GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/04/21

Pazkoaldiko 4. igandea B ABESTIAK (2015-04-26)

SARRERA

R/.-Kristo bizi da, bizi,
lehen, orain, beti.

Hilen artetik zaigu
Kristo berriz piztu,
lotan daudenetatik
lehen bizi fruitu,
berak heriotzea
piztuz du garaitu.- R.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko
eta salbatzaile,
lasai nago ni, beldur gabe.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jainkoa baita nire indarra
(e)ta kemena;
bera, salbatu ninduena.

AINTZA

“Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza
Jainkoaren asmoetan
baitijoa

2015/04/21

Pazkoaldiko 4. igandea. B. 2015-04-26
Iragana, oraina eta gero

Orain aurreko igandeetan, Jesus berpiztua hainbat aldiz agertu izana gogoratu dugu. Igande honetatik eta Igokundea arte, San Joanen ebanjeliotik harturik, Jesusen eta kristauaren arteko hainbat harreman-mota kontenplatuko ditugu: artzain ona, mahatsondoa eta aihenak, agindu berria, apaiz-otoitza.

Ez da gauza erraza gaurko hiru irakurgaiek beren artean zein erlazio duten ikustea; izan ere, irudi desberdinak ageri dira: zimentarria, Jesusez hitz egiteko (1. irakurgaian); Aita eta

2015/04/21

HURBILDU ETA ELKAR EZAGUTU
Pazkoaldiko 4. igandea B (2015-04-26)

Lehen kristauen artean talde eta lider desberdinen artean gatazkak eta tirabirak hasi zirenean, norbaitek gogorarazi beharra sentitu zuen ezen Jesusen elkartean Jesus bakarrik dela Artzain ona. Eta ez dela hura artzain bat gehiago, zinezkoa baizik, benetakoa, guztiek eredutzat hartu beharrekoa.

Jesusen irudi eder hau, Artzain ona alegia, bihotz-berritzeko deia da, kristau-elkartean «artzain» titulua bere egin nahi luketenei zuzendua. Jesusen antzeko den artzainak bere

2015/04/18

Pazkoaldiko 3. igandea B (2015.04.19)
HOMILIA

Anai-arrebok, Pazkoaldian aurrera goaz. Gaurko hiru irakurgaietan, bihotz-berritzea eta barkazioa ageri dira muin edo mami bezala. Batez ere, Jainkoagan konfiantzarik ez izatea edota konfiantza eskasa izatea da bekatua. Konfiantza hori izateko dei dira hiru irakurgaiak, funtsean.

Alde horretatik, oso esanguratsua da gaur Kolonbian bizi den jesuita batek bidali digun gogoeta hau. Unamunoren testigantza bat aipatzen digu. Bilbon jaioa zen Unamuno. Salamancan irakasle gero. 1936eko abenduaren 31n

2015/04/16

PAZKOALDIKO 3. IGANDEA B 2015-04-19

SARRERA

Anai-arrebok, Pazkoaldiko hirugarren igandea ospatzen dugu gaur. Pazkoaldi osoan bezala, Jesus bizi dela eta Bizia ematen duela ospatzen dugu. Bizi berri hori, gaurko hiru irakurgaietan, konbertsio eta barkamen bezala ageri. Konbertsioa, Bizira itzultzea da. Barkamena, Bizia ematea da.
Bekatua da beldur izateko arrazoi bakarra. Bekatua zuzengabekeria da, zapalketa. Bekatua dagoen lekuan Biziari indarra kentzen zaio. Bekatua, beraz, honetan datza: kalte egitean, nork bere buruari edo

2015/04/16

Pazkoaldiko 3. igandea B ABESTIAK (2015-04-19)

SARRERA

Abestu dezagun denok
misterio handiena:
garaiturik heriotza,
piztu da Jesus Jainkoa.

Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu Jauna!
Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu Jauna!

Ekaitzaren ondorean
eguzkia agertzen da;
garaiturik heriotza,
Jesus ona berpiztu da.

Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu, Jauna!
Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu Jauna!

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko
eta salbatzaile,
lasai nago ni, beldur gabe.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jainkoa baita nire indarra
(e)ta

2015/04/16

Barkazioa, piztuera eta misioa
Pazkoaldiko 3. igandea B 2015-04-19

Barkazioa

Gaurko hiru irakurgaiak bekatuen barkazioaz ari dira, gizon-emakume guztiei dagokienez, Jesusen heriotzari esker. Hona lehenengoaren bukaera: «Beraz, damu zaitezte eta bihotz-berritu, zeuen bekatuak ezaba dakizkizuen». Eta bigarrenaren hasiera: «Ene seme-alabok, bekatu egin ez dezazuen idazten dizuet. Halere, norbaitek bekatu egiten badu, badugu Aitaren aurrean erregutuko duen bat: Jesu Kristo, zuzena». Ebanjelioan, berriz, Jesusek dio «beraren izenean bihotz-berritzea eta bekatuen barkazioa hots egingo

2015/04/14

NORK BERE ESPERIENTZIAZ SINETSI
Pazkoaldiko 2. igandea B 2015-04-19

Ez da gauza erraza Jesus berpiztuagan sinestea. Azken batean, Jesusek berak gu baitan eragiten duen fedeaz bakarrik atzeman eta uler daitekeen gauza da. Jesusek isurtzen duen bakea eta poza «zeure barruan» sekula sentitu ez baduzu, nekez aurkituko duzu «kanpotik» haren piztueraren frogarik.

Horrelako zerbait esan nahi digu Lukasek Jesus berpiztuak ikasleen taldearekin izan duen topo egitea deskribatu digunean. Denetik da ikasle horien artean.

2015/04/11

Pazkoaldiko 2. igandea B 2015-04-12
HOMILIA

Anai-arrebok!

Jesusen eta geure pazko-misterioak harrapaturik jarraitzen dugu, liluraturik, gogo beroturik. Bai miresgarria Jainkoaren maitasuna. Jainkoaren errukia. Eskerrak berari.

Gaurko hiru irakurgaiek batak bestea borobiltzen dute. Batak bestea argitzen, osatzen.

Lehenik eta behin, ebanjelioa. Egileak bere elkarteari eskaini dion katekesia da. Ez dugu hartu behar materialki. Joan den igandean, Jesusen piztuera sinesteko testigantzaren beharra azpimarratu genuen. Jesus pizten inork ez du ikusi. Baina Jesus berpiztuak bere moduak ditu

2015/04/10

Pazkoaldiko 2. igandea B ABESTIAK 2015-04-12

SARRERA Hau da eguna Jaunarena (Gora Jainkoa-2,38. or.)

R/.- Hau da eguna,
Jaunarena:
Gaur piztu da-eta
Jesus Jauna.
Piztu ta kanta:
“Ona Jauna!,
Zer zoriona!
Zer eguna!”

Zatozte, kanta
Jainkoari,
osasun dugun Harkaitzari.-R/.

Goazen eskerrak
ematera,
soinu ta kantuz goratzera.-R/.

BATAIOA BERRITZEA Hartuko dugu ura pozik (Isaias 12,2.4.4bcd-6) (Jaunaren Deia Meza Abestiak 55. or.)

R/. Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

1.-Jauna da nire /Jaungoiko eta / salbatzaile,
Lasai nago ni,

Page 170 of 188