GAIA

egunean eguneko liturgia
2016/03/15

ELKARTEKO PENITZENTZIA
Azterketa (2016-03-17)
Erramu igandearen aurreko osteguna

1.1.-Ene herria, zer egin dizut nik zuri, zer irain edo gaitz egin dizut?

• Sentitu al dut sekula neure bihotzean,
Jainkoak niri eta mundu osoari egindako kexu-galdera hori?
• Jarri al naiz sekula pentsatzen, Jainkoak gu hain maite izanik, zer sentituko duen gure erantzun kaxkarra nabaritzean?
• Jarri al naiz sekula pentsatzen, Jainkoak hau eta bestea eskatzen digunean, ez dela ari

2016/03/15

ZER ARI DA JAINKOA HOR GURUTZEAN? (Lukas 22,14−23,56)
Erramu igandea C 2016-03-20

Ebanjelioko pasartearen arabera, Golgota mendixkan gurutzean zen Jesusen aurretik pasatzean, jendeak burla egiten zion eta, haren ezinaz barre eginez, ziotsoten: «Jainkoaren Semea bahaiz, jaits hadi gurutzetik». Eta Jesusek erantzunik ez haien probokazioari. Soilik, misterioak harturiko isiltasuna da Jesusen erantzuna. Hain juxtu, Jainkoaren Semea delako jarraituko du gurutzean, hil arte.

Ezin saihestuak dira galderak: Nolatan sinets daiteke gizakiak gurutzetu

2016/03/12

Garizumako 5. igandea C 2016-03-13
HOMILIA

Anai-arrebok!

Lehenengo irakurgaian, Isaias profetaren bidez, Jainkoak eskatzen digu, ATZERA BEGIRA ez egoteko. Erreparatzeko, orain egiten ari denari: DENA BERRI egingo dut.

Gaurko ebanjelioan argi eta garbi ageri da nola ari den betetzen bere hitz hori: DENA BERRI. Lege-maisuek eta fariseuek hil egin nahi dute bekatu egiten aurkitu dute emakume bat. Jesusek biziberritu egin du emakume hori bera. BERRITU.

Gaurko pasartearen aurretik, Jesusek esan zien: «Norbait egarri bada,

2016/03/11

GARIZUMAKO 5. IGANDEA (C) 2016-03-13

SARRERA

Senideok, Garizumako bosgarren igandea ospatzen dugu gaur. Datorren igandean Erramu igandea ospatuko dugu, hau da, Aste Santuaren hasiera.
Aste Santuan bete-betean ikusiko dugu Jesusen jarrera barkatzailea; baina, gaur ere, era zehatz batean beterik eta aplikaturik ikusiko dugu ebanjelioan barkazio hori: judu-agintariek adulterioan aurkitu duten emakumea hil egin nahi dute harrika, legeak hala eskatzen omen duelako; Jesusek esan die: «zuetan bekaturik ez duenak bola diezaiola lehenengo harria».

2016/03/10

Garizumako 5. igandea C ABESTIAK 2016-03-13

SARRERA

Basamortuan zehar dabila
Jainko herria erromes;
argi, bake ta maitetasuna
dakarten zeruen galdez.
Agindu lurra Jainkoak dio
emango kateen ordez;
penak utzita goza dadien
bizi berri baten pozez.

Zure pozetan goaz,
Jerusalem berri;
fedeak Zu baitan du
bere zimentarri.
Maitasunak Zu zaitu
bere berogarri.
Piztu itxaropena
Zeure herriari.

SALMOA

Asko lagundu
diguzu, Jauna.
Hauxe da poza
guk daukaguna.

Jaunak Siongo atxilotuak erakartzean,
bageunden amets antzean.
Orduan bete

2016/03/10

Emakume adulteriogilea eta hipokritak
Garizumako 5. igandea C (2016-03-13)

Adulterioa, antzinako legeria guztiek, Dekalogoa barne, gaitzetsia zuten bekatua zen. Hau da gaurko ebanjelioak planteatzen duen arazoa: zer egin emakume adulteriogilearekin. Hiru iritzi jaso ditut.

Gizon adulteriogilearekin batean ito

Babiloniako Hammurabi, K.a. 1750ean hila, erregearen kode ospetsuaren erantzuna da. Erabaki du 129. paragrafoan: «Gizon baten emaztea beste gizon batekin etzana aurkitzen badute, lotu eta bota ditzatela urera (Eufrates ibaira); senarrak emazteari bizitza barkatzen badio,

2016/03/09

Emakume adulteriogilea eta hipokritak
Garizumako 5. igandea C (2016-03-13)

Adulterioa, antzinako legeria guztiek, Dekalogoa barne, gaitzetsia zuten bekatua zen. Hau da gaurko ebanjelioak planteatzen duen arazoa: zer egin emakume adulteriogilearekin. Hiru iritzi jaso ditut.

Gizon adulteriogilearekin batean ito

Babiloniako Hammurabi, K.a. 1750ean hila, erregearen kode ospetsuaren erantzuna da. Erabaki du 129. paragrafoan: «Gizon baten emaztea beste gizon batekin etzana aurkitzen badute, lotu eta bota ditzatela urera (Eufrates ibaira); senarrak emazteari bizitza barkatzen badio,

2016/03/08

EZ IKUSIA EGIN DIOTEN IRAULTZA
Garizumako 5. igandea C 2016-03-13

Adulterioan harrapatu duten emakume bat dakarkiote Jesusi. Guztiek ezagutzen dute halakoaren zoria: legeak arautua duenez, harrikatua izanen da, hiltzeraino. Inork ez du kontuan hartu gizon adulteriogilea. Beti bezala, gizarte matxista da, emakumea galdu eta gizonezkoa desenkusatu. Aurrez aurre egin diote Jesusi desafioa: «Moisesen legeak emakume adulteriogilea harrikatzeko agindu digu. Eta zuk zer diozu?»

Jesusek ezin jasan du gizarte-hipokresia hori, gizonezkoen agintekeriak elikatua.

2016/03/05

Garizumako 4. igandea C 2016-03-06
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelio-pasartea ikusgarrienetakoa dugu: aita on-onaren parabola.
Parabola honi izen asko eman izan zaizkio: seme hondatzailearen parabola edota bi semeen parabola edota aita on-onaren parabola.

Benetako izena zein den erabakitzeko, pasartearen testuingurua hartu beharko genuke kontuan. Lukasen ebanjelioaren 15. kapituluan dator.
Kapitulu horretan, Lukasek hiru parabola dakartza. Hirurak Jainkoaren poza eta errukia adierazten dituzte.
Artzain batek ardi bat galdu du; ez du bakerik izan aurkitu arte;

2016/03/04

GARIZUMAKO 4. IGANDEA (C) 2016-03-06

SARRERA

Senideok, Garizumako 4. igandea ospatzen dugu gaur. Aurrera goaz, beraz, Garizuman. Gero eta hurbilago dugu Pazkoa. Galde genezake: egin al dugu ezer berezirik, orain arte, Garizuman? Otoitzean? Bibliako liburu bat irakurtzen? Lagun hurkoari laguntzen?
Garai batean, Vatikano bigarrena Kontzilioaren aurreko liturgian, «Laetare» deitzen genion igande honi, hau da, «Poztu zaitezte». Eta badugu pozteko eta alaitzeko arrazoirik asko. Hain zuzen, gaurko irakurgaiek hauxe azpimarratzen digute: Jainkoak,

Page 134 of 178