GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/07/23

Otoitza nola egin ikasten

Urteko 17. igandea C 2019-07-28

Joan den igandean, Jesusi aditzera animatu gintuen ebanjelioak, Mariak bezala. Gaur Jainkoari hitz egitera animatu nahi gaitu. Pertsonaia garrantzizko baten aurrean aise geratu gaitezke zer esan ez dakigula, hitzik gabe. Askoz gehiago Jainkoaren aurrean. Agian, horregatik, ikasleek ez dute otoitz egiten. Jakin-mina eragin die Jesus otoitzean ikusteak. Zer esaten du? Zergatik ez die irakasten Jainkoari hitz egiten? Hau izango da gaurko ebanjelioaren gaia.

2019/07/22

JESUSEN HIRU DEI (Lukas 11,1-13

Urteko 17. igandea C 2019-07-28

«Nik diotsuet: Eskatu eta emango dizue Jainkoak. Bilatu eta aurkituko duzue. Jo atea eta irekiko dizue». Izan daiteke, Jesusek hitz hauek jaulki izana, Galileako herrixketan barna zebilenean, jateko zerbaiten eske, harrera bila eta ate joka. Bazekien Jesusek bizitzako esperientzia xumeenez baliatzen, bere jarraitzaileengan guztien Aita Onaganako konfiantza esnatzeko.

Gauza kuriosa da jakitea, inoiz ere ez digula Jesusek esaten, ez zer eskatu, ez zeren

2019/07/21

SANTIAGO EGUNA (2019-07-25)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Santiagoren eguna ospatzen dugu gaur. Joanen anaia zen Santiago. Santiago Handia esaten diogu, apostoluen artean beste Santiago bat ere izan zelako: Jesusen anaia, Jerusalemeko gotzaina; hau ere martiria.

Izaera berezia agertu zuten bi anaiek, Santiagok eta Joanek, ebanjelioan. Odolbero ziren. Arrantzale. Jesusek dei egin zienean, berehala utzi zituzten, bai familia, bai lanbidea, Jesusi jarraitzeko.

Halere, kostatu zitzaien Jesusen mezua ulertzea. Behin batean, Samariatik igarotzean, bertakoek ez zioten ostaturik

2019/07/21

SANTIAGO APOSTOLUA (2019-07-25)

SARRERA

Senideok, Santiago apostolu eta martiriaren jaia ospatzen dugu. Dakizuenez, Jesusek, jendaurreko bere bizitza hasi orduko, hainbat jende aukeratu zuen. Era berezian «eskolatu» nahi zituen, laguntzaile berezi izan zitezen. Hamabi apostolu aukeratu zituela esan ohi dugu. Beti bezala, «hamabi» zenbaki hori sinbolikoa da: Israelgo hamabi leinuak adierazten ditu. Esan nahi du, Israel osoari hots egin behar diotela Berri Ona Jesusen jarraitzaileek.
Aukeratu berezi horietarik bat, Santiago izan zen; Santiago

2019/07/20

Urteko 16. igandea C 2019-07-21

HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaur / Atzo goizean, larunbata, Gorespenetan 92 (91) Salmoa otoiztu dugu; ederra irudi zait beraren hasiera, gaurko ebanjelioarekin zerikusi handia duena: «Bai eder, Jauna, zu gorestea eta Goi-goiko hori kantuz ospatzea, GOIZEAN ZURE MAITASUNA IRAGARTZEA, ARRATSEAN ZURE LEIALTASUNA BAIESTEA».

Goizean, Jainkoaren maitasuna iragarri eta arratsean haren leialtasuna baietsi. Jakina, goiza eta arratsa ez dira hartu behar materialki. Baizik eta, hau esan nahi du: batetik, Jainkoaren maitasuna iragarri,

2019/07/19

URTEKO 16. IGANDEA OHARRAK (2019-07-21)

SARRERA

Senideok. Bai lehen irakurgaiak, bai ebanjelioak, pertsona batzuek Jaunari eskaini dioten harrera ona agertzen digute. Abrahamek batetik; Martak eta Mariak bestetik. Bai jarrera gizakoia eta atsegina kasu bietan.
Jarrera horren azpian edo hondoan dagoenaz gogoeta egitera garamatza horrek. Abrahami bere berezko gizatasunetik sortu zaio eman duen erantzuna; jakin du berezkotasun on hori gordetzen; Kreatzaileak bihotzean txertatu dion ontasuna da. Martak eta Mariak ere berezko ontasun

2019/07/17

BEHARREZKOA ETA PREMIAZKOA (Lk 10,38-42)

Urteko 16. igandea C 2019-07-21-1

Ikasle-taldea bere bidean aurrera doala, bakarrik sartu da Jesus herrixka batean eta asko maite dituen bi ahizpen etxerantz hartu du. Jesusen aurrean erreakzio desberdinak izan dituzte bi emakume horiek.

Maria -segur aski, bietan gazteena- dena bertan behera utzi eta «Jaunaren oinetan eseri da». Hari entzutea du bere ardura guztia. Benetako ikasleari dagozkion ezaugarriez deskribatu du ebanjelariak Maria: Maisuaren oinetan, hari adi-adi, haren Hitza

2019/07/17

Urteko 16. igandea C ABESTIAK 2019-07-21

SARRERA Argiaren lehen xirrinta (Bened 465)

R/.- Argiaren lehen xirrinta / zuregandik sortu baita,
denak, Jauna, gaiten bil / eta zure aintza daigun kanta.

Zuk emanik dugu bizia, / Zuk emanik eguzkia.
Kantuz jaiki, mundu guztia; / Jauna baitan bozkaria.- R/.

AINTZA

1.-Aintza, aintza aleluia,
aintza, aintza aleluia,
aintza, aintza aleluia,
abestu Jaunari.

2.-Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza.
Jainko berak eman digun
maitasunaren hitza

2019/07/16

EKIN ETA EKIN ALA ADITU?

Urteko 16. igandea C 2019-07-21

Joan den igandean, samariar onaren parabola ekintzarako gonbita eginez bukatu zen: «Zoaz, eta egin zeuk ere gauza bera». Irudika dezagun, aurrean duguna ez dela zartaka erdi hilik utzitako gizajo bat, baizik Jesus bera. Eguerdian azaldu da etxean. Zer da garrantzizkoago: jaten ondo emateko ekin eta ekin aritzea ala berari aditzeko esertzea?

Ebanjelioa otordurako gonbitaz ari delako, lehen irakurgairako Abrahamen pasadizo sonatu bat aukeratu

2019/07/16

EZER EZ BEHARREZKOAGORIK San Lukas 11,1-13

Urteko 16. igandea C 2019-07-21

Harrigarria da pasadizoa. Jesusek bidelagun dituen ikasleak eszenaz kanpo gelditu dira. Lazaro ere, Martaren eta Mariaren neba, ez dago. Betaniako herrixkako etxean, bi emakumerekin bakarrik dago Jesus; hau iristean, bi jarrera desberdin hartu dituzte emakumeek.

Martak, ahizpa nagusia inondik ere, etxekoandre gisa egin dio harrera Jesusi, eta honen zerbitzura jarri da buru-belarri. Ulertzekoa da. Garai hartako ikusmoldearen arabera, etxeko lanak emakumeari bakarrik

Page 4 of 152