Eguberri eguna B 2014-12-25 ABESTIAK

SARRERA

Hator, hator, / Jesus, etxera,
mundua maitez betetzera,
gizon-andre / elkartutzeko
Joseren ta / amaren ondoan,
Hirekin eta / santu denekin
poz betean / bi gaitezen.

Guztiz alai / denok,
gogotik hartuko haugu,
gurean bizi hadila
gurean bizi hadila
Txipli, txapla, pum!
Gure bizi poza / izan hi hadin.

Hator, hator, / Jesus, etxera,
mundua maitez betetzera,
gizon-andre / elkartutzeko
Joseren ta / amaren ondoan,
Hirekin eta / santu denekin
poz betean / bi gaitezen.

AINTZA

“Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari
Norbait larri eta estu
zure beharrez bada,
emaiozu neurri gabe
maitasun besarkada,
hurkoari on eginez
Jainkoa goresten da,
zinez denok maita.

SALMOA

Mundu guztian
da zabaldu
Jaunak gaitula
gu salbatu

Kanta Jaunari /
kantu berri,
harek eginak /
denak baitira /
harrigarri.

Bere indarrez /
da garaile,
beso santuaz /
bera munduan /
Jaun ta jabe.

Kanta Jaunari /
kantu berri,
harek eginak /
denak baitira /
harrigarri.

ALELUIA

Kanta dezagun denok
hau da egun alaia,
Jesus jaio da eta
kanta Aleluia!!

Egun santu bat
zabaldu zaigu.
Zatozte herriak
gurtu ezazue Jauna.
Argi handi bat
jaitsi baita gaur lurrera.

Kanta dezagun denok
hau da egun alaia,
Jesus jaio da eta
kanta Aleluia!!

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
Sinesten dut.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi Zure izena;
etor bedi Zure erreinua,
egin bedi Zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik

JAUNARTZEA

Gora, gora, gora hots egin
alaitasun ta txaloekin,
guztiak poztu, eragin.

Agertu da Jaungoikoa
Mariagandik sortua.

Gazteak, arren, abestu;
jaioberria goratu,
ahots batez eupatu.

Agertu da Jaungoikoa
Mariagandik sortua.

Izan bedi onetsia
gizonen salbatzailea,
hobenen kentzailea.

Agertu da Jaungoikoa
Mariagandik sortua.

AZKENA

Zatozte, kristauak,
bihotzak pozturik,
zatozte guztiok Belenera
jaio den gure Jesus ikustera.

“Jauna gurtu dezagun” (3),
ahuspezturik.