Abendualdiko 4. karunbata A: Mezako eta Elkarte Penitentziako ABESTIAK 2016-12-17

SARRERA Zeruek i(hi)ntzez hodeiek euriz (Ortziak Jainkoaren ospea) (Bened 132)

R/.-Zeruek i(hi)ntzez, hodeiek euriz, / isuri bezate zintzoa;
pitzatu bedi lurra / eta erne beza gure Salbatzailea.

Ortziak Jainkoaren ospea du zabaltzen,
zeru urdinak / haren eskulana adierazten. R/.-

SALMOA

Jauna, zure onginahia / erakuts iezaguzu, / zure salbamena / emaguzu.

Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen dutenak, / lurbira eta bertan bizi direnak.
Hark eman dizkio itsasoak oinarri, / eta ibaiak sendogarri.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Begira, Birjinak sabelean sortu eta semea izango du;
eta Emmanuel / ezarriko diote izena, / Hau da, “Jaungoikoa gurekin”.

ELKARTEKO PENITENTZIA

1.-SINESTEN DUT

Sinesten dut, Jauna, / sinesten dut,/ indartu Zuk / nire sinismena.

2.-Elkarteko penitentziako/ azterketakoan tartekatzekoak, txandaka.

2.1.-Apaizak: Eskerrak zuri, Aita ona. (Gora Jainkoa-7,206. or.)

Guztiek: Aintza Aitari, / eta Semeari, / eta Espiritu Santuari.

2.2.- Hoy, Señor, te damos gracias / por la vida, la tierra y el sol;
hoy, Señor, queremos cantar / las grandezas de tu amor.

2.3.- Juntos como hermanos, / miembros de una Iglesia,
vamos caminando / al encuentro del Señor.

2.4.- Bihotz garbia nigan sortu / arnas bizkorra / barne muinetan / emadazu.

3.-KONKLUSIOA:
Gogoeta egin dezagun une batez, ukitu ditugun gaiez.

Reflexionemos un momento sobre los temas mencionados.

3.1.-Bila ibiltzeko egiazko bidaia ez datza paisaia berrien bila ibiltzean, baizik begi berriak izatean.

Vestíos del Señor Jesucristo, disfrazaos de Jesucristo.

3.2.-Bihotz-berri zaitezte, Jainkoaren erregetza hurbil da-eta.

Preparad en el desierto el camino al Señor.

3.3.-Gaudete: poztu zaitezte.

Dichoso quien no se sienta defraudo por mí.

4.-BAKEA EMAN

“Bakea bedi zuekin” (3) / Bakea bedi, / beti, beti, beti zuekin.

“La paz esté con nosotros” (3) / que con nosotros,
siempre, siempre, / siempre esté la paz.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin / zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara, / Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute, / goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan, / Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti / guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena, / santu izan bedi Zure izena;
etor bedi Zure erreinua, / egin bedi Zure nahia, / zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur / egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak, / geuk ere gure zordunei / barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman /baina atera gaitzazu gaitzetik

BAKEA EMAN

Maitasuna / bakearekin batera / eskaintzeko / nator esku ematera.

JAUNARTZEA (Orduen Liturgiako Doinuak 462. or.)
Dohatsu bihotz garbiak, / Ikusiko baitute Jainkoa.

1.-Dohatsu / bihotz barnez / pobreak: / haiena baita / zeruetako / erreinua.
Dohatsu / otzan eta / eztiak: / agindutako / lurraz baitira / jabetuko.- R/.

2.-Dohatsu / negarretan / direnak: / gozotasuna / izango dute /Jaunagandik.
Dohatsu / zuzen gose / direnak:/ ho(r)ien goseak / bere asea / izango du.-R/.

3.-Dohatsu / errukior / direnak: / ziur baitute / lortuko haiek / errukia.
Dohatsu / garbi diren / bihotzak:/Haiek baitute /Jaun zerukoa / ikusiko.- R/.

4.-Dohatsu /bakezale / direnak: / beren izena / izango dute / Jainko seme.
Dohatsu / zapalduak / direnak: / haiena baita / zeruetako / Erreinua.-R/.
5.-Alaitu /eta poztu/ zaitezte: ederra baita / zuen saria/ zeruetan.-R/.

AZKENA
R/.-Eskerrak bihotzetik, Aita Jaungoikoa.
●Zuk sortu ta salbatu / gaituzu, bai, denok; / zuganatu gaitzazu / zureak garenok.-R/.

●Maitasun, bake, egi, / zuzentasun, irri, / gugan sortu dituzu. / Esker onak zuri.-R/.