Corpus Christi eguna C ABESTIAK 2016-05-29

SARRERA

Jauna gure Jainkoa, bedeinkatua zu!
Zeru-lurren egile, bedeinkatua zu!
Guztien salbatzaile, bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, bedeinkatua zu!

Jesus, Jainko Semea, bedeinkatua zu!
Guregatik hil zara, bedeinkatua zu!
Aitak piztu zaitu ta, bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, bedeinkatua zu!

Espiritu Santua, bedeinkatua zu!
Bizian bizigarri, bedeinkatua zu!
Poz-emaile bikaina, bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, bedeinkatua zu!

AINTZA

“Aintza ta aintza
zuri Jauna,
bai zeruetan,
bai lur honetan” (2)

Goresten zaitugu zu,
Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.

SALMOA

Apaiza zara
behin betiko,
ogi ta+ardoa
eskaintzeko.

Hona Jaunak esana
nire Jaunari:
Eser zakizkit eskuinean,
zure etsaiak oinaulki
jartzen dizkizudan bitartean.
Siondik zabalduko du Jaunak
zure aginte-makilaren indarra:
Izan zaitez nagusi
zeure etsaien artean.

Apaiza zara
behin betiko,
ogi ta+ardoa
eskaintzeko.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Ni naiz ogi bizia,
zerutik jaitsia
−dio Jaunak−,
ogi honetatik
jaten duena
betiko biziko da.-R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, sinesten dut, Jauna, sinesten dut.

SANTU

Santu, Santu, Santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan.

Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Azken afari ezkeroz, Jauna,
gure janari Zu zera.
Agindu gozoz lotu gintuzun
zure gorputza hartzera.
Ogia bide gera iristen
gure gorputzak lotzera,
zuhaitz gerria adarrarekin
bat egiten den antzera.

Batasun honek eskatutzen du
arimak ere bat egin;
buru-bihotzez bizi gaitezen
bat eginikan zurekin.
Zaren osoa eskaintzen zara,
izanez gure atsegin.
Zuk jarritako maite-legean
ez genuke nahi huts egin.

Etsaiak bere tentaldietan
ez du inolaz etsiko.
Eragozpenak
kendu ‘izkiguzu,
guk ez zaitugu utziko.
Batasun onek iraun dezala
gure bizitza guztiko;
azken orduan sartu artean
zure etxean betiko.

AZKENA

Aingeru batek Mariari
dio: “Graziaz betea.
Jaungoikoaren Semeari
emango diozu sortzea”.

Goiz, arrats eta eguerditan,
Ama, goresten zaitugu.
Aingeruaren hitzak berak
guk ere esaten ditugu.

Jaungoikoaren nahi santua
nigan dadila egina:
Izan nadin, bai, bere Ama
baina geldituz birjina.

Goiz, arrats eta eguerditan,
Ama, goresten zaitugu.
Aingeruaren hitzak berak
guk ere esaten ditugu.