GAIA

Lapurdi Irratia
2019/08/19

URTEKO HOGEITA BATGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainkoa heldu da herri guzien biltzera )

Izai profetaren liburutik 66, 18-21

Hau dio Jaunak:
18 Herri eta hizkuntza orotako jendearen biltzera etorriko naiz.
Etorriko dira eta nere aintza ikusiko dute.
19 Ezaugarri bat ezarriko dut heien artean!
Heien artean bizirik geldituko diren batzu igorriko ditut
urrungo nazione eta ugarteetarat,
behinere nere berri izan ez duten,
eta nere aintzarik ikusi ez dutenenganat.
Eta nere aintza

2019/08/12

URTEKO HOGEIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Profeta liskar-bide )

Jeremi profetaren liburutik 38, 4-6 . 8-10

Jerusaleme setiatua zelarik, Jeremi preso zaukaten
4 buruzagiek erran zioten Zedeziaz erregeari:
“ Hil behar da gizon hori:
bere hitzez, herrian gelditzen diren gudariak
eta herritar guziak ez ditu etsiarazten baizik.
Ez da ari herriaren onerako, kalterako baizik.
5 Erregeak ihardetsi zioten:
“ Zuen esku duzue: erregeak ez dezake deus zuen kontra!”
6 Hartu zuten, beraz,

2019/08/12

ANDRE-DENA-MARIA EGUNEKO MEZA

Lehen irakurgaia

(Apokalipzako emaztea, Elizaren itxura, Maria bezala )

Jondoni Joaniren Apokalipza liburutik 11,19a ; 12, 1-6a. 10ab

19 Jainkoaren Tenplua ideki zen zeruan,
eta haren Elkargo-kutxa agertu zen Tenpluan.
12,1 Seinale handi bat agertu zen zeruan :
emazte bat, iguzkiz jantzia,
ilargia oinenpean, eta hamabi izarreko korona buruan.
2 Haur-beharretan zen, erdimin eta oinazez oihuka.
3 Beste seinale bat agertu zen zeruan:
herensuge gorri handi bat, zazpi buru eta

2019/08/05

URTEKO HEMERETZIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainkoa gauaz heldu da bere herriaren salbatzera )

Zuhurtziaren liburutik 18, 6-9

6 Bazko gauaren berri bazakiten aitzinetik gure arbasoek;
nolako agintzari sinetsi zuten jakinik, bozkariotan ziren.
7 Eta zure herria zintzoen salbamenduaren,
eta etsaien hondatzearen beha zagon.
8 Egintza berean etsaiak gaztigatu zinituen,
eta gu ohorez bete gintuzun, zureganat deituz.
9 Zintzoen seme-alaba fededunek
gordeka opariak eskaintzen zituzten,
eta denek, aho batez, lege saindu hau ezarri

2019/07/29

URTEKO HEMEZORTZIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Aberastasunen ezdeuskeria )

Koheleten liburutik 1, 2 ; 2, 21-23

1, 2 Huskeria hutsa, zion Koheletek,
huskeria hutsa, dena huskeria da.
2, 21 Gizon batek buruz, egoki eta trebetasunez lan egin ondoan,
azkenean denak deusik egin ez duenari utzi behar.
Hau ere huskeria eta makur handia.
22 Alabainan, zer gelditzen zaio gizakiari
lanaren lanez eta griñaren griñaz iguzkipean nekatu ondoan?
23 Egun guziak, atsegabe, lanak, neke;
gauaz

2019/07/22

URTEKO HAMAZAZPIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Abrahamek kondenatua den hiriarentzat otoitz egiten)

Hasiera liburutik 18, 20-32

Abrahamen hiru bisitariak Zodomarat abian ziren.
20 Jaunak erran zuen:
“ Izigarria da Zodoma eta Gomorraren kontrako oihua,
eta zein handia hiri horien bekatua.
21 Jautsiko naiz eta ikusiko dut egia ala gezurra den:
gezurra bada, onartuko dut.
22 Bi gizonak joan ziren Zodomako alderat;
Abraham, berriz, Jaunaren aitzinean xutik gelditu zen.
23 Hurbildurik, erran zuen:

2019/07/16

URTEKO HAMASEIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainkoak Abrahami seme bat hitzemaiten )

Hasiera liburutik 18, 1-10a

1 Jauna agertu zitzaion Abrahami, Manbreren haritz-pean.
Abraham oihal-etxolaren sartzean jarria zagon,
eguneko beroaren handienean.
2 Begiak altxaturik, hiru gizon ikusi zituen bere ondoan xutik.
Ikusi orduko, lasterka joan zitzaioten biderat,
eta ahuspez emanik, erran zuen:
3 “ Jauna, gogoko banauzu, ez zaitela iragan
zure zerbitzariarekin gelditu gabe.
4 Ura ekarriko dautzuet, oinak garbituko,

2019/07/08

URTEKO HAMABOSGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren Legea gizakiaren bihotzean )

Deuteronoma liburutik 30, 10-14

Moisek erran zion herriari:
10 “ Jaunaren, zure Jainkoaren mintzoa entzunen duzu,
Legearen liburuan idatziak diren
haren manamendu eta legeak betez;
bihotz bihotzez eta gogo osoz itzul Jaunaganat, zure Jainkoaganat.
11 Alabainan, egun emaiten dautzutan legea
ez da zure indarrez goragokoa, ez eta eskura ezina ere.
12 Ez dago zeruetan, zuk hunela erraiteko:
‘ Nor iganen zaiku

2019/07/02

URTEKO HAMALAUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Mesiasen denboran izanen da bozkario )

Izai profetaren liburutik 66, 10-14c
10 Bozkaria zaitezte Jerusalemekin,
alaitu harekin maite duzuen guziak!
Izan orai harekin zoriontsu, harengatik dolutan zineztenak!
11 Asetzeraino edanen duzue haren bular gozotik,
atseginez xurgatuko haren aintza nasaitik.
12 Huna zer dion Jaunak :
Ibaika ekarriko diot Jerusalemi bakea,
eta erreka betean nazioneen ospea.
Haurtxoak bezala izanen zirezte,
besoetan erabiltzen eta altzoan

2019/06/24

URTEKO HAMAHIRUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Elizeok denak uzten ditu Eliri jarraikitzeko )

Erregeen lehen liburutik 19, 16b.19-21

Jaunak erran zion Eliri:
16 “ Kontsekra zazu Elizeo, Xafaten semea, zure ondoko profeta.”
19 Eli joan zen.
Eta Elizeo, Xafaten semea aurkitu zuen iraulden.
Bazituen hamabi golde iraultzeko, eta hamabigarrenean zen.
Eli haren ondotik iragan zen, eta soingainekoa bota zion gainera.
20 Elizeok, orduan, idiak utzi zituen,
Eliren ondotik joan zen lasterka eta erran

Page 1 of 29