GAIA

Lapurdi Irratia
2019/02/25

HAUSTE EGUNA

Lehen irakurgaia

( Penitentziarako deia )

Joel profetaren liburutik 2, 12-18

12 Huna zer dion Jaunak:
Zuen bihotz guziaz itzul eneganat, barur, nigar eta auhenetan.
13 Urra zuen bihotzak, eta ez soinekoak,
itzul zuen Jaunarenganat, zuen Jainkoarenganat,
bihozbera eta urrikaltsua baita,
nekez hasarretzen eta maitasun handikoa,
bere mehatxuez damutzen dena.
14 Nork daki, ez ote den itzuliko, gaztiguari uko eginik,
bere benedizionez zuen betetzeko,
oparia eskain diezozuen Jaunari, zuen Jainkoari.
15

2019/02/25

URTEKO ZORTZIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Gizonaren eleak agertzen bera nolakoa den )

Zirak zuhurraren liburutik 27, 4-7

4 Bahea higitzen denean, hondarrak gelditzen dira;
Halaber, gizon baten itzalak bere solasaldietan agertzen dira.
5 Labeak frogatzen ditu eltzegilearen untziak;
gizonaren balioa haren solasetarik jujatzen da.
6 Fruituak erakusten du nola landua den arbola;
halaber hitzak gizonaren pentsamoldea.
7 Ez nehor gorets, hitz egiten entzun baino lehen,
hor baita haren jujatzeko bidea.

Salmoa 91

2019/02/25

Iparraldeko anai-arrebek testigantza ederra kristau-ikasbideaz eta naturaz. DIONISIO

Katixima haurren elgarretaratzea Angelun : naturaren aberastasuna.

2019. otsailaren 18an, Angeluko seroren etxean elgarretaratu dira Euskal Herrian barna katixima euskaraz egiten duten haur batzu : haurrak berak 70 ziren goiti beheiti, eta beren burraso, aitatxi amatxi, katixima egile eta apezekin 100 bat.

Aurten hautatua ginuen gaia : « Naturaren aberastasuna ». Bi arrazoinen gatik : lehenik mundua ohartzen ari baita gizona biziko dela natura bizitzerat

2019/02/18

URTEKO ZAZPIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Dabidek ez du mendekiorik nahi )

Zamuelen lehen liburutik 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

2 Zaul erregea abiatu zen, hiru mila gizon hautuzko berekin zituela,
Dabiden bila Zif basamortuan.
7 Dabid eta Abixai, haren laguna, gauaz heldu ziren
Zaulen soldado taldea zagon lekurat;
Zaul lo aurkitu zuten kanpalekuaren erdian etzana,
lantza lurrean sartua buru ondoan;
Abner eta gudariak erregearen inguruan zauden lo.
8 Orduan Abixaik erran

2019/02/11

URTEKO SEIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Lege zaharreko madarizione eta benedizioneak )

Jeremi profetaren liburutik 17, 5-8

5 Hunela mintzo da Jauna:
Madarikatua konfiantza gizakiaren baitan duen gizona,
giza indar hutsean oinarritzen dena
eta bihotza Jaunarenganik urruntzen duena.
6 Basamortuko zuhaixka iduriko du,
ez du ikusiko deus onik heldu.
Basamortuko bazter idorretan egonen da,
lur gazi, bizi ezinean.
7 Benedikatua konfiantza Jauna baitan duena,
bere esperantza Jauna duena.
8 Ur bazterrean landatu

2019/02/04

URTEKO BOSGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainko guziz saindua Izairi agertzen zaio, eta dei egiten dio )

Izai profetaren liburutik 6, 1-2a. 3-8

1 Ozias erregea hil zen urtean,
Jauna ikusi nuen tronu gora batean jarria;
haren jauntziaren hegalak Tenplua betetzen zuen.
2 Zerafin batzu zituen gain aldetik.
3 Elkarri oihuz ari ziren, ziotela:
“ Saindu, saindu, saindua, diren guzien Jauna!
Lur osoa betetzen du haren aintzak.”
4 Oihu hortara, ateen kontzak

2019/01/28

URTEKO LAUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Herrialdeentzat profeta ezarri zaitut )

Jeremi profetaren liburutik 1, 4-5. 17-19

4 Jauna hunela mintzatu zitzaitan:
5 “ Zure amaren sabelean sortu aitzinetik,
ezagutzen zintudan;
haren sabeletik jalgi baino lehen,
kontsekratu zintudan eta herrialdeentzat profeta ezarri.
17 Xuti, nik manatu guziak erranen ditutzu heien kontra .
Ez heien beldur izan.
Bestela, nik sartuko dautzut heien beldurra.
18 Nik, egiten zaitut gaur gotorleku,
burdinezko zutabe, brontzezko hesi,

2019/01/28

JAUNAREN ESKAINTZEA
GANDERAILU

Otsailaren 2a

Lehen irakurgaia

( Jauna bere Tenplurat heldu da gure garbitzera)

Malaki profetaren liburutik 3, 1-4

Hau dio Jainko Jaunak:
1 Hor igortzen dut nere mezularia,
nere aitzinean bidearen prestatzera;
eta bet-betan etorriko da bere Tenplurat bilatzen duzuen Jauna,
nahitua duzuen Batasunaren mezularia.
Huna heldu dela, dio diren guzien Jaunak.
2 Nork jasan haren etortzearen eguna?
Nor egon daiteke xutik, agertuko denean?
Urtzailearen sua bezala baita, xuritzaileen bokata bezala.

2019/01/21

URTEKO HIRUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren herria Jainkoaren Hitzari ohartzen )

Nehemiren liburutik 8, 1-4a. 5-6. 8-10

Zazpigarren hilabeteko besta egunean,
1 Jende guzia, gizon bakar bat bezala bildu zen,
Uretako ate aitzinean den plazan.
Ezdraz lege-irakasleari erran zioten
Jainkoak Izraeli emana zion Moisen legearen liburua ekartzeko.
2 Orduan Ezdraz apezak Legea ekarri zuen batzarraren aitzinera:
gizon, emazte eta ezagutza zuten haur guzien aitzinera.
Zazpigarren hilabeteko lehen eguna zen.
3 Uretako

2019/01/14

URTEKO BIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren eta populuaren arteko ezkontza )

Izai profetaren liburutik 62, 1-5

1 Zionengatik ez naiz ixilduko,
Jerusalemengatik ez naiz geldirik egonen,
haren zuzentasuna, goiz-argia bezala, agertu arte,
eta haren salbamenduak, argiak bezala, distiratu arte.
2 Herriek ikusiko dute zure zuzentasuna,
eta errege guziek zure ospea.
Izen berria ezarriko zaizu, Jaunak berak emana.
3 Jaunaren eskuan korona eder izanen zira,
zure Jainkoaren esku zabalean errege korona.
4 Ez

Page 4 of 29