GAIA

Lapurdi Irratia
2018/01/15

URTEKO HIRUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Profeta entzun eta paganoak konbertitzen )

Jonas profetaren liburutik 3, 1-5. 10

1 Jauna Jonasi mintzatu zitzaion, erranez:
2 “ Xuti eta zoaz Ninibe hiri pagano handirat,
eta predika han nik emaiten dautzutan mezua.”
3 Jonas xutitu zen eta Niniberat joan, Jaunak manatu bezala.
Ninibe hiri izigarri handia zen:
hiru egun behar ziren alde batetik besterat iragaiteko.
4 Jonas hirian sartu zen eta egun baten bidea egin

2018/01/08

URTEKO BIGARREN IGANDEA B
Lehen irakurgaia

( Zamuelen bokazionea)

Zamuelen lehen liburutik 3, 3-10. 19

3 Zamuel gaztea lo zen
Jainkoaren kutxa zagon Jaunaren saindutegian.
4 Jaunak dei egin zion Zamueli, eta hunek ihardetsi:
“ Hemen nauzu!”
5 Lasterka joan zen Eli apezarenganat, eta erran zion:
“ Hemen nauzu, dei egin baidautazu.”
Elik ihardetsi zion:
“ Ez dautzut nik dei egin. Zoazi berriz etzatera.”
Haurra joan zen etzatera.
6 Jaunak berriz dei

2018/01/02

EPIFANIA = TRUFANIA

Lehen irakurgaia

(Pagano herrialdeak Jerusalemeren argirat buruz )

Izai profetaren liburutik 60,1-6

1 Xuti, distira, Jerusaleme, etorri baita zure argia,
eta zure gainean zabaldu Jaunaren aintza.
2 Beha : ilunbeak lurra estaltzen du,
bai eta gau beltzak herriak oro;
zure gainean aldiz, altxatzen da Jauna
eta haren aintza zure gainean agertzen.
3 Zure argiari buruz etorriko dira herriak,
eta zure goiz-argi zirrintari buruz erregeak.
4 Altxa begiak inguruz inguru, eta beha:

2017/12/26

URTATS EGUNA
MARIA SAINDUA, JAINKOAREN AMA

Lehen irakurgaia

( Zorion eta bake agintzak )

Nunbreak liburutik 6,22-27

22 Egun heietan, Jaunak Moisi erran zion:
23 “ Huna nola Aaronek eta haren semeek
benedikatuko dituzten Izraelen semeak:
24 “ Benedika zaitzala Jaunak eta zaint!
25 Ager diezazula Jaunak bere aurpegia eta urrikal dakizula!
26 Itzul dezala Jaunak bere begitartea zureganat, eta eman bakea!
27 Hola dei eginen diote nere izenari Izraelen semeen alde

2017/12/25

EGUBERRI ONDOKO IGANDEA B

FAMILIA SAINDUA

Lehen irakurgaia

( Jainkoak Abrahami ondorea hitzemaiten )

Etorki liburutik 15, 1-6; 21, 1-3

15,1 Jaunaren hitza etorri zitzaion Abrahami ikuspen batean:
“ Ez beldur izan Abraham! Ni naiz zure erredola.
Biziki handia izanen da zure saria.”
2 Abrahamek ihardetsi zuen:
“Jauna, ene Jainkoa, zer emanen dautazu?
Banoa haurrik gabe…
3 Ez dautazu ondokorik eman,
eta nere etxeko mutil bat izanen dut ondoko.”
4 Orduan Jaunaren hitz hau etorri

2017/12/19

EGUBERRI EGUNEKO MEZA

Lehen irakurgaia.

( Berri ona )

Izai profetaren liburutik 52,7-10

7 Bai ederrak direla mendi gainetan
bakearen berria ekartzen duen mezulariaren oinak,
berri ona eta salbamendua erranez dabilanaren oinak,
Ziongo hiri sainduari erraiten diolarik:
Errege da zure Jainkoa.
8 Entzun: zure zaintzaleak oihuka ari dira,
irrintzinaka guziak batean,
ikusten baitute Jauna berriz heldu dela Zionerat.
9 Egin bozkarioz oihu, Jerusalemeko harresi zahar eroriak,
Jaunak bere herria kontsolatu baitu
eta

2017/12/19

EGUBERRI GAUEKO MEZA

Lehen irakurgaia

( Bakearen Erregea )

Izai profetaren liburutik 9,1-6

1 Ilunbean zabilan herriak argi handi bat ikusi du;
herio-itzalpeko lurrean bizi zireneri argiak egin diote distira.
2 Nasaiki eman duzu poza, emendatu bozkarioa:
bozkariotan dabiltza zure aitzinean,
uzta biltzean bozkariatzen den bezala,
harrapakinak partitzean loriatzen den bezala.
3 Xehatu baituzu heien uztarri dorpea,
heien bizkarra larrutzen zuen makila, zergariaren azotea,
Madian garaitu zuten egunetan bezala.
4 Soldado zalapart-egileen oinetako

2017/12/18

ABENDUKO LAUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Dabiden seme den Mesiasen agintza )

Zamuelen bigarren liburutik 7,1-5 . 8-12 . 14. 16

1 Dabid erregea bere etxean bizi zen, Jerusalemen.
Jaunak inguruko etsai guziekilako bakea emana zion.
2 Erregeak orduan erran zion Natan profetari:
“ Beha: ni zedrozko etxean bizi naiz,
eta Jainkoaren kutxa oihal-etxolan dago.”
3 Natanek ihardetsi zion erregeari:
“ Zoaz eta egizu gogoan duzuna, Jauna zurekin baita.”
4 Bainan gau hartan

2017/12/11

ABENDUKO HIRUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Salbatzaileak bozkarioa ekartzen )

Izai profetaren liburutik 61, 1-2. 10-11

1 Jainko Jaunaren Izpiritua nere gainean dago,
Jaunak gantzutu bainau.
Igorri nau behartsueri berri onaren ekartzera,
bihotz urratuen sendatzera,
preso direneri eta giltzapetueri libertatearen berri emaitera,
2 Jaunak eman graziazko urtearen berri emaitera.
10 Pozez betetzen nau Jaunak,
nere Jainkoa baitan alai daukat arima,
salbamendua jantzi eman baitaut, zuzentasuna soingaineko,
senar ezkonberria koronaz edertzen den bezala,
eta

2017/12/04

ABENDUKO BIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Presta Jaunaren bidea )

Izai profetaren liburutik 40,1-5 . 9-11

1 “ Kontsola zazue, kontsola nere herria, dio zuen Jainkoak.
2 Mintza bihotzera Jerusalemi, egiozue oihu:
Betea duela bere mutilgoa, ordaindua bere hobenen zorra,
Jaunaren eskutik hartua baitu bere bekatu guzien ordain betea.”
3 Mintzo bat ari da oihuka:
“ Presta basamortuan bidea Jaunari.
Ezar zelaiturik eremuan galtzada gure Jainkoari.
4 Bete daitezela erreka guziak, apal

Page 1 of 18