Urteko 9. igandea B CORPUS (2018-06-03)

Abestiak

SARRERA

Bihotz batez elkarturik,
“Zugana, gatoz Jauna!” (2)
Emaguzu zure argi,
grazi (e)ta maitasuna.
Entzun arren Jauna!

Aldarean aurkitzen da,
“kristau-alaitasuna” (2).
Emaguzu zure argi,
grazi (e)ta maitasuna.
Entzun arren Jauna!

AINTZA GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo! (bis)

1.-Eta bakea lurrean / haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu, / bedeinkatua zu.
Gorespen zuri, / ahuspez agur, / eskerrak zuri.
Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita / guztialduna. R/.

2.-Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots,
Aitaren seme,
zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu,
erruki, Jauna. R/.

3.-Zu bakarrik, [-1] Santua.
Zu bakarrik [-1] Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. Amen. R/.

SALMOA Mintzo eta Kantu B urtea 2015 6/23

Salbamen edontzia dut hartuko,
eta Jaunaren izena deituko.

Zer bihurtuko diot Jaunari
eman dizkidan guztiengatik?
Salbamen edontzia dut hartuko,
eta Jaunaren izena deituko.-R/.

ALELUIA Mintzo eta Kantu B urtea 2015 7/23

Aleluia, aleluia, aleluia.
Ni naiz ogi bizia zerutik jaitsia, dio Jaunak,
Ogi honetatik jaten duena / Betiko biziko da.
Aleluia, aleluia, aleluia

SINESTEN DUT

1.-Sinesten dut Jainko bakarragan:
Abba-gan,
Jesusek sinesten zuen bezala.

2.-Sinesten dut Ahalguztiduna,
zeru-lurren kreatzailea,
ene ama bezalakoa dela
eta fida naitekeela hartaz.

3.-Sinesten dut,
halaxe ikusi dudalako Jesusengan,
Seme sentitzen baitzen.

4.- Sinesten dut
Abba ez dagoela urrun,
baizik hurbil, ondoan,
nire barruan;
uste dut
haren Arnasa sentitzen dudala,
animatzen nauen
haize-kirri bezala,
bide egitea errazten didana.

5.-Sinesten dut,
Jesus,
gizaki baino gehiago, Bidalia dela, Mezularia.

6.-Sinesten dut,
haren hitzak Abba-ren hitz direla.

7.-Sinesten dut,
haren egintzak Abba-ren mezu direla.

8.-Uste dut
dei egiten ahal diodala Jesusi:
gure artean presente den Hitzari.

9.- Sinesten dut
Jainkoa bakarra dela :
Aita, Hitza eta Haizea dena,
zeren
Jesusengan sinesten baitut,
Semeagan,
Abba-ren Espirituaz betea den gizonagan.
(José Enrique Galarreta)

Herriaren otoitza

ERANTZUNA: Jauna, emadazu zure gose eta egarri izatea.

1.-Jainko Aita, emaguzu laguntza eta grazia,
zu Semea eta lagun hurkoa gure ogitzat eta ardotzat hartzeko.
Eska diezaiogun Jaunari.

2.-Jainko Aita, emaguzu laguntza eta grazia,
Eukaristia zer den ezagutzeko:
Jerusalemen torturatua, epaitua eta gurutzean hila izan den
Jesusen oroitzapena dela ezagutzeko.
Eska diezaiogun Jaunari.

3.-Jainko Aita, emaguzu laguntza eta grazia,
Eukaristiak barkatzeko eta barkatuak garela ezagutzeko
gai egiten gaituela aitortzeko.
Eska diezaiogun Jaunari.

4.-Jainko Aita, emaguzu laguntza eta grazia,
pobreei laguntzea geure buruari laguntzea ezagutzeko.
Eska diezaiogun Jaunari.

SANTU Hosanna, hosanna, hosanna (Bened 127)

Hosanna, hosanna, zeru goienetan. (bis)
Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan. (bis)
Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, /zeru goienetan.

JAUNARTZEA

1.-Sinesteko mirari / hain harrigarria,
ogiaren irudiz / Jesus estalia,
Jesus bera gurtzen dut / aldare gainean
Jesus bera gurtzen dut / egiz jaunartzean.

2.-Nire begiek Jesus / han ez dute ikusten,
orobat zentzukiek / ez dute naba(r)itzen.
Baina zalantza gabe dut / han dela sinisten,
sinesmenaren argiz / hau dut ezagutzen.

Gertaera harrigarri bat / ospatzen dugu egun.
Jainkoak sabel garbian / Haragi hartu baitzu(e)n
Ogi, ardo, gorputz odol / Gugatik egin zitu(e)n.

2.-Inork ukitu gabeko / Amak zigun ekarri.
Lur hontan eman ondoren / Jainko Aitaren berri;
azkenik eukaristia / utzi zigun oroigarri.