GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/07/14

Atsedena, merezia eta huts egina (2015-07-19)
Urteko 16. igandea B

Kontakizuna ezinezkoa ala kontakizuna sinbolikoa?

Gaurko ebanjelioa joan den igandekoaren ondorioa da, Jesusek ikasleak misiolari bidali izanaren ondorioa. Lehen begiratuan hain garbi ulertzen da, non lotsa ematen baitu komentatzen hastea. Alabaina, bada puntu bat harrigarria eta ezin argitua: Jesus eta ikasleak ontzira igo dira leku bakarti baten bila joateko; Markosek dio, jende askok ikusi zituela, korrika joan zirela eta Jesus eta ikasleak

2015/07/14

ARTZAINIK GABEKO ARDIAK BEZALA
Urteko 16. igandea B 2015-07-19

Bere ebanjelioa hots egitera Jesusek bidali dituen ikasleak gogo-bero itzuli dira. Presa bizia izan dute egin eta irakatsi dutenaren berri emateko beren Maisuari. Ematen du, Jesusek patxadan entzun nahi diela, eta «leku baketsu batera joatera gonbidatu ditu berak bakarrik, apur bat atsedetera».

Jendeak, ordea, hankaz gora jarri ditu haien asmoak. Herrixka guztietatik jo du jendeak haien bila. Ezin dute egin bilera baketsu

2015/07/10

Urteko 15. igandea B 2015-07-12
HOMILIA

Anai-arrebok!

Ikusgarria eta pozgarria da Jesusek gomendatu digun egitekoa. Berak mundu honetara ekarri duen misioa bera gomendatu digu: mundu osoan Jainkoaren erreinua hots egitea.

Ikusgarri eta pozgarria. Izan ere, horrek esan nahi du gu aintzat hartu gaituela. Gugan konfiantza duela. Nork ez du poz pixka bat sentitzen, familian, herrian, elkartean egiteko duin bat ematen digutenean?

Horixe adierazten digu gaurko ebanjelioak. Jesusek ikasleak bidali ditu bere aurretik. Aro

2015/07/10

URTEKO 15. IGANDEA B (2015-07-12)

SARRERA

Senideok, Jaunaren eguna ospatzen dugu gaur. Igandea. Egiteko handi batera deitzen gaitu Jaunak: munduari Berri Ona ematera. Ikus dezagun nola gonbidatzen gaituen.
Jesusek Hamabiak bidali ditu. Gu bidaltzen gaitu. «Hamabi» zenbakiak Israel osoa esan nahi du. Israel berri osoa. Dei horrekin esaten digu: eraman dezagula mundu osora Jainkoaren Erreinua. Berak hots egin duena.
Jesusek hots egin duen Erreinua edozein erlijio baino zerbait gehiago da. Jesusek ez

2015/07/10

Urteko 15. igandea B ABESTIAK 2015-07-12

SARRERA ARGIAREN SEME ETA EGUNAREN
(Gora Jainkoa-2 54) (Bened 467)

Argiaren jende eta / egunaren oinordeko, (seme)
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu bihotzean.

Aintzaren Aita Jainkoak / argi ditzala goiz-argiz
gure begion itzalak, / ikusaraziz bidea;
azken orduan dezagun, / Seme Nagusia baitan,
eskuratu guretzako /

2015/07/07

Jesusen ikasleak misiolari
Urteko 15. igandea B (2015-07-12)

Nazareteko porrotak ez dio Jesusi adorea galarazi. Alderantziz. Joan den igandean ikusi genuenez, misiolari jarraitzeaz gain, bere ikasleak ere misiolari bidali ditu. Itun Zaharreko profetek, batzuetan, beren ikasleak izaten zituzten; baina, dakigula, ez zituzten bidali sekula misiolari; ikasle haien eginkizuna profetaren sostengu sozial eta espiritual izatea izan ohi zen, profetaren hitzak gerokoentzat jaso eta eskualdatzea. Beste bat da Jesusek bere ikasleez duen ikuspegia,

2015/07/07

ELKARTEKO AZTERKETA
Urteko 15. igandea B (2015-07-12)

Jesusek ez ditu bidali ikasleak nolanahi. Jainkoaren erreinuaz Jesusek duen egitasmoan parte hartu eta haren misioa jarraitu nahi bada, ezinbestekoa da biziera berezi bat. Horrela izan ezean, mila gauza egin ahal izango dugu, baina Jesusen espiritua munduan txertatu ez. Jesusen gomendio batzuk gogorarazi dizkigu Markosek. Azpimarra ditzagun banaka batzuk.

Lehenik eta behin, nor dira haiek Jesusen izenean hitz egiteko? Zein aginpide dute horretarako? Markosen arabera,

2015/07/04

Urteko 14. igandea B (2015-07-05)
HOMILIA

Anai-arrebok!

«Profeta ez dute onartzen, ez bere aberrian, ez bere ahaideek, ez bere etxean»: Jesusek bere jaioterrian, Nazareten, esan dituen hitzak dira. Pentsatzen jarrita, hitz gogorrak. Esanahi handikoak

Profeta ez onartzea, Jainkoa ez onartzea da. Azken batean, bizitzari zentzua eman diona ez onartzea. Izan ere, nire bizitzan Jainkoa modu batean edo bestean ageri ez bada, zer da nire bizitza?, zer zentzu du nire bizitzak?

Joan den astean, bi

2015/07/03

URTEKO 14. IGANDEA (2015-07-05)

SARRERA

Joan den igandean, fedeak duen indarraz hitz egin ziguten irakurgaiek: emakume odol-jariodunaren eta Jairoren fedearen indarraz. Gaurkoak, berriz, sinesteak dituen zailtasunez mintzo zaizkigu, eta halakoen aurrean gizakiak izan ohi duen jarreraz.
Sinesteko zailtasunak. Fedeak beti eta nonahi izan ditu eta izaten ditu zailtasunak. Zein dira, ordea, gaur eguneko zailtasunak?
Batzuk aipatuko ditugu. Batetik, axolarik eza dago: mementokoak ez diren arazoen aurrean, bost axola niri beste arazoak. Oraingo

2015/07/01

Urteko 14. igandea B ABESTIAK (2015-07-05)

SARRERA

Goazen elkarturik, piztuta fedea,
argitan zabalik, maitasun bidea.

Entzun dezagun apaltasunez,
entzun dezagun Jaunaren Hitza.
Bere Hitzetan, gure egia,
gure indarra, gure bizitza.

AINTZA

“Aintza ta aintza
zuri Jauna,
bai zeruetan,
bai lur honetan” (2).

Goresten zaitugu zu,
Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.

SALMOA Mintzo eta Kantu Urtekoa 2015 7/62

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.

Zugana jasotzen ditut begiak,
Zeruan errege zaren horrengana.

Nola morroien begiak nagusien eskuetara

Page 152 of 176