GAIA

Lapurdi Irratia
2018/05/14

MENDEKOSTE EGUNA B

Lehen irakurgaia

( Izpiritu Sainduaren jaustea dizipuluen gainerat )

Apostoluen Egintzetarik 2,1-11

1 Mendekoste eguna etorri zenean,
toki berean bildurik zauden dizipulu guziak.
2 Bat-batean harrabotsa izan zen zerutik, haize azkar baten ufa iduria,
eta heiek zauden etxe guzia bete zuen.
3 Orduan, suzko mihiak bezalako batzu agertu zitzaizkioten,
eta bakotxaren gainean bana gelditu.
4 Denak Izpiritu Sainduaz bete ziren,
eta hizkuntza arrotzez mintzatzen hasi,
Izpirituak bakotxari emaiten zion bezala.

2018/05/07

JAUNAREN ZERURAT ALTXATZEA

SALBATORE B

Lehen irakurgaia

( Jesus zerurat altxatzen )

Apostoluen Egintzetarik 1,1-11

1 Teofilo maitea, nere lehen liburuan,
hastetik zerurat altxatua izan zen egunera arte
Jesusek egin eta irakatsi zuen guzia izkiriatu dut.
2 Zerurat igan aitzin, Izpiritu Saindua baitan,
bere manuak eman ziozkaten berak hautatu Apostolueri.
3 Heieri agertu zitzaioten bizirik, Pasione ondoan:
horren froga ainitz eman zioten,
berrogoi egunez bere burua ikustera emanez,
eta Jainkoaren erreinuaz mintzatuz.
4 Heiekin

2018/04/30

BAZKOKO SEIGARREN IGANDEA – B

Lehen irakurgaia

( Bataiatuak izan diren lehen paganoak)

Apostoluen Egintzetarik 10, 25-26.34-35.44-48

25 Petri Zezarearat heldu zelarik, Kornelio, erromano ehuntaria, biderat atera zitzaion eta oinetarat ahuspez eman. 26 Bainan Petrik altxarazi zuen, erranez: “ Xuti zaite, gizon hutsa naiz ni ere”. 34 Gero, han zaudeneri erran zioten: 35 “ Orai zinez ikusten

2018/04/23

BAZKOKO BOSGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Paulo Apostoluekin batean Kristoren lekuko)

Apostoluen Egintzetarik 9,26-31

Konbertitu-eta, 26 Paulo Jerusalemerat etorri zen, eta dizipuluekin elkarretaratu nahiz zabilan, bainan denak haren beldur ziren, ez baitzuten sinesten Kristoren

2018/04/16

BAZKOKO LAUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Ez dugu Kristoz beste salbatzailerik, )

Apostoluen Egintzetarik 4, 8-12

Izraelgo biltzar handiaren aitzinean, 8 Petrik, Izpiritu Sainduaz beterik, erran zuen: “ Herriko buruzagi eta zaharrak, gaur, 9 eri bati egin ongiaz, nola sendatu den

2018/04/09

BAZKOKO HIRUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Jainkoak eman dio bere aintza Jesus bere zerbitzariari )

Apostoluen Egintzetarik 3, 13-15. 17-19

Herri guziaren aitzinean, Petri mintzatu zen: “ Izraeldarrak, 13 Abrahamen, Izaaken eta Jakoben Jainkoak, gure arbasoen Jainkoak aintzaz bete

2018/04/05

. BAZKOKO BIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Lehen girixtinoek denak elkarrekin partekatzen )

Apostoluen Egintzetarik 4, 32-35

32 Fededun guziak bat ziren bihotzez eta gogoz, eta nehork ez zuen erraiten zaukan ontasuna berea zuela, bainan guzia guziena zuten. 33 Apostoluak indar handiz

2018/03/26

.. BAZKO EGUNA

Lehen irakurgaia ( Apostoluak Jesusen Piztearen lekuko)

Apostoluen Egintzetarik

2018/03/26

. OSTIRALE SAINDU

Lehen irakurgaia

Izai profetaren liburutik 52,13 – 53,12

13 Ene zerbitzaria ongi aterako da, dio Jaunak, handi, ospetsu eta guziz goratua izanen da. 14 Asko harriturik gelditu ziren, hura ikusi eta, hain zagon itxuragabetua, gizona zenik

2018/03/26

. OSTEGUN SAINDU
Kontzilioak egun saindueri beren bazko izaitea eman diotenetik, ortzegun sainduak bere egiazko nortasuna bereganatu du, gure fedearen erdi-erdian denaren ospatzea : heriotzetik pizterat « pasatzea’ (Bazkok hori erran nahi du). Heriotzea, heriotze libratzailea lehen irakurgaian erakutsia da : Juduek ospatzen zuten librantza bildots baten sakrifikatzea zen. Bildots hura kristoren aitziniduria zen, bekatua kentzen duen Jainkoaren bildotsa, bide berez egiazko libertatea emaiten daukuna.

Page 4 of 24