Urteko 28. igandea C ABESTIAK 2019-10-13
SARRERA

Eskerrak Jauna damazkizugu (Gora J.2,102)

Eskerrak, Jauna, / damazkizugu // guregana / zarelako,
bai eta ere / zeure biziaz // bizitu gai / tuzulako.
Eman zaguzu / goiko indarra // gu zurekin / bat egoteko,
senideak di / tugun pertsonak // maite ahal i / zateko,
Zuk erakutsi / dizkiguzunak // gizartean / betetzeko.

AINTZA

“Aintza aintza Aleluia” (3) / abestu Jaunari.

Elkar maite izateak / garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan / baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun / maitasunaren hitza / betetzen gabiltza.-R/

SALMOA

Ikusi dute lur-muga denek / gure Jainkoagandiko garaipena.

Kanta Jaunari kantu berri, / egin baititu hainbat harrigarri.
Bere eskuinak eman dio garaipena, / bere beso santuak.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia. / Eman eskerrak beti, / hau da zuentzako
Jaungoikoaren nahia / Kristo Jesusengan.- R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten du.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin / zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara, / Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute, / goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan, / Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti / guregana datorrena.

JAUNARTZEA

R/. Eskerrak bihotzetik, / Aita Jaungoikoa.

1.-Zuk sortu ta salbatu / gaituzu, bai, denok;
zuganatu gaitzazu / zureak garenok.

2.-Zuk emanikan dugu / jainkozko bizia
eta zure hitzaren / argi pozgarria. .-R/-

3.-Zuk elkartzen gaituzu / sinesmen berean
eta pozten gaituen / itxaropenean.

4.-Zure maitasunean / gaituzu gordetzen,
zure+erruki handia / diguzu eskaintzen. .-R/-

5.-Bakoitzaren izenez / diguzu dei egin
batasunean bizi / gaitezen zurekin.

6.-Mundua jarri duzu / gure eskuetan,
guk eraiki dezagun / zure bideetan. .-R/-

7.-Zure Semea dugu / bidean gidari
eta+elkartean biltzen / gaituen janari.

8.-Zuregandik ditugun / dohain denengatik;
zugan biltzen gaituen / elkarte+honengatik. .-R/-

9.-Zuregandik ditugun / dohain denengatik;
zugan biltzen gaituen / elkarte+honengatik.

10.-Maitasun, bake, egi, / zuzentasun, irri,
gugan sortu dituzu./ Esker onak zuri. .-R/-

11.-Aita Aitari eta / aintza Semeari,
aintza+Elizan ari den / Espirituari. .-R/-

AZKENA ANDRE MARIA ZERU ETA MUNDUAK (Bened 572)

Zeru eta munduak / zurekin pozturik
Kanta-kantari daude / bihotzak suturik

R/.- Agur, agur, agur Maria, / Agur, agur, guztiz garbia.

Maria, sortu zinen / errugabekoa
santutasun guztiaz / apaindutakoa. R/.