GAIA

santuak
2019/10/31

Hildako gizon-emakumeak (2019-11-02)
Homilia

Clunyko (Frantzia) Odilon abade beneditarrak eratu zuen jai hau bere monasteriorako 998an. «Santuen Jaia» izena eman zion. Askoz geroago Eliza osora zabaldu zen jaia.

Odilon 961ean jaio zen eta 1049an hil, Roberto Molesmeskoak 1098an Zistertar beneditar adar eraberritua fundatu baino urte batzuk lehenago

Jai honen fundazioaren milurtekoaren karietara, Joan Paulo II.a aita santuak Gutun bat idatzi zion Clunyko abadeari 1998ko ekainaren 2an. Ideia batzuk gutun horretatik hartu ditut.

Hildakoentzat otoitz

2019/10/31

Santuen Elkartasuna

Eukaristiaren Maria ahizpak prozesiorako kandela piztu nahi zituen. Pospolo faltan, erlikien aurreko olio-argira jo zuen; baina, ai!, erdi itzalirik zegoen hura, ez zen printza huts baizik, metxa ikaztuan.

Alabaina, lortu zuen bere kandela piztea. Eta Mariaren kandelari esker, elkarteko guztiak piztu ziren. Olio-argi erdi itzali hark eragin zituen sugar eder haiek guztiak, zeinak, beren aldetik, gai izan zitezkeen beste mila kandela pizteko eta, are, unibertsoa sutan ipintzeko. Baina sutearen lehen

2019/10/30

SANTU GUZTIAK (2019-11-01)

SARRERA

Senideok: jai handia ospatzen dugu gaur, poz-pozik ospatu ere: Santu Guztien Eguna. Milaka urtetan barna, gizon-emakume askok eta askok bizi izan ditu fedea, esperantza eta maitasuna. Haietako batzuk ezagunak ditugu beren santutasunari dagokionez, eta eredutzat ditugu; eta otoitz ere egiten diegu.
Haietako beste asko ezezagunak ditugu santutasunari dagokionez; halere, beste guztiekin batean ospatzen ditugu gaur, Aitaren altzoan direla uste dugulako.
Horiek guztiek, ezagun nahiz ezezagun, esperantzaz bizitzera eragiten

2019/10/30

Santu Guztiak Festaburua ABESTIAK (2019-11-01)

SARRERA

Argiaren jende eta / egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean;
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu bihotzean.

Aintzaren Aita Jainkoak / argi ditzala goiz-argiz
gure begion itzalak, / ikusaraziz bidea;
azken orduan dezagun, / Seme Nagusia baitan,
eskuratu guretzako / utzi zuen ondarea.

AINTZA

1.-Aintza, aintza aleluia,
aintza, aintza aleluia,
aintza, aintza aleluia,
abestu Jaunari.

2.-Elkar maite izateak
garbitzen du

2019/10/30

Santu Guztiak (2019ko azaroaren 1a)
Zoriontasunak (Mateo 5,1-12)
Pagolaren «Camino abierto por Jesús» liburutik, 56. or.

ZORIONTASUNAK HURBILETIK ENTZUN

Jesus mendira igo eta zoriontasunak aldarrikatzeko eseri denean, jendetza dago ingurune hartan, baina «ikasleak bakarrik hurbildu zaizkio» beraren mezua hobeto entzuteko. Zer entzuten dugu gaur egun Jesusen ikasleok, harengana hurbiltzen bagara?

Zorionekoak «gogoz pobre direnak», ezer gutxirekin bizitzen dakitenak, konfiantza beti Jainkoagan jarririk. Zorionekoa pobrearen arima duen Eliza, problema gutxiago izango baitu, adiago egongo

2019/10/14

2019/10/04

URRIAREN 4a

ASISKO SAN FRANTZISKO

I

Doinuak: FGD, 8-10

1.-AITA FRANTZISKO, ZEUGANA
gaude kantari jarriak,
bistan dituzun zauriok
zein diren miresgarriak,
Gurutziltzatuak zuri
maitasunez ezarriak.

2.-Erromes beti munduan
gauzen kateetatik aske,
ez bidezorro, ez diru,
pobreza harturik emazte,
bideetan bakea eta
ongia duzu albiste.

3.-Ez zaitugu arma zale,
bai gizon guztiz mantsoa,
anaia txikarra zara,
behartsuenen auzoa,
olibo gozoenaren
kima dakarren usoa.

4.-Penitentzian alaia,
urrikalmendu suharrez,
“Amor non amatur” hura
zenion oihuz, negarrez,
Gurutzetuaz jendea
ohartarazi beharrez.

5.-Eskerrak

2019/10/04

Urriaren 2 Asisko Frantzisko Santua

Orduen Liturgiako BIGARREN IRAKURGAIA

San Frantziskok fededun guztiei egindako gutunetik (K. Esser, Fontes Franciscani, Assisi 1995, 79-86 or.) (Frantziskotarren Ordun Liturgia Berezia, Arantzazu 1999)

Guztien morroi naizenez gero,
behartua nago guztiak zerbitzatzera

Guztien morroi naizenez gero, behartua nago guztiak zerbitzatzera eta nire Jaunaren usain gozoko hitzak ematera; eta erabaki dut zuei adieraztea Aitaren Hitza den Jesu Kristo gure Jaunaren hitzak eta Espiritu Santuaren hitzak, espiritu eta bizi direnak.

Aitaren

2019/09/19

2017/12/06

Xabierko Frantzisko santua (abenduaren 3a)

Abenduaren 3an, Xabierko Frantzisko santuaren eta euskararen eguna ospatzen dugu.

«Saint François Xavier», Molères jaunaren liburua, «Parole et Silence» argitaletxeak plazaratua.

Bere arima Jainkoaren esku jarri aurretik, Xabierko Frantziskok, azken otoitzat, haurtzaroko euskaraz aurkitu zuen, beraren idazkari eta Txinarako bideko lagunak dioenez; nafar apostoluaren oroigarritzat, urtero bezala 1949an gero, abenduaren 3ko igande hau euskararen seinaletzat emango da, Xabierri eskainia den nazioarteko egunean. Molères jaunak,1986-2008an Baionako gotzain izanak, argitara

Page 1 of 2