GAIA

egunean eguneko liturgia
2014/08/16

Urteko 20. igandea A (2014-08-17)

HOMILIA 

Anai-arrebok!

Gaurko hiru irakurgaiek gonbidatzen gaituzte geure ikusmira gizon-emakume guztiengana zabaltzera. Lehenengo irakurgaian entzun dugu: «Jaunari atxiki edo lotu zaizkion atzerritarrak neure mendi santura erakarriko ditut». Bigarrenean, Paulo konbentziturik ageri da ezen Jainkoak atzerritarrak eta juduak, denak salbatuko dituela. Ebanjelioan, berriz, emakume kanaandarraren pasadizo miresgarria entzun dugu.

Kanaandarraren pasadizo honen aurretik, beste pasadizo bat dakar Mateok: Jesusek fariseuekin eta lege-maisuekin janari garbiez eta ez-garbiez izandako eztabaida. Hain juxtu,

2014/08/13

OHARPENAK 

SARRERA 

            Anai-arrebok, urteko 20. igandea ospatzen dugu gaur. Liturgiako aro nagusietan –abendualdia, eguberrialdia, garizuma, aste santua, pazkoaldia–  salbamen-historiako misterio nagusiak ospatu ondoren, Urtekoa deitzen dugun aldi honetan, Jesusen Ebanjelioa hari gara bizitzen, igandez igande, dosi txikiak hartu, hausnartu eta biziz.

Gaurko honetan, beste behin, paganoa zen emakume baten ahotik, fede-aitorpen handi bat entzungo dugu. Jesus bera ere txunditurik utzi duen fede-aitorpena: «txakurkumeek ere jaten dute nagusien mahaitik jausita ogi-apurrik». Esan nahi

2014/08/11

GUZTIENA DA JESUS

Urteko 20. igandea A 2014-08-17

(Mateo 15,21-28)

Jose Antonio Pagola

(euskaraz D. Amundarain) 

Emakume pagano batena da ekimena: Jesusengana jo du, judu-herrikoa ez den arren. Estutasunak joa den ama bat da, «deabruak oinazetua den» alaba sufritzen ikusten du. Bidera atera zaio Jesusi, oihuka: «Erruki zaitez nitaz, Jauna, Daviden Semea».

Ustekabekoa izan da Jesusen lehen erreakzioa. Ez da gelditu ere hari entzuteko. Oraino ez da iritsi paganoei Berri Ona eskaintzeko ordua. Emakumeak amore ematen

2014/08/09

SARRERA 

Senideok, urteko 19garren igandea ospatzen dugu gaur. Bai lehenengo irakurgaian, bai ebanjelioan, gauza bat azpimarratzen da: beti eta egunero, geure fedea aztertu beharra dugula; ea, egiaz, benetako Jainkoaren fedea ala beste zerbait dugun. Hitz batean esateko, Elias profetaren kasuan bezala, Jainkoaz dugun irudiaren eskema aldatu beharra dugu.

Eliasek pentsatu zuen, Jainkoa modu handiosean agertzen zitzaiola munduari. Alabaina, Horeb edo Sinai mendian ikasi zuen, Jainkoa xume-xume agertu ohi dela.

Bestetik, ebanjelioaren testuinguruak agertzen

2014/08/06

Jesus okupaturik dago, alde guztietatik dakarkioten jende gaixo eta elikatu gabe hura sendatzen. Haien sufrimenak hunkitu duelako ari da, ebanjelariak dioenez. Bitartean, ikasleak ohartu dira berandutzen ari dela. Oker ulertuz, «ogien ugaltze» izena eman izan zaion pasadizo honen esanahi sakona ulertzeko aukera ona ematen digu ikasleen eta Jesusen arteko solasak.

Ikasleek planteamendu errealista eta arrazoizkoa egin diote Jesusi: «Agur egiozu jendetzari, herrixketara joan dadin jateko bila». Jasoa du jendetza horrek Jesusengandik

Page 178 of 178