GAIA

gogoeta eta komentarioak
2017/02/06

GARIZUMA: LURRAREN HAUTSETIK (Baionako Elizbarrutiko web orritik hartua, 2017-02-06)

Jainkoak zuen gizona egin, egin lurraren hautsetik,
Kreatze horren erakaspena ahanzten dugu hargatik ;
Orroit gaitezen gure biziko balentria guzien gatik
Hauts bilakatu behar dugula bizitza hunen ondotik.

Zoin guti giren hautsaz orroitzen su eder bat ikustean,
Dena gar eta pindar baigira gu ere gure ustean!
Egun batean sortzeak eman indar guziak haustean,
Maitasunaren garra pitz bedi, gorputzak utzi hauts pean.

Aitortzen dugun sineste

2017/02/06

Ebanjelioak eskakizunik?
Ama bat telefonoz deika. Seme bat, batez ere, on-ona du. Batetik, eskerrak emanez; bestetik, salaketa eginez. (Laburtua.) A: Nire semeak ez du joan nahi presoez hitz egiten den eliza horretara.
B: Halere, Ebanjelioa behin eta berriz mintzo da presoez.
A: Euskal presoez?
B: Guztiez. Guztiez. Aita Santua ere, azken aldi honetan, asko mintzo da presoez.
(Isiltasuna. Eta agurra.)
Gogoeta eta irizpidea. Daitekeena ote urruneko presoez arduratzea, hurbilekoez arduratu

2017/01/27

Dirua idolo (Frantzisko aita santuak)

«Ez jende bat zokoratzen duen ekonomiari! Hiltzailea da ekonomia hori. Boteretsuak irentsi egiten du ahulena. Jendetza-masa handiak zokoraturik eta marjinaturik gertatzen dira: lanik gabe, jomugarik gabe, irtenbiderik gabe. Gizakia bere baitan kontsumorako ondasuntzat hartzen da, erabili eta, gero, bota daitekeen gauzatzat. «Karta berriak» («descarte») eskatzearen kultura hasi dugu, sustatu ere egiten delarik. Baztertuak ez dira jende ustiatua, baizik eta zabor, zarama. Baztertuek itxaroten jarraitzen dute. Axola-ezaren

2017/01/26

JUBILEU URTERAKO (2015-12-08 / 2016-11-29) FRANTZISKO AITA SANTUAREN OTOITZA

Jesu Kristo gure Jauna, zeruko Aita bezala, errukitsu izaten erakutsi diguzu, eta esan diguzu, zu ikusten zaituenak Aita ere ikusten duela. Erakuts iezaguzu zeure aurpegia, eta lortua dukegu salbazioa.
Zure begiratuak, maitasunez beteak, askatu zituen: Zakeo eta Mateo diruaren esklabotzatik, emakume adulteriogilea eta Magdalena zoriona gauza materialetan bakarrik bilatzetik, negar eginarazi zion Pedrori saldukeria egin ondoren, eta segurtatu zion paradisua lapur damutuari.

2017/01/23

Omia Saindu : Fermin Mihuraren bertsuak

Gau beltzaren ondotik jiten (etortzen) da argia

Neguaren ondotik hor udaberria

Atzo zenduak egun daizke bozkaria,

Guk ere Esperantzan dezagun paria…(pariatu=apustua egin)

Saindu hoiek mundutik lehen iraganak

Ta izenda gabeak badira andanak (piloak)

Ausnar ditzagun ere Jesusen erranak :

Denentzat du bizia, hitzemana Jaunak !

Biziaren seinale ditugu loreak

Hilarrietan gaindi zoin paregabeak

Zer maitasun miraila (ispilu) hoien koloreak

Gurekin poztu diten zeruko taldeak !

Jendeak zoriontsu nahi luke izan

Ta zenbat nigar diren ixurtzen bizitzan…

Jaun ona Zuri

2016/12/08

2016/10/31

Santu Guztiak (2016-11-01)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Jai handia eta pozgarria ospatzen dugu gaur: SANTU GUZTIEN JAIA. Horien artean gure familiartekoak, gurasoak, anai-arrebak, adiskideak. Baina baita munduko azken txokoan bizi izan den gizon eta emakume xalo, apal, umil, maitale … hura ere.

Askotan, santuak esatean eliza katolikora mugatu izan gara. Baina katoliko hitzak esan duena hartu behar dugu kontuan: cat-holiko da hitza; holos-etik dator; holos horrek guztiak esan nahi du.

Santu Guztiak ulertzeko moduak garrantzi handia

2016/06/19

Goizian argi hastian

Triste dagoen bihotza alegeratzen du txoriaren goizeko kantak bezala, egunsenti ederrak: naturak.
Triste dagoen arren, badu argirik ikusteko, beste batzuk tristeago bizi direla. Halakoak gonbidatzen ditu, bihotz-zabal, belarriak irekitzera txoriaren kanta entzutera. Begiak irekitzera, egunsentia kontenplatzera.

Goizian argi hastian, (ikus behean jatorrizkoa)
ene leiho-hegian
txori bat pausatzen da eta
ozenki hasten kantan.
Txori ederra, hain alegera,
entzuten haudanean (=hi entzun nik)
ene bihotzeko tristura
laster zoak airera.
Ene txoririk

2015/10/02

Kaixo, adiskide hori!

Albiste on batekin natorkizu. Kalean da “EGUNEAN EGUNEKO EBANJELIOA 2016”. MEZULARIK / MENSAJEROK argitaratua. Jai-igandeetan Mezako hiru irakurgaiak; astegunetan ebanjelioa. Egunero iruzkin edo komentario labur bat; aurten Dolores Aleixandre-ren eskutik. Bukaeran otoitz-sailtxo bat.

Zer gehiago? Tresna ederra, egunero etxean, familian, bakarka, egunean eguneko ebanjelioa irakurtzeko. Bide batez, esan nahi nizuke, lan ona egingo zenukeela beste batzuei eskainiz.

Jakina, liburu erlijiosoen ohiko liburu-dendetan aurkituko duzu. Gainera, Gipuzkoako Goierrin, eskura du

2015/09/04

Omenaldia Teresa andreari 1910-1997

2.- “Uste dut munduak gaur ez duela burua sano. Uste dut munduak gaur hainbeste sufritzen badu, etxean eta familia-bizitzan maitasuna txikia delako dela. Ez dugu astirik geure haurrentzat, ez dugu astirik besteentzat.
Ez dugu astirik batak bestearekin gozatzeko”. “Maitasuna sukaldean hasten da; maitasuna sukaldean bizi ohi da; horregatik da gaurko egunean halako sufrimendua eta halako zorion-falta… Ematen du jende guztiak bizi duela presa izugarri hori, garapen handiosak

Page 5 of 7