GARIZUMA Urrikiaren urte sainduko Garizumako kantua
Kantu hunen hitzak 2000. urtean egin zituen Emil Larre-k (1925-2015). Ez dute zimurdura bat ere hartu: seme galduaren parabola gogoratzen dute eta Izraelgo herriaren martxa luzea Moisen agintepean.

Doinua kantika zahar batena da, “Zer dire gure egunak”: hunek merexiko luke igandetako biltzarretako kantu bilduman berriz sartzea. Aita Gabriel Lerchundi-k, “Kantikak” bere kantu bilduman, dio: “Egia ote da, askotan erraiten den bezala, aire hau Aita Cestac-en “Espérance d’Israël” kantikaren desformazio bat besterik ez dela ? Argi eta garbi melodia bera da, baina bestela erritmoan emana.” (ikus Kantikak 18. zenb.).

C urte huntako Garizuma kari gure parropietan sustatzea merezi duen kantua, 4. igandean seme galduaren parabola irakurriko delarik.

NUN ZAUDE SEME MAITEA G 33
Hitzak : E. Larre – Airea : “Zer dire gure egunak”.
(Baionako elizbarrutik web orritik hartua)

1/ Nun zau­de, se­me mai­tea, edo ber­din ala­ba,
Ga­ri­zu­mak deit­zen zai­tu haur gal­dua be­za­la.
Et­xe­ko par­tea­re­kin zer egin du­zu ho­la ?
Bil zai­te, atea dau­ka Ai­tak za­bal za­ba­la.

2/ Ur­run­du zen se­me hu­ra eza­gu­na dau­ka­gu,
Jain­koak ema­nak gu­hauk maiz di­tu­gu en­poil­du.
De­na den ba­sa­mor­tuak al­der­di on bat ba­du,
Gal-bi­de­tik it­zul­ze­ko deia he­la­raz­ten du.

3/ Izrael­dar­rek ba­zu­ten Moïs be­ren pro­fe­ta,
Be­ra Jau­na­ren gi­zo­na igor­ria zen eta.
Gu ere ga­bilt­za­la­rik her­stu­re­tan gain­di­ka,
Ber­ro­goi egu­nez gau­den Jain­koa­ri otoiz­ka.

4/ Otoit­zean goxa­tu­rik be­ka­tua­ren lis­ka,
Bort­xa zen­bait pai­ra­tu­rik, gos­tat­zen de­na gos­ta,
As­te Sain­duan de­za­gun goien goie­na pres­ta,
Eder­ra izan da­dien Jau­na­ren Baz­ko bes­ta.

PARTITURAK :
– Lau bozetan.
– Organoa lagun.