Andre Mariaren zeruratzea ABESTIAK 2020-08-15

SARRERA

Abestu dezagun denok / misterio handiena:
garaiturik heriotza, / piztu da Jesus Jainkoa.

Aleluia! Aleluia! / Hilobitik piztu Jauna!
Aleluia! Aleluia! / Hilobitik piztu Jauna!

AINTZA

Aintza zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, eta bakea, lurrean gizonari
eta bakea, eta bakea, lurrean gizonari.

SALMOA

R/.-Gure+erregina / zure+eskuinean / dago zutik.

Erregeen alabak bidera datozkizu,
Erregina, Ofirko urrez apaindurik,
zure eskuinean dago zutik.-R/.

ALELUIA

Aleluia aleluia aleluia.

Maria zeruetara jasoa izan da,
pozik daude aingeruak.-R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin / zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara, / Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute, / goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan, / Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti / guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA
Jauna gure Jainkoa, // bedeinkatua zu!
Zeru-lurren egile, // bedeinkatua zu!
Guztien salbatzaile, // bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, // bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, // bedeinkatua zu!

Jesus, Jainko Semea, // bedeinkatua zu!
Guregatik hil zara, // bedeinkatua zu!
Aitak piztu zaitu ta, // bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, // bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, // bedeinkatua zu!

Espiritu Santua, // bedeinkatua zu!
Bizian bizigarri, // bedeinkatua zu!
Poz-emaile bikaina, // bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, // bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, // bedeinkatua zu!

AZKENA

Agur, Jesusen Ama, / birjina maitea.
Agur, itsasoko izar / distiratzailea.
Agur, zeruko eguzki / pozkidaz betea.
Agur, bekatarien / kaia eta estalpea (2).

Baina zugandik alde / bihotzak ezin du,
Zuregana dijoa, / Zugan bizi nahi du.
Birjin berdingabea, / onetsi nazazu,
agur, Ama nirea, / agur, agur, agur.