GAIA

Lapurdi Irratia
2019/12/03

ABENDUKO BIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Mesias, bakearen errege )

Izai profetaren liburutik 11,1-10

Jainko Jaunaren Hitza:
1 Jezeren zuhaitz-ondotik sortuko da aldaxka bat,
haren errotik jaliko muskil bat.
2 Haren gainean pausatuko da Jaunaren izpiritua:
zuhurtzia eta adimenduzko izpiritua,
argi eta indarrezko izpiritua,
jakitate eta Jaunaren beldurrezko izpiritua,
Jaunaren beldurraz baitu beteko.
3 Ez du jujatuko begiek ikusiaren arabera,
ez da mintzatuko beharriek adituaren arabera.
4 Zuzen erabakiko du xumearen auzia,
eta

2019/11/19

URTEKO HOGEITA HAMALAUGARREN ETA AZKEN IGANDEA C

JESU KRISTO GURE JAUNA,
DIREN GUZIEN ERREGEA

Lehen irakurgaia

( Dabidi errege-oliodura emaiten diote )

Zamuelen bigarren liburutik 5, 1-3

1 Izraelgo leinu guziak Hebronerat Dabidenganat etorri ziren,
eta erran zioten:
“ Gu ere zure odolekoak gaitutzu.
2 Lehenago ere, Zaul gure errege zenean,
zuk gidatzen zinituen Izraelen joan-etorriak.
Gainera, zuri erran dautzu Jaunak:
‘ Zu izanen zira Izrael nere herriaren artzaina,
zu izanen zira Izraelen buruzagia.’

2019/11/11

URTEKO HOGEITA HAMAHIRUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jaunaren eguna )

Malakias profetaren liburutik 3,19-20

19 Huna non heldu den Jaunaren eguna, labea bezain kizkalgarria.
Harro eta gaizkile guziak lasto izanen dira.
Etortzekoa den egunak kizkaliko ditu,
dio diren guzien Jaunak,
ez diote ez errorik, ez adarrik utziko.
20 Bainan zuentzat, nere Izenaren beldurra duzuenentzat,
zuzentasunaren Iguzkia agertuko da,
bere dirdiran salbamendua dakarrela.

Kristo aitzineko 450 inguruan gira eta fedea ttipitua Izraelen. Jerusalemeko apezak

2019/11/04

URTEKO HOGEITA HAMABIGARREN IGANDEA C
Lehen irakurgaia

( Piztearen esperantzan hiltzen dira zazpi anaia )
Makabetarren bigarren liburutik 7, 1-2 . 9-14
1 Zazpi anaia preso hartu zituzten beren amarekin.
Antioko erregeak, idi-zainez egin azote ukaldika,
Legeak debekatzen zuen xerrikia jatera bortxatu nahi zituen .
2 Heietarik bat denen izenean mintzatu zen:
“ Zer jakin nahi duzu guganik?
Prest gaude hiltzeko, gure arbasoen legeak hautsi baino lehen.”
9 Bigarren anaiak,

2019/10/21

URTEKO HOGEITA HAMARGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Behartsuaren otoitza Jainkoak entzuten )

Zirak zuhurraren liburutik 35, 12-14 . 16-18

12 Jauna juje da, eta ez du behatzen nor nor den.
13 Ez du berexkuntzarik egiten behartsuaren kontra,
eta entzuten du lehertuaren otoitza.
14 Ez du mespretxatzen umezurtzaren galdea,
ez eta auhenka ari zaion alarguntsa ere.
16 Jainkoa bihotz guziaz zerbitzatzen duena onartua da,
eta haren otoitza zeruraino heltzen da.
17 Behartsuaren otoitzak

2019/10/15

URTEKO HOGEITA BEDERATZIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Moisen otoitzak Izraelen garaipena ardiesten )

Jalgitza liburutik 17, 8-13

Izrael herria basamortuan gaindi zoan.
8 Amalektarrak etorri ziren
eta Refidimen hasi zuten gudua Izraeldarren kontra.
9 Moisek erran zion Josueri:
“ Hautazkitzu zenbait gizon
eta zoazi Amalektarren kontra gudukatzera.
Ni, bihar mendiaren gainean izanen nauzu,
Jainkoaren makila eskuan.”
10 Josuek Moisek errana egin zuen,
eta Amalektarren kontra gudukatu.
Mois, Aaron eta Hur mendi gainerat iganak

2019/10/07

URTEKO HOGEITA ZORTZIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Lepratik sendatu eta, Naamanek Izraelen Jainkoa baitan sinesten du )

Erregeen bigarren liburutik 5, 14-17

Naaman jeneral Ziriarra lepraduna zen.
14 Jordan ibairat jautsi zen, eta zazpi aldiz mainatu,
Jainkoaren gizonak, Elizeo profetak, manatu bezala;
orduan haragia haurtxoarena bezala gelditu zitzaion:
lepratik garbi zen.
15 Jainkoaren gizonarenganat itzuli zen bere lagun-talde osoarekin;
eta haren aitzinean xutik, erran zion:
“ Orai badakit ez dela munduan

2019/09/23

URTEKO HOGEITA SEIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Aberatsen urguluzko xahupideen kontra )

Amoz profetaren liburutik 6 , 1a . 4-7

1 Dohakabeak Jerusalemen gozoki bizi direnak,
eta beren ustez gerizan direnak Zamariako mendian .
4 Marfilezko ohetan luze eta nagi etzanik,
artaldeko bildots hoberenak
eta barrukiko aratxe gizenenak jaten dituzte.
5 Kitarra soinuarekin, bertsu kantari,
Dabidek bezala, doinu berriak asmatzen dituzte.
6 Arnoa untzi handietan edaten dute,
eta usain on hoberenez gantzutzen dira,

2019/09/16

URTEKO HOGEITA BOSGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Aberats gaixtoak )

Amoz profetaren liburutik 8 , 4-7

4 Entzun hau, zuek, behartsuak lehertzen dituzuen horiek,
eta herriko jende xehea ezeztatu nahi, erranez:
5 “ Noiz iraganen ote da ilberri-besta, gure ogia saltzeko?
Noiz larunbata, gure bihitegiak idekitzeko?
Neurria ttipitu eta prezioa handituko dugu, eta pisuak makurtuko.
6 Jende xehea dirutan erosiko dugu,
eta behartsua oinetako pare baten truke.
Ogi-bahekin guziak ere salduko ditugu.”
7

2019/09/10

URTEKO HOGEITA LAUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Moisek barkamendua ardiesten bekatu egin duen herriarentzat )

Jalgitza liburutik 32 , 7-11 . 13-14

Mois Zinai mendian zelarik oraino,
7 Jaunak erran zion:
“ Jauts zaite menditik,
bekatu egin baitu Egipto lurretik atera duzun herriak.
8 Laster baztertu dira nik manatu nioten bidetik.
Metalezko aratxe bat egin dute,
haren aitzinean ahuspez eman dira,
eta opariak eskaini diozkate, erranez :
‘ Izrael, horra zure Jainkoa, Egiptoko

Page 1 of 30