GAIA

gogoeta eta komentarioak
2017/01/26

JUBILEU URTERAKO (2015-12-08 / 2016-11-29) FRANTZISKO AITA SANTUAREN OTOITZA

Jesu Kristo gure Jauna, zeruko Aita bezala, errukitsu izaten erakutsi diguzu, eta esan diguzu, zu ikusten zaituenak Aita ere ikusten duela. Erakuts iezaguzu zeure aurpegia, eta lortua dukegu salbazioa.
Zure begiratuak, maitasunez beteak, askatu zituen: Zakeo eta Mateo diruaren esklabotzatik, emakume adulteriogilea eta Magdalena zoriona gauza materialetan bakarrik bilatzetik, negar eginarazi zion Pedrori saldukeria egin ondoren, eta segurtatu zion paradisua lapur damutuari.

2017/01/23

Omia Saindu : Fermin Mihuraren bertsuak

Gau beltzaren ondotik jiten (etortzen) da argia

Neguaren ondotik hor udaberria

Atzo zenduak egun daizke bozkaria,

Guk ere Esperantzan dezagun paria…(pariatu=apustua egin)

Saindu hoiek mundutik lehen iraganak

Ta izenda gabeak badira andanak (piloak)

Ausnar ditzagun ere Jesusen erranak :

Denentzat du bizia, hitzemana Jaunak !

Biziaren seinale ditugu loreak

Hilarrietan gaindi zoin paregabeak

Zer maitasun miraila (ispilu) hoien koloreak

Gurekin poztu diten zeruko taldeak !

Jendeak zoriontsu nahi luke izan

Ta zenbat nigar diren ixurtzen bizitzan…

Jaun ona Zuri

2016/12/08

2016/10/31

Santu Guztiak (2016-11-01)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Jai handia eta pozgarria ospatzen dugu gaur: SANTU GUZTIEN JAIA. Horien artean gure familiartekoak, gurasoak, anai-arrebak, adiskideak. Baina baita munduko azken txokoan bizi izan den gizon eta emakume xalo, apal, umil, maitale … hura ere.

Askotan, santuak esatean eliza katolikora mugatu izan gara. Baina katoliko hitzak esan duena hartu behar dugu kontuan: cat-holiko da hitza; holos-etik dator; holos horrek guztiak esan nahi du.

Santu Guztiak ulertzeko moduak garrantzi handia

2016/06/19

Goizian argi hastian

Triste dagoen bihotza alegeratzen du txoriaren goizeko kantak bezala, egunsenti ederrak: naturak.
Triste dagoen arren, badu argirik ikusteko, beste batzuk tristeago bizi direla. Halakoak gonbidatzen ditu, bihotz-zabal, belarriak irekitzera txoriaren kanta entzutera. Begiak irekitzera, egunsentia kontenplatzera.

Goizian argi hastian, (ikus behean jatorrizkoa)
ene leiho-hegian
txori bat pausatzen da eta
ozenki hasten kantan.
Txori ederra, hain alegera,
entzuten haudanean (=hi entzun nik)
ene bihotzeko tristura
laster zoak airera.
Ene txoririk

2015/10/02

Kaixo, adiskide hori!

Albiste on batekin natorkizu. Kalean da “EGUNEAN EGUNEKO EBANJELIOA 2016”. MEZULARIK / MENSAJEROK argitaratua. Jai-igandeetan Mezako hiru irakurgaiak; astegunetan ebanjelioa. Egunero iruzkin edo komentario labur bat; aurten Dolores Aleixandre-ren eskutik. Bukaeran otoitz-sailtxo bat.

Zer gehiago? Tresna ederra, egunero etxean, familian, bakarka, egunean eguneko ebanjelioa irakurtzeko. Bide batez, esan nahi nizuke, lan ona egingo zenukeela beste batzuei eskainiz.

Jakina, liburu erlijiosoen ohiko liburu-dendetan aurkituko duzu. Gainera, Gipuzkoako Goierrin, eskura du

2015/09/04

Omenaldia Teresa andreari 1910-1997

2.- “Uste dut munduak gaur ez duela burua sano. Uste dut munduak gaur hainbeste sufritzen badu, etxean eta familia-bizitzan maitasuna txikia delako dela. Ez dugu astirik geure haurrentzat, ez dugu astirik besteentzat.
Ez dugu astirik batak bestearekin gozatzeko”. “Maitasuna sukaldean hasten da; maitasuna sukaldean bizi ohi da; horregatik da gaurko egunean halako sufrimendua eta halako zorion-falta… Ematen du jende guztiak bizi duela presa izugarri hori, garapen handiosak

2015/08/26

Larunbata, 2015ko abuztuaren 22a
GUTUNA ERROMAKO GOTZAINARI

Teologo-talde bat, 20 lagun, elkartu da. Aita santuari gutun bat sinatu duen milioi erdi bat lagunen eskaria «osatu nahiz»: berriro ezkondu diren dibortziatuei jaunartzea ez baimentzeko eskatuz milioi erdi horrek gauzatu duena «osatu nahiz». Teologoek erregutzen diote aita santuari, adoretsu joka dezala, errukiari lehentasuna ematen lider izanez, Ebanjelioaren Espirituari erantzunez, eta beren sostengua eskaintzen diote.

ERRUKIAREN
JUBILEU URTE
BEREZIA

2015eko abenduaren 8tik
2016ko azaroaren 20ra

«Jubileu urte

2015/08/14

OTOITZA KREAZIOAREN ALDE
Frantzisko aita santuak eskaturik,
urte bakoitzeko irailaren 1ean.

Hona aita santuaren entziklikaren giltzarria: Lurra ez dadila bihurtu zabor-pilo bat.

Aita santuak «Goratua Zu» entziklika, agiri dramatiko eta alaitzat eman du. Hartan kristauei eskatzen die, utzi diezaiotela beste alde batera begira jartzeari, gure planeta jasaten ari den zauriak ez ikusteko, eta zaindu dezatela norberaren ama bezala.

Errealitateari egiazaletasunez begiratu
Modu aski errealistan deskribatu du, aditu gehienek jadanik badakitena:
● heriotza goiztiarrak

2015/08/11

?
?
2015-08-08

Kaixo, ?!

Egunsentia guztiok genian ezagutzen. Baina Lazkao Txiki handiak kantatu zuenean, xarma BERRI eta zoragarria ikusi genioan betiko egunsentiari: lehen ikusten ez genuen xarma, begi-bistako gertatu zitzaiguan Lazkao Txikiren argiz.

«Egunsentiari
Goizian goiztar jeikitzen banaiz
kanporatutzen naiz beti.
Ta ikusten zaitut zabaltzen goruntz
eguzkiaren aldeti.
Eguzkiaren edertasuna
hortxen dator sortaldeti.
Egunan haurtzaro besteik etzera
bihotzeko egunsenti.

Argi polit bat badatorkigu
erdi zurizko urdiña.
Gure jainkuak zeru goitatik
mirabe antzo

Page 5 of 7