GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/08/25

EZ LOTU ITXUKI GIZA TRADIZIOEI
Urteko 22. igandea B (2015-08-30)

Ez dakigu ez non ez noiz gertatu zen liskar hau. Soilik, Jesusek bizi duen giroa iradoki nahi du ebanjelariak: lege-maisuek, tradizioen betetzaile estu diren horiek, maitasunaren Profeta den Jesusek beren bizitzan sarrarazi nahi lukeen berritasunari itsuki uko egiten dioten horiek inguraturik bizi duen giroa.

Fariseuek haserre begi ematen dute nola ari diren jaten Jesusen ikasleak esku lohiekin. Ezin jasan dute: «zergatik ez

2015/08/21

Urteko 21. igandea B (2015-08-23)
HOMILIA

Anai-arrebok!

San Joanen ebanjelioko seigarren kapituluaren bukaerara iritsi gara. Eta al zarete harritu hor datorren esaldi honetaz: «Espirituak du bizia ematen; haragia ez da ezertako»?

Kapitulu guztian aritu zaigu Jesus bere haragia jateaz. Eta orain: «haragia ez da ezertako»?

Bizitza guztian ari gara esaten, Jainkoak «haragi eta arima» egin gaituela, eta orain: «haragia ez da ezertako»?

Baina, begira, haragia eta espiritua esatean, Jesus ez da ari bi gauza zehatz

2015/08/20

URTEKO 21. IGANDEA B (2015-08-23)

SARRERA

Senideok, Joanen ebanjelioko seigarren kapitulua bukatuko dugu gaur. Zerutik jaitsia den ogi bezala agertu zaigu Jesus orain arte. Gaur, aldiz, bizia dakarren Hitz bezala agertzen zaigu Jesus.
Hitzaldi honetan guztian, Jesusen elkarteko izateko baldintzak zein diren azaldu nahi izan du. Eta hau eskatzen du: Jesusekin bat egitea eta haren maitasun-proposamena geure egitea. Hitz batean esanik, gizakiaren onerako lan egitea eskatzen du, nork bere buru-eskaintza eginez.
Horrenbestez,

2015/08/19

Urteko 21. igandea B ABESTIAK 2015-08-23

SARRERA

Igandean du sortarazia
Jaun zerukoak argia.
Igandean du maitez egina
munduko lehen eguna.

“Denek batean eskerrak eman
zeruan eta lurrean” (2).

Igandean du Kristok hasia
piztu beharren Bizia.
Zuei bake! Zuekin nago,
munduak mundu dirauino.

“Denek batean eskerrak eman
zeruan eta lurrean” (2).

AINTZA

Aintza aintza Aleluia (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun
maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.

Aintza, aintza, Aleluia!! (3)

2015/08/19

ZERGATIK GELDITU ELIZAN?
Urteko 21. igandea B 2015-08-23

Azken urte hauetan analisi eta azterketa asko egin izan da kristau-elizek gizarte modernoan bizi duten krisiaz. Irakurketa hori beharrezkoa da zenbait datu hobeto ulertzeko, baina ez da aski gure erreakzioa zein izan behar duen bereizteko. Joan ebanjelariak dakarren pasadizo honek lagundu diezaguke krisi hori ebanjelio-sakontasun handiagoz interpretatzeko eta bizitzeko.

Ebanjelariaren arabera, honela laburbildu du Jesusek taldean indartzen ari den krisia: «Esan dizkizuedan hitzak espiritu

2015/08/14

Urteko 20. igandea B (2015-08-16)
HOMLIA

Anai-arrebok!

Lau igande daramatzagu San Joanen ebanjelioko seigarren kapitulua irakurtzen. 17. igandean Jesusek eskaini zien, eta eskaintzen digun, seinale handia entzun genuen: bost ogiena; 18. igandean Jesusen erregu hau entzun genuen: ogi materialaren ardura utzi gabe, betiko bizia ematen duen ogiaz arduratzeko; 19. igandean, joan den igandean, Jesusen esan hau entzun genuen: «neu naiz zerutik jaitsi den ogia».

Gaurkoan urrats bat gehiago egin du Jesusek bere

2015/08/14

Andre Maria zeruratua (2015-08-15)
HOMILIA

Lukas 1,39-56
Jesusen jarraitzaile leiala
Ene bihotza pozten da Jaun Salbatzaileagan

Anai-arrebok!

Andre Maria zerura jaso izana ospatzen dugu. Gogora dezagun: Andre Mariak Jainkoaren Semeari lurrera etortzeko bidea egin dio bere sabelean erne, bederatzi hilabeteren ondoren jaiotzea eskaini, haurtzaroan zaindu, bizitzako zailtasunetan lagun izan eta, semea berpiztu ondoren, lurrean haren egitekoa gauzatzen saiatu zelarik.

Jesus horrek, berriz, bere Amari, lur honetan berean zerutar bizitzen lagundu dio: Aita ezagutzen, Aitaren

2015/08/12

URTEKO 20 IGANDEA B (2015-08-16)

SARRERA

Anai-arrebok! Jesusek biziaren ogiaz egindako hitzaldia entzuten jarraituko dugu gaurko ebanjelioan. Hona zer azpimarratzen duen gaurko pasarte honek: Jesusek bere burua eskaini eta eman duela gizadia bizi dadin. Hain zuzen, horren sinbolo edo seinalea da anai-arreben mahaian partekatzen dugun eukaristi ogia. Eukaristia ez da soilik bizi ahal izateko ogia jatea; gainera, heriotzaraino eskainia izan den ogia da. Ez da soilik Jesus jatea; gainera, haren asmo osoa

2015/08/12

Urteko 20. igandea B ABESTIAK 2015-08-16

SARRERA

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu bihotz barnez pobreak,
haiena baita Zeruetako Erreinua.
Dohatsu otzan eta eztiak, agindutako lurraz
baitira jabetuko.

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu nigarretan direnak,
gozotasuna izango dute Jaunagandik.
Dohatsu zuzen-gose direnak,
hoien goseak
bere asea izango du.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA Mintzo eta Kantu Urteko 2015

2015/08/12

Andre Mariaren zeruratzea ABESTIAK 2015-08-15

SARRERA (Bened 552)

Guztiok bat eginda,
bihotza poz gainezka,
abes dezagun bada
Mariren ontasuna.
Andre Maria.

Zeru-talde guztiak
kantuz lehiatzen dira,
zu beti jasotzera
ahal duten goienera.
Andre Maria.

Santuen Erregina
gure arrenak entzun,
zu zaitugula lagun
zerura jo dezagun.
Andre Maria.

AINTZA GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora

Page 151 of 179