Jaunaren Antzaldatzea V. mendeaz geroz ospatu ohi da, Ekialdeko elizetan hasita. Garizumako bigarren igandean urtero ospatu ohi da gertakari hau,

pazko-gertakariaren iragarpen bezala. Izan ere, Antzaldatzeak «ikasleen

bihotzak prestatu zituen gurutzearen lotsaria garaitzeko». Jaunaren bataioko

ezaugarri bat baino gehiago du Antzaldatzeak. Mendian ere Aitaren ahotsa

entzun zen, Jesus bere Seme maitea duela esanez, lainoak inguratu zuen Jesus.

Moises eta Elias azaldu ziren Jesusekin pazko-gertakariaz hizketan. Bataioak

bezala, Jesusen Antzaldatzeak ere Jainkoak «bere seme-alaba» eta Kristoren

oinordekide egingo gaituela iragartzen du. Gertakari horretan, Elizaren itxaropena piztu zuen Jesusek, Bera agertzean «gorputz osoan argi egingo zuen distira agertu baitzuen Beregan». Apostoluek izan zuten ikuskari hura, gerora

Jesus «den bezalakoa ikusi ahal izatearen» hasikina izan zen. Eukaristiak

«Semearen antzeko izaten» lagunduko digu.