GAIA

Lapurdi Irratia
2018/06/18

Ekainaren 24an

. JONDONI JOANI BATIXTAREN SORTZEA

Lehen irakurgaia

( Jainkoak maite duen profeta )

Izai profetaren liburutik 49, 1-6

1 Ugarteak, adi nezazue, urrungo herriek, entzun!
Sortu aitzin deitu ninduen Jaunak,
amaren sabelean nindagola, nere izena erran zuen.
2 Nere ahoa ezpata zorrotz egin zuen,
bere eskuaren itzalpean gerizatu ninduen;
bere hautuzko gezi egin ninduen, eta bere gezi-untzian gorde.
3 Erran zautan:
“ Zu nere zerbitzaria zira, Izrael,
Zure bidez agertuko dut nere

2018/06/11

URTEKO HAMEKAGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Jainkoak landatu zuhaitza )

Ezekiel profetaren liburutik 17, 22-24

22 Hunela mintzo da Jainko Jauna:
Zedro haundiaren gain gainetik,
bere adar muturretik, kenduko diot muskil bat,
eta nihaurek landatuko mendi gora baten gainean.
23 Izraelgo mendi handiaren gainean landatuko dut;
adarrak zabalduko ditu eta fruitua emanen;
zedro guziz ederra eginen da.
Etxe-xori guziak han biziko dira,
mota guzietako hegaztiek kafia haren itzalpean eginen dute.
24 Eta

2018/06/04

URTEKO HAMARGARREN IGANDEA B

Lehen
irakurgaia

( Satanen kontrako gudua iragarria )

Etorki ” liburutik 3,9-15

Gizonak Jainkoari desobeditu ziolarik,
9 Jainko Jaunak dei egin eta erran zion: “ Non zira ?”
10 Gizonak ihardetsi:
“ Baratzean ibilki entzun zaitut,
beldurtu naiz, biluzgorri naizelakotz, eta gorde naiz.”
11 Jaunak erran zion:
“ Eta nork erran dautzu biluzgorri zinela?
Debekatua nautzun zuhaitzeko fruitua jan ote duzu?”
12 Gizonak ihardetsi:
“ Laguntzat eman dautazun emazteak

2018/05/28

JESUSEN GORPUTZ-ODOL SAINDUEN BESTA B

BESTA BERRI

Lehen irakurgaia

( Lehen Batasunaren finkatzea )

Jalgitza liburutik 24, 3-8

Zinaitik jaustean,
3 Moisek jakinarazi ziozkan herriari Jaunaren hitzak eta lege guziak.
Herri guziak aho batez ihardetsi zion:
“ Jaunak erran guziak beteko ditugu.”
4 Moisek idatzi zituen Jaunaren hitz guziak.
Biharamun goizean, aldare bat egin zuen mendi zolan,
eta hamabi harri ezarri Izraelgo hamabi leinuen izenean.
5 Gero Izraeldar gazte batzueri manatu zioten erre-opariak egiteko,

2018/05/20

TRINITATE SAINDUAREN BESTA B

Lehen irakurgaia

( Gure Jainkoa Jainko bakarra da )

Deuteronoma liburutik 4, 32-34. 39-40

Moisek erran zion Izrael herriari:
32 Galda aitzineko eguneri, zu baino lehenagokoeri,
Jainkoak gizakia lur gainean egin zuen egunetik hasita;
galda, zerumuga batetik besteraino,
hain gauza handirik gertatu edo entzun ote den.
33 Ba ote da herririk, zuk bezala Jainkoaren mintzoa
suaren erditik hitz-egiten entzun eta bizirik gelditu denik?
34 Ba ote da jainkorik, herri

2018/05/14

MENDEKOSTE EGUNA B

Lehen irakurgaia

( Izpiritu Sainduaren jaustea dizipuluen gainerat )

Apostoluen Egintzetarik 2,1-11

1 Mendekoste eguna etorri zenean,
toki berean bildurik zauden dizipulu guziak.
2 Bat-batean harrabotsa izan zen zerutik, haize azkar baten ufa iduria,
eta heiek zauden etxe guzia bete zuen.
3 Orduan, suzko mihiak bezalako batzu agertu zitzaizkioten,
eta bakotxaren gainean bana gelditu.
4 Denak Izpiritu Sainduaz bete ziren,
eta hizkuntza arrotzez mintzatzen hasi,
Izpirituak bakotxari emaiten zion bezala.

2018/05/07

JAUNAREN ZERURAT ALTXATZEA

SALBATORE B

Lehen irakurgaia

( Jesus zerurat altxatzen )

Apostoluen Egintzetarik 1,1-11

1 Teofilo maitea, nere lehen liburuan,
hastetik zerurat altxatua izan zen egunera arte
Jesusek egin eta irakatsi zuen guzia izkiriatu dut.
2 Zerurat igan aitzin, Izpiritu Saindua baitan,
bere manuak eman ziozkaten berak hautatu Apostolueri.
3 Heieri agertu zitzaioten bizirik, Pasione ondoan:
horren froga ainitz eman zioten,
berrogoi egunez bere burua ikustera emanez,
eta Jainkoaren erreinuaz mintzatuz.
4 Heiekin

2018/04/30

BAZKOKO SEIGARREN IGANDEA – B

Lehen irakurgaia

( Bataiatuak izan diren lehen paganoak)

Apostoluen Egintzetarik 10, 25-26.34-35.44-48

25 Petri Zezarearat heldu zelarik, Kornelio, erromano ehuntaria, biderat atera zitzaion eta oinetarat ahuspez eman. 26 Bainan Petrik altxarazi zuen, erranez: “ Xuti zaite, gizon hutsa naiz ni ere”. 34 Gero, han zaudeneri erran zioten: 35 “ Orai zinez ikusten

2018/04/23

BAZKOKO BOSGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Paulo Apostoluekin batean Kristoren lekuko)

Apostoluen Egintzetarik 9,26-31

Konbertitu-eta, 26 Paulo Jerusalemerat etorri zen, eta dizipuluekin elkarretaratu nahiz zabilan, bainan denak haren beldur ziren, ez baitzuten sinesten Kristoren

2018/04/16

BAZKOKO LAUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Ez dugu Kristoz beste salbatzailerik, )

Apostoluen Egintzetarik 4, 8-12

Izraelgo biltzar handiaren aitzinean, 8 Petrik, Izpiritu Sainduaz beterik, erran zuen: “ Herriko buruzagi eta zaharrak, gaur, 9 eri bati egin ongiaz, nola sendatu den

Page 1 of 21