Corpus Christi eguna C ABESTIAK 2019-06-23

SARRERA

Jauna gure Jainkoa, bedeinkatua zu!
Zeru-lurren egile, bedeinkatua zu!
Guztien salbatzaile, bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, bedeinkatua zu!

Jesus, Jainko Semea, bedeinkatua zu!
Guregatik hil zara, bedeinkatua zu!
Aitak piztu zaitu ta, bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, bedeinkatua zu!

Espiritu Santua, bedeinkatua zu!
Bizian bizigarri, bedeinkatua zu!
Poz-emaile bikaina, bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, bedeinkatua zu!

AINTZA

“Aintza ta aintza / zuri Jauna,
bai zeruetan, / bai lur honetan” (2)

Goresten zaitugu zu, / Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.

SALMOA

Apaiza zara / behin betiko, / ogi ta+ardoa / eskaintzeko.

Hona Jaunak esana / nire Jaunari:
Eser zakizkit eskuinean, / zure etsaiak oinaulki
jartzen dizkizudan bitartean.
Siondik zabalduko du Jaunak / zure aginte-makilaren indarra:
Izan zaitez nagusi / zeure etsaien artean.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Ni naiz ogi bizia, / zerutik jaitsia
−dio Jaunak−, / ogi honetatik
jaten duena / betiko biziko da.-R/.

SINESTEN DUT
Sinesten dut, sinesten dut, Jauna, sinesten dut.

SANTU

Santu, Santu, Santua, / diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan.

Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan.

JAUNARTZEA

Azken afari ezkeroz, Jauna, / gure janari Zu zera.
Agindu gozoz lotu gintuzun /zure gorputza hartzera.
Ogia bide gera iristen / gure gorputzak lotzera,
zuhaitz gerria adarrarekin / bat egiten den antzera.

Batasun honek eskatutzen du / arimak ere bat egin;
buru-bihotzez bizi gaitezen / bat eginikan zurekin.
Zaren osoa eskaintzen zara, / izanez gure atsegin.
Zuk jarritako maite-legean / ez genuke nahi huts egin.

Etsaiak bere tentaldietan / ez du inolaz etsiko.
Eragozpenak / kendu ‘izkiguzu, / guk ez zaitugu utziko.
Batasun onek iraun dezala / gure bizitza guztiko;
azken orduan sartu artean / zure etxean betiko.

AZKENA

Bai, eskerrak eman
zeru-lurretan,
eskerrak eman
Jainkoari,
guztietan digu-ta on egin guri.
Eskerrak eman zeru-lurretan,
eskerrak Jainkoari
menderen mendetan.