Abendualdiko 1. ig B ABESTIAK 2017-12-03

SARRERA Bakea ta justizia (Bened 157)

Bakea ta justizia
bidali mundura, Jauna.
Zure jaiotzak gugana
bekar poza, zoriona.

R/.-Zatoz, Jauna,
zatoz lurrera
zure herri hau
salbatzera.

Okerretatik zuzendu,
gaitz bidetatik aldendu,
gure kateak apurtu,
bide ilunak argitu. R/.

Erbestetuei herria,
gose direnei ogia;
salba ezazu ludia,
agertu zeure errukia. R/.

SALMOA

Jauna, zure onginahia
erakuts iezaguzu,
zure salbamena
emaguzu.

Ezagutarazi du Jaunak
beragandiko garaipena,
Agertu du atzerrien aurrean
bere zuzentasuna.
On eta leial izan dela gogoratu du,
Israel etxeari buruz.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jauna, zure onginahia
erakuts iezaguzu,
zeure salbamena emaguzu.- R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Santu, santua, santua,
diren guztien Jainko Jauna
zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna zeru goienetan!

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez utzi gu tentaldian erortzen
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

AINTZA AITARI Litania-eran. / Goresten eta bedeinkatzen zaitugu.
Eskerrak zuri // Aintza Aitari / (Gora Jainkoa-7,205)

● Goresten eta bedeinkatzen zaitugu, Jainko Aita, / zure Seme Jesu Kristoren bitartez, / Espiritu Santuaren batasunean.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Zugandik hartu ditugun gauza on guztiengatik
eta gizakiari Espiritua dohain eman diozulako.-R/.

● Lurra emankor egiten duten eguzki eta urarengatik,
eta gizakiaren lanak sortu dituen tresna eta aurrerapen guztiengatik.-R/.

● Lurpean sartu eta ernetzen den haziarengatik
eta gizon-emakumeen lanaren emaitza guztiengatik.-R/.

● Gure familietako maitasunarengatik
eta giza bizitzako lagunarte
eta solidaritate-ezaugarri guztiengatik.R/.

● Zure Seme Jesu Kristoren irudiaren arabera,
gu zure antzeko nahi gaituzulako:
santu, on-on eta errukitsu,
eta hori lortzeko ematen dizkiguzun grazia guztiengatik.-R/.

● Zure Seme Jesu Kristo gurutziltzatu eta berpiztuarengan, gure atsekabe eta pozaldiek, / gure ezbehar eta garaipenek, / argi berria hartzen dute.
Salbamen-misterio horren ondorio pozgarri guztiengatik.-R/.

● Zure Seme Jesu Kristoren salbamenari esker,
izadi osoa erdiminetan dago zeru berriak eta lur berria itxaroten.
Zure dohain dugun biziaren itxaropenak / guregan eta munduan eragiten dituen / giza aurrerabide eta maitasun-egintza guztiengatik.-R/.

AZKENA

Zeru eta munduak
zurekin pozturik,
kanta-kantari daude
bihotzak suturik.

Agur, agur, agur Maria,
Agur, agur, guztiz garbia.

Maria, sortu zinen
errugabekoa
santutasun guztiaz
apaindutakoa.

Agur, agur, agur Maria,
Agur, agur, guztiz garbia.