GAIA

Lapurdi Irratia
2014/09/24

2014/09/17

. URTEKO HOGEITA BOSGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

(Nere gogoetak ez dira zuen gogoetak)

Izai profetaren liburutik 55, 6-9
6 Bila zazue Jauna, aurki ditakeno, dei egiozue, hurbil deno.
7 Utz beza gaixtoak bere bidea, eta gaixtaginak bere asmo tzarrak !
Itzul bedi Jaunarenganat eta urrikalduko zaio.
Itzul bedi gure Jainkoaganat, nasaiki barkatzen baitu.
8 Zeren ene gogoetak ez baitira zuen gogoetak,
eta ene bideak ez baitira zuen bideak, dio Jaunak.
9 Zerua

Page 25 of 25