GAIA

santuak
2014/08/15

Homilia

Anai-arrebok!

Andre Mariaren zeruratzea ospatzen dugu gaur. Esan beharrik ez da jada, ez garela ari leku-aldaketa batez. Zeruratzea esatean, Andre Maria aintzatua izan dela esan nahi dugu. Jainkoak berpiztu egin duela. Jainkozko bizia bizi duela.

Jai honek adierazten digu, gure esperantza ez dela ilusio hutsa. Ostera, gure esperantzak baduela zentzua. Zentzu betea, gainera. Adierazten digu, gure bizia ez dela bukatzen heriotzarekin, baizik izaera bete-betera iristeko hazia duela bere baitan. Bai, Andre Mariaren

2014/08/12

Andre Maria 2014-08-15 A Jasokundea Abestiak

2014/08/11

ANDRE MARIAREN ZERURATZEA

Adssumpta = Jainkoak beragana hartua

2014-08-15

Dionisio Amundarain

Gehienbat, Urs von Balthasar-en

testuetan oinarritua

Jerusalemen hasi ziren jai hau ospatzen, K.o. 5. mendearen bukaeran, «Dormitio» izenpean. Geroago, Erromako Elizak bere egin zuen «Assumptio» izenpean. Andre Maria, gorputz eta arima, “jainkotu”, zeruratu izana.

Gizadiari, azken esperantzaren ziurtasuna adierazten dion irudia eta testigantza kontsolatzailea da: festa bizia. Andre Mariaren aintza dirdaitsu eta bete hau, Kristok anai-arreba egin gaituen gizon-emakume guztien zoria da; Kristok eta Andre Mariak

2014/08/11

Andre Maria zeruratzea 2014-08-15 OHARPENAK 

SARRERA 

Anai-arrebok, Andre Mariaren zeruratzea ospatzen dugu gaur. «Zeruratze» hori ez da hartu behar, fisikoa den mundu honetatik fisikoa izango litzatekeen zerura joatea edo eramana izatea bezala. «Zeruratua» esatea, hitz egiteko modu bat da. Aintzatua izan dela esateko modu bat. Jainkoak berpiztu egin duela esateko modu bat. Bere izatearen bete-betera iritsi dela esateko modu bat. Zerua ez da toki edo leku fisiko bat. IZAN. Aditz honekin adierazten

2014/08/11

ANDRE MARIAREN ZERURATZEA

2014-08-15

Liturgiako testuetan oinarritua

Dionisio Amundarain

Zorionak, Andre Maria; bete da zure esperantza!

 

«Gure izate ustelkor hau ustelezinez jantziko denean, eta izate hilkor hau hilezkortasunez, orduan beteko da Liburu Santuak dioen hau: “Behin betiko galdu da heriotza”… Emazkiogun eskerrak Jainkoari, halako garaipena eman digulako Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez» (1 Ko 15,54.57).

«Seinale handi bat agertu zen zeruan: emakume bat, eguzkiz jantzia, ilargia oinazpian eta hamabi izarreko koroa buruan» (Ap 12,1).

Jainkoak Kristo Jesusekin

2014/08/06

San Joan Maria Vianney Dardilly-n (Lyondik hurbil, Frantzia) jaio zen 1786an. Frantziako Iraultzak Elizaren kontra sortu zuen mugimendua nozitu zuen txikitan. Ecully-ko apaizak –Balley apaizak– antolatutako eskolan hasi zituen apaiz-ikasketak, Verrières eta Lyongo seminarioetan jarraitzeko.

Behar adinako argitasunik ez zuela-eta bota zuten Lyongo seminariotik; bai Balley apaizaren laguntzaz ikasketak bukatu ahal izan zituen eta apaiztu 1815ean, hogeita bederatzi urte zituela. 1818an Ars herriko kapilau egin  zuten. Berrogeita bi urtez egon zen

2014/08/06

Jaunaren Antzaldatzea V. mendeaz geroz ospatu ohi da, Ekialdeko elizetan hasita. Garizumako bigarren igandean urtero ospatu ohi da gertakari hau,

pazko-gertakariaren iragarpen bezala. Izan ere, Antzaldatzeak «ikasleen

bihotzak prestatu zituen gurutzearen lotsaria garaitzeko». Jaunaren bataioko

ezaugarri bat baino gehiago du Antzaldatzeak. Mendian ere Aitaren ahotsa

entzun zen, Jesus bere Seme maitea duela esanez, lainoak inguratu zuen Jesus.

Moises eta Elias azaldu ziren Jesusekin pazko-gertakariaz hizketan. Bataioak

bezala, Jesusen Antzaldatzeak ere Jainkoak «bere seme-alaba» eta Kristoren

oinordekide egingo

Page 4 of 4