Abendualdiko 4. ig. A ABESTIAK 2019-12-22

SARRERA Bakea ta justizia (Bened 157) (Loiola 447)

Bakea ta justizia
bidali mundura, Jauna.
Zure jaiotzak gugana
bekar poza, zoriona.

R/.-Zatoz, Jauna,
zatoz lurrera
zure herri hau
salbatzera.

Erbestetuei herria,
gose direnei ogia;
salba ezazu ludia,
agertu zeure errukia. R/.

SALMOA

Jauna, zure onginahia / erakuts iezaguzu, / zure salbamena / emaguzu.

Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen dutenak, / lurbira eta bertan bizi direnak.
Hark eman dizkio itsasoak oinarri, / eta ibaiak sendogarri.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Begira, Birjinak sabelean sortu eta semea izango du;
eta Emmanuel / ezarriko diote izena, / Hau da, “Jaungoikoa gurekin”.

Homilia

ELKARTEKO PENITENTZIA

1.-SINESTEN DUT

Sinesten dut, Jauna, / sinesten dut,/ indartu Zuk / nire sinesmena.

2.-ELKARTEKO PENITENTZIAKO/ AZTERKETAKOAN TARTEKATZEKOAK, TXANDAKA.

2.1.-Apaizak: Eskerrak zuri, Aita ona. (Gora Jainkoa-7,206. or.)

Guztiek: Aintza Aitari, / eta Semeari, / eta Espiritu Santuari.

2.2.- Hoy, Señor, te damos gracias / por la vida, la tierra y el sol;
hoy, Señor, queremos cantar / las grandezas de tu amor.

2.3.- Juntos como hermanos, / miembros de una Iglesia,
vamos caminando / al encuentro del Señor.

2.4.- Bihotz garbia nigan sortu / arnas bizkorra / barne muinetan / emadazu.

3.-KONKLUSIOA:

Gogoeta egin dezagun une batez, ukitu ditugun gaiez.
Reflexionemos un momento sobre los temas mencionados.
3.1.-Zer iradokitzen digu Jainkoak gizakia
ortu edo baratze batean kokatu izanak?.

• Además de la nutrición,
qué nos dice el Génesis sobre el trabajo?.
3.2.-Jainkoak gizon-emakume egin gaitu.
Zer esan nahi du horrek gure bizitzan?

• Habiendo sido creados como hombre y mujer,
¿cómo concebimos y vivimos
las relaciones personales en los diversos niveles?
3.3.-Zer iritzi daukagu sexualitateaz?
Nola bizi dugu.

¿Cómo vivimos nuestra sexualidad?
¿Qué pensamos sobre la guerra,
sobre la violencia en los medios?
3.4. Zein legeri zor diogu obedientzia,
Jainkoak sortuak izateagatik?
Adam eta Eva baino leialago eta kementsuago
garela uste al dugu?

¿A qué ley estamos sometidos
por el hecho de ser cristuras de Dios?
Nos consideramos más fuertes
que Adán y Eva en orden a cumplir esa ley?

4.-AITORTZAK

5.- ASMO ONAREN SEINALETZAT ZER EGIN

6.-BAKEA EMATEAN

. Maitasuna / bakearekin batera / eskaintzeko / nator esku ematera.
• “La paz esté con nosotros” (3) / que con nosotros,
siempre, siempre, / siempre esté la paz.

OHARRA: Meza jarraitu

SANTU
Kanta dezagun aingeruekin / zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara, / Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute, / goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan, / Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti / guregana datorrena.

GURE AITA

JAUNARTZEA (Orduen Liturgiako Doinuak 462. or.)

Dohatsu bihotz garbiak, / Ikusiko baitute Jainkoa.

1.-Dohatsu / bihotz barnez / pobreak: / haiena baita / zeruetako / erreinua.
Dohatsu / otzan eta / eztiak: / agindutako / lurraz baitira / jabetuko.- R/.
2.-Dohatsu / negarretan / direnak: / gozotasuna / izango dute /Jaunagandik.
Dohatsu / zuzen gose / direnak:/ ho(r)ien goseak / bere asea / izango du.-R/.
3.-Dohatsu / errukior / direnak: / ziur baitute / lortuko haiek / errukia.
Dohatsu / garbi diren / bihotzak:/Haiek baitute /Jaun zerukoa / ikusiko.- R/.
4.-Dohatsu /bakezale / direnak: / beren izena / izango dute / Jainko seme.
Dohatsu / zapalduak / direnak: / haiena baita / zeruetako / Erreinua.-R/.
5.-Alaitu /eta poztu/ zaitezte: ederra baita / zuen saria/ zeruetan.-R/.

AZKENA
R/.-Eskerrak bihotzetik, Aita Jaungoikoa.
●Zuk sortu ta salbatu / gaituzu, bai, denok; / zuganatu gaitzazu / zureak garenok.-R/.

●Maitasun, bake, egi, / zuzentasun, irri, / gugan sortu dituzu. / Esker onak zuri.-R/.