GAIA

Lapurdi Irratia
2017/10/17

URTEKO HOGEI TA BEDERATZIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Erresumak, Jainkoaren eskuetan )

Izai profetaren liburutik 45,1.4-6

1 Huna zer dion Jaunak Ziro erregeari,
berak sagaratu eta eskutik hartu duenari,
herriak haren menpean ezartzeko
eta erregeeri soinetik armak kentzeko,
ateak haren aitzinean zabaltzeko, bat ere ez baita hetsirik geldituko.
4 “ Jakob nere zerbitzariarengatik, Izrael nere hautetsiarengatik,
zure izenaz deitu zaitut, eta ohorez bete,
zuk ni ezagutzen ez ninduzularik.
5 Ni naiz Jauna, eta

2017/10/09

URTEKO HOGEI TA ZORTZIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Mesiasen bazkaria)

Izai profetaren liburutik 25,6-9

Egun hartan,
6 Jaunak, diren guzien Jainkoak, herri guzieri
bazkari bat eginen diote, bere mendi gainean,
janari guri eta arno gozoekin,
haragi mamitsu eta arno zahar finekin.
7 Kenduko du herri guzien gainean hedatua zen dolu-estalgia,
herrialde guziak estaltzen zituen hil-oihala.
8 Herioa suntsituko du behin betiko.
Jaunak begitarte guzietako nigarrak xukatuko ditu,
eta lur guziaren gainetik kenduko

2017/10/02

URTEKO HOGEI TA ZAZPIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

(Mahastiak ez dio fruitu onik eman Jaunari )

Izai profetaren liburutik 5,1-7

1 Nere adiskidearen izenean noa kantatzera
adiskidearen eta haren mahastiaren kantua.
Nere adiskideak bazuen mahasti bat, mendi-hegal jorian.
2 Aitzurtu zuen, harriak kendu, mahats bat hauta landatu.
Erdian dorrea eraiki zuen eta dolarea egin.
Mahats ona igurikatzen zuen, eta basak eman ziozkan.
3 Orai, Jerusalendar eta Judako jendeak,
zuek juje, nere mahastiaren eta

2017/09/25

URTEKO HOGEI TA SEIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoak egunero bihozberritzera deitzen gaitu )

Ezekiel profetaren liburutik 18,25-28
Hunela mintzo da Jainko Jauna:
Ez dut nahi gaixtaginaren heriotzea.
25 Eta zuek erraiten duzue: “ Ez da zuzena Jaunaren bidea.”
Entzun, beraz, Izraeldarrek! Nere bidea ez dela zuzena?
Izaitekotz, ez ote da zuena makurra?
26 Zintzoa bere zuzentasunetik baztertzen bada,
gaizkia egiten badu, eta hola hiltzen,
egin duen gaizkiarengatik hiltzen da.
27

2017/09/20

URTEKO HOGEI TA LAUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Bekatoreak nolaz ez dezake barka ? )

Ziraken liburutik 27,30 – 28,7

30 Herra eta hasarrea higuingarriak dira,
eta bekatorea horietan dago.
28,1 Mendekatzen denak Jaunaren mendekua jasan beharko du;
bekatuen kontu zorrotza hartuko dio.
2 Barka hurko lagunari egin dautzun hutsa;
eta zuk eskatzean, barkatuko zaizkitzu zure bekatuak.
3 Gizaki bat beste batekin hasarre bada,
nola eska diezoke Jaunari osasuna?
4 Bere idurikoarentzat

2017/09/05

URTEKO HOGEI TA HIRUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Profetak bere gain ditu bere haurrideak )

Ezekiel profetaren liburutik 33,7-9

Hunela mintzatu zitzaitan Jauna:
7 “ Gizaseme, Izrael etxearen begirale jarri zaitut.
Nere ahotik hitza entzuten duzunean,
ohartarazi behar dituzu nere izenean.
8 Nik gaixtoari erraiten badiot: “ Hil behar duzu”,
eta zuk ez baduzu ohartarazten,
ez badiozu erraiten bere bide makurretik bazter dadin,
bera , gaixtoa, bere hobenez hilen da,
bainan zuri

2017/08/28

URTEKO HOGEITA BIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Profetak ainitz sofritu behar bere Jainkoarengatik )

Jeremi profetaren liburutik 20,7-9

7 Lilluratu nauzu, Jauna, eta ni zure lillurapean erori;
bortxatu nauzu, eta meneratu.
Irringarri naiz orai, egun guzian, trufaka ari zaizkit denak.
8 Mintzo naizen aldi bakotxean, oihu eta garrasi egiteko da:
“ Indarkeria eta lapurketa!”
Jaunaren hitza laido eta trufa-bide da neretzat egun guzian.
9 Nere baitan erraiten nuen:
“ Ez naiz gehiago

2017/08/22

URTEKO HOGEITA BATGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Emanen dauzkitzut Dabiden etxeko giltzak )

Izai profetaren liburutik 22,19-23

Hau dio Jaunak Xebna errege-jauregiko buruzagiari:
19 “ Kenduko zaitut zure kargutik, zauden lekutik botako.
20 Eta egun hartan nere zerbitzaria deituko dut
Eliakim, Hilkiazen semea.
21 Zure soinekoa eta zure gerrikoa jantziko diozkat,
eta zure nagusigoa emanen diot.
Aita izanen da Jerusalemeko bizilagunentzat,
eta Judako herriarentzat.
22 Lepoan ezarriko diot Dabiden etxeko giltza:
harek idekia

2017/08/16

URTEKO HOGEIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoak ongi hartzen ditu otoiztera heldu zaizkion arrotzak )

Izai profetaren liburutik 56,1.6-7

1 Hunela mintzo da Jauna:
Egizue zuzen dena, eta zuzenbidean ibil.
Berehala etorriko baita nere salbamendua,
laster agertuko nere zuzentasuna.
6 Jaunaren goresmen zerbitzuko, haren izena maitatzeko,
eta haren zerbitzari izaiteko,
Jaunari jarraiki zaizkion atzerritarrak,
larunbata profanatu gabe begiratzen dutenak,
eta nere batasunean leial irauten duten guziak,
7 nere mendi saindurat ekarriko ditut,

2017/08/09

URTEKO HEMERETZIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jauna Eliri agertzen )

Erregeen lehen liburutik 19,9.11-13

9 Eli Horeberat, Jainkoaren mendi saindurat etorri zen,
eta hango harpe batean sartu.
11 Jaunak erran zion:
“ Atera zaite, eta zaude xutik mendian Jaunaren aitzinean,
Jauna iraganen baita.”
Jaunaren aitzinetik, haize zakar indartsuak jo zuen,
mendiak urratzen eta harrokak zartatzen zituela,
bainan Jauna ez zagon haizean;
haizearen ondotik, lur ikara izan zen,
bainan Jauna ez zagon lur

Page 1 of 17