Urteko 30. igandea C ABESTIAK 2019-10-27

SARRERA Zure erreinua oihukatzen dugu Jauna (Bened 508)

R/.-Zure erreinua oihukatzen dugu, Jauna,
zure erreinua, zure erreinua, Jauna.

Zuzentasun (e)ta / bakearen erreinu,
bizitza eta egiaren erreinu. R/.

Maitasun eta / graziaren erreinu.
gu guztiongan bizirik den erreinu.-R/.

Munduko ez, ta / munduan den erreinu,
indarra-bide iristen den erreinu.-R/.

Kristorengandik / sorturiko erreinu,
eta amairik inoiz ez duen erreinu.-R/.

AINTZA

Aintza zeruan” (3) / Jaunari, / eta bakea / eta bakea / lurrean gizonari (2).

SALMOA

Txasta ezazue / ta ikus / zein samur den Jauna.

Bedeinka dezadan / Aldi oro Jauna,
Nire ahoan beti / haren gorespena.
Gailendu bekit / bihotza Jaunarekin,
poztu bitez apalak / hori entzutearekin.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.
Jainkoa / mundua berekin
adiskidetzen ari zen Kristogan,
eta guri eman zigun / adiskidetzearen hitza. –R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, Jauna, sinesten dut.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin / zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara, / Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute, / goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan, / Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti / guregana datorrena.

JAUNARTZEA Zu zara Jainko salbatzaile(Eskerrak zuri Jauna) (OLD 456. or.)

Zu zara Jainko salbatzailea,
argi dagigun argia;
gure oinarri zaren harkaitza
aterpe babesgarria.

R/. Eskerrak zuri, Jauna, eskerrak zuri.

Pozik gabilzke ur ateratzen
biziaren iturritik.
horrek indarrak baitu gizona
berpizten hilen artetik.-R/.

Orduan dugu denok esango:
«Jo Jaunari kantu hotsa!
Handia baitu bere izena,
neurrigabekoa bihotza». R/.

Gorets beza lur osoak Jauna,
kanta harek egin Lana.
Bai harrigarri dela herrian
salbatzaile dugun Jauna. R/.

AZKENA

Zeru eta munduak
zurekin pozturik
Kanta-kantari daude
bihotzak suturik

Agur, agur, agur Maria,
Agur, agur, guztiz garbia.