Epifania A ABESTIAK 2018-01-06

SARRERA

Zatozte, kristauak, / bihotzak pozturik,
zatozte guztiok / Belenera
jaio den gure / Jesus ikustera.
“Jauna gurtu dezagun” (3), / ahuspezturik.

AINTZA

Aintza zeruetan Jaungoikoari (Peñagarikano) Bened 88 L-1 010-14

Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean Haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora Zu, bedeinkatua Zu,
gorespen Zuri, ahozpez agur, eskerrak Zuri.-R/

Jainko Jauna, Zeruko Errege, / Jaungoiko Aita guztiahalduna.
Jauna Seme bakar, Jesu Kristo, / Jainko Jauna Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme. R/.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua, / Erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua: / Entzun gure deia.
Aitaren eskuin-aldean jarririk zaude Zu: / Erruki, Jauna. R/.

Zu bakarrik Santua, Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin / Jainko Aitaren argitan. Amen.- R/

SALMOA

Ikusi dute lur-muga denek
gure Jainkoagandiko / garaipena.

Emaiozu, Jainko, zure auzia erregeari,
zure zuzentasuna errege-semeari.
Zaindu beza zure herria zuzentasunez,
eta zure gizagaixoak zuzenbidez.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

Haren izarra / ikusi dugu sortaldean,
eta hemen gatoz / Jauna gurtzera.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / Jauna, sinesten dut,
handitu Zuk / nire sinesmena.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin / zeruko kanta ederrena.
Santua, Santu, Santua zara, / Jaungoiko Jaun eta onbera.
Zeru (e)ta lurrak goresten dute, / goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan, / Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti / guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi Zure izena;
etor bedi Zure erreinua,
egin bedi Zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
ETA EZ UTZI GU TENTALDIAN ERORTZEN
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

1)Jauna, gure Jainkoa, bedeinkatua Zu!
Zeru-lurren Egile, bedeinkatua Zu!
Guztien Salbatzaile, bedeinkatua Zu!
Gure Jabe zara ta, bedeinkatua Zu!
Gure Jabe zara ta, bedeinkatua Zu!

2)Jesus, Jainko Semea, bedeinkatua Zu!
Guregatik hil zara, bedeinkatua Zu!
Aitak piztu zaitu ta, bedeinkatua Zu!
Gure artean zaude, bedeinkatua Zu!
Gure artean zaude, bedeinkatua Zu!

3)Espiritu Santua, bedeinkatua Zu!
Bizian bizigarri, bedeinkatua Zu!
Poz-emaile bikaina, bedeinkatua Zu!
Malkoetan pozgarri, bedeinkatua Zu!
Malkoetan pozgarri, bedeinkatua Zu!

AZKENA

Agur Maria Belengo / Jesus haurrarekin;
agur graziaz betea, / Jauna da zurekin.

Jauna ta Jesus da zure / sabeleko fruitu:
andre guztien artean, / bedeinkatua zu.-R/.

Ama-semeak han daude / hain apal, hain xume:
Ama, Andre Maria da, / Jaungoikoa, ume.-R/.

Santa Maria Birjina, / Jainkoaren Ama,
otoitz egin gure alde, / zaude guregana.-R/.

Zure beharrean gaude, / Ama, beti ere;
heriotzako orduan / batik bat halere.-R/.