GAIA

Lapurdi Irratia
2015/02/26

GARIZUMAKO BIGARREN IGANDEA

Lehen irakurgaia

( Jainkoak Abraham frogatzen du eta agintzak berritzen diozka )

Etorki liburutik 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18

1 Jainkoak frogatu zuen Abraham;
erran zion : “ Abraham! ”
Hunek ihardetsi: “ Hemen nauzu! ”
2 Jainkoak erran zion:
“ Hartzazu Izaak zure semea, hain maite duzun seme bakarra.
Zoazi Moria lurralderat, eta han eskainiko duzu erre-oparitan,
nik erakutsiko dautzutan mendi gainean.”
9 Heldu ziren Jainkoak erakutsi mendirat.
10 Abrahamek

2015/02/19

GARIZUMAKO LEHEN IGANDEA B
Lehen irakurgaia
( Jainkoak batasun egiten gizonarekin )
Etorki liburutik 9, 8-15

Uholde ondoan,
8 Jainkoak erran zioten Noeri eta haren semeeri:
9 “ Huna: batasuna egiten dut nik zuekin eta zure ondokoekin,
10 eta zuekin ditutzuen bizidun guziekin,
hegazti, abere eta lurreko ihiziekin,
untzitik atera eta lurrean bizi diren guziekin.
11 Nere batasuna egiten dut zuekin:
ez duela uholdeak berriz bizidunik hondatuko,
eta ez dela gehiago

2015/02/12

URTEKO SEIGARREN IGANDEA

Lehen irakugaia

( Zer zion Lege zaharrak lepradunez edo legenardunez )

Lebitarren liburutik 13, 1-2 . 45-46

1 Jaunak erran zioten Moisi eta Aaroni:
2 “ Norbaiti larruazalean ateratzen bazaio
handitsu, zornadura edo bixika bat,
legenarena bezalako zauria sortuz,
ereman bezate Aaron apezarenganat,
edo haren seme apez batenganat.
45 Legenak joa denak, arropa urratuak ibiliko ditu,
buru-ilea nahasia eta aurpegia erdi estalia,
eta oihu eginen du: “ Kutsatua, kutsatua!”.

2015/02/06

URTEKO BOSGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Oinazetan den gizonaren deiadarra )

Joben liburutik 7, 1-4 . 6-7

Job hunela mintzatu zen:
1 “ Zinez, borroka da gizakiaren bizia lurrean,
langilearenak bezalakoak haren egunak.
2 Esklaboa itzal-gose den bezala,
eta langilea lan-sariaren beha bezala,
3 irabazirik gabeko hilabeteak iragan ditut,
eta sofrikariozko gauak ukan .
4 Oheratu orduko, erraiten diot nere buruari:
“ Noiz jeikiko ote naiz?”
Gauak ez du burutzerik, amesgaixtoz betea, goizeraino.

2015/01/30

URTEKO LAUGARREN IGANDEA B (2015-02-01)

Lehen irakurgaia

( Etortzekoak diren denboretako profeta aipatzen du Moisek )

Deuteronoma liburutik 18,15-20

Hunela mintzatu zen Mois Izrael herriari:
15 “ Jaunak, zuen Jainkoak, ni bezalako profeta sortuko du
zuen artetik, herritarren artetik: entzunazue.
16 Horixe da, Horeb mendian bildurik zineztela,
Jaunari, zuen Jainkoari eskatu zeniotena, erranez:
‘ Ez dut berriz entzun nahi Jaunaren, nere Jainkoaren mintzoa,
ez dut su handi hori berriz ikusi nahi, ez dut hil

2015/01/22

URTEKO HIRUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Profeta entzun eta paganoak konbertitzen )

Jonas profetaren liburutik 3, 1-5. 10

1 Jauna Jonasi mintzatu zitzaion, erranez:
2 “ Xuti eta zoaz Ninibe hiri pagano handirat,
eta predika han nik emaiten dautzutan mezua.”
3 Jonas xutitu zen eta Niniberat joan, Jaunak manatu bezala.
Ninibe hiri izigarri handia zen:
hiru egun behar ziren alde batetik besterat iragaiteko.
4 Jonas hirian sartu zen eta egun baten bidea egin

2015/01/16

URTEKO BIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Zamuelen bokazionea)

Zamuelen lehen liburutik 3, 3-10. 19

3 Zamuel gaztea lo zen
Jainkoaren kutxa zagon Jaunaren saindutegian.
4 Jaunak dei egin zion Zamueli, eta hunek ihardetsi:
“ Hemen nauzu!”
5 Lasterka joan zen Eli apezarenganat, eta erran zion:
“ Hemen nauzu, dei egin baidautazu.”
Elik ihardetsi zion:
“ Ez dautzut nik dei egin. Zoazi berriz etzatera.”
Haurra joan zen etzatera.
6 Jaunak berriz dei egin zion

2015/01/08

Trufania (Epifania) ondoko igandea

JESUSEN BATAIOA B

Lehen irakurgaia

( Huna ura, zatozte, biziko zirezte )

Izai profetaren liburutik 55,1-11

1 Egarri zirezten guziak zatozte, huna ura;
dirurik gabe ere, zatozte, eros eta goza,
zatozte arno eta esne erostera, dirurik gabe eta urririk.
2 Zergatik xahu dirua, hazten ez duten gauzetan,
zergatik ibil penatuak asetzen ez duten gauzen ondotik ?
Entzun nezazue, bada, eta jan gauza onetarik,
janari gozoenez aseko zirezte.
3 Adi zazue! Zatozte

2015/01/04

Trufania (Epifania)

Lehen irakurgaia

(Pagano herrialdeak Jerusalemeren argirat buruz )

Izai profetaren liburutik 60,1-6

1 Xuti, distira, Jerusaleme, etorri baita zure argia,
eta zure gainean zabaldu Jaunaren aintza.
2 Beha : ilunbeak lurra estaltzen du,
bai eta gau beltzak herriak oro;
zure gainean aldiz, altxatzen da Jauna
eta haren aintza zure gainean agertzen.
3 Zure argiari buruz etorriko dira herriak,
eta zure goiz-argi zirrintari buruz erregeak.
4 Altxa begiak inguruz inguru, eta beha:
Guziak

2014/12/26

EGUBERRI ONDOKO IGANDEA B

FAMILIA SAINDUA

Lehen irakurgaia

( Jainkoak Abrahami ondorea hitzemaiten )

Etorki liburutik 15, 1-6; 21, 1-3

15,1 Jaunaren hitza etorri zitzaion Abrahami ikuspen batean:
“ Ez beldur izan Abraham! Ni naiz zure erredola.
Biziki handia izanen da zure saria.”
2 Abrahamek ihardetsi zuen:
“Jauna, ene Jainkoa, zer emanen dautazu?
Banoa haurrik gabe…
3 Ez dautazu ondokorik eman,
eta nere etxeko mutil bat izanen dut ondoko.”
4 Orduan Jaunaren hitz hau etorri

Page 30 of 32