Abendualdiko 4. igandea C ABESTIAK 2015-12-20

SARRERA

Sinesten dut, Jauna, sinesten dut!
Bihotz barrenean gorderik zaitut;
nahigabean ere hauxe-esango dizut:
Sinesten dut, Jauna, sinesten dut!

Itxaro dut, Jauna, itxaro dut!
Zugan uste duenik uzten ez duzu.
Poz ta-atsekabean dei egingo dizut:
Itxaro dut, Jauna, itxaro dut!

Maite zaitut, Jauna, maite zaitut!
Naizen oso-osoa zuri damaizut.
Zurekin zerura bizitzera nahi dut:
Maite zaitut, Jauna, maite zaitut!

SALMOA

Salbatzailea,
zatoz lehenbailehen
zure zain, Jauna,
gaude gu hemen.

Israelgo artzain,
Kerubim gainean eseri ohi baitzara,
zure indarrari eragiozu,
zatoz eta salba gaitzazu.

Itzul zakizkigu, gudari-taldeen Jainko,
Begira zerutik, ikus, mahatsondo honi ager zakizkio:
zeure eskuz landatu duzun aldaxka honi,
zeuk indartu duzun landareari. –R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia.

Hona hemen ni, Jaunaren mirabea;
Gerta bekit zuk diozun bezala.- R/.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

BAKEA EMATEAN

Maitasuna
bakearekin batera
eskaintzeko
nator esku ematera.

JAUNARTZEA

Dohatsu bihotz garbiak,
Ikusiko baitute Jainkoa.

1.-Dohatsu / bihotz barnez / pobreak:
haiena baita / zeruetako / erreinua.
Dohatsu / otzan eta / eztiak:
agindutako / lurraz baitira / jabetuko.- R/.

2.-Dohatsu / negarretan / direnak:
gozotasuna / izango dute /Jaunagandik.
Dohatsu / zuzen gose / direnak:
ho(r)ien goseak / bere asea / izango du.-R/.

3.-Dohatsu / errukior / direnak:
ziur baitute / lortuko haiek / errukia.
Dohatsu / garbi diren / bihotzak:
Haiek baitute /Jaun zerukoa / ikusiko.- R/.

4.-Dohatsu /bakezale / direnak:
beren izena / izango dute / Jainko seme.
Dohatsu / zapalduak / direnak:
haiena baita / zeruetako / Erreinua.- R/.

5.-Alaitu / eta poztu / zaitezte:
ederra baita / zuen saria / zeruetan. –R/.

AZKENA

Eskerrak bihotzetik,
Aita Jaungoikoa.

●Zuk sortu ta salbatu / gaituzu, bai, denok;
zuganatu gaitzazu / zureak garenok.
Eskerrak bihotzetik,
Aita Jaungoikoa.-R/.

●Maitasun, bake, egi, / zuzentasun, irri,
gugan sortu dituzu. / Esker onak zuri.-R/.