GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/09/28

Urteko 26. igandea C 2019-09-29

HOMILIA

Anai-arrebok!

Lerro hauek idazten hasi aurretik
irakurri dut: amerikar batek idatzi du, Jainkoa ideia huts bat dela; pertsona
bakoitzak bere kaskoan eratu duen ideia huts bat. Idazle horren arabera,
Jainkoa ez da inor, ez da ezer, ez du errealitaterik.

Hala al da? Zuetako bakoitza, nik
bakoitzaz kaskoan dudan ideia huts al da; zuetako bakoitzak ez al du
errealitate bat nire ideiaz aparte?

Jesusek agertu digu Jainkoa ideia
huts bat

2019/09/27

URTEKO 26. IGANDEA C (2019-09-29)

SARRERA

         Jainkoa maitasun dela aitortzera
etortzen gara Mezara. Jainkoa munduaren kreatzailea dela. Jainkoa bakarra dela
aitortzera.

         Jainkoa aitortu. Jainkoa goratu.
Jainkoari eskerrak eman. Jainkoari barkazioa eskatu…

         Eta Jainkoa aitortuz, gizakia, Jainkoak
sortua delako, aintzat hartzera, lagun hurkoa beste «ni» bat bezala hartzera. Jainkoa
lagun hurkoaren, naturaren eta mundu osoaren kreatzailea dela aitortzera; gizakiak
ezin duela haren lekua hartu aitortzera.

Hori adierazi nahi digu gaurko ebanjelioak: Atarian

2019/09/27

Urteko 26. igandea C ABESTIAK 2019-09-29

SARRERA

Jesus, munduko argia,

Jesus, zinezko Egia,

Jesus, betiko bizia.

Jesus, Jainko gizona!

Zuri, gure bizia;

hartu, gure Jaun ona,

gu geraden guztia.-R/.

AINTZA

Aintza zeruan,

aintza zeruan,

aintza zeruan Jaunari,

eta bakea, eta bakea,

lurrean gizonari

eta bakea, eta bakea,

lurrean gizonari.

SALMOA

Pozaren pozez / gainezka daukat / nik gogoa,

Salbatzaile dut / Jaungoikoa.

Atxilotuak Jaunak askatzen ditu,

itsuen begiak Jaunak argitzen ditu.

Konkor daudenak Jaunak ditu zutiarazten,

zintzoak Jaunak ditu maitatzen..-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jesu Kristo, aberats izanik,

behartsu egin zen,

haren behartsu

2019/09/23

Susanaren zapatak (Amos 6,1a.4-7; Lukas 16,19-31)

Urteko 26. igandea C.- 2019-09-29

−Judas, zapatak puskatu zaizkit. Dirua eman beharko didazu berriak erosteko.
−Zenbat behar duzu? –galdetu dio Judasek hotz samar.
−Batzuk oso soilak ikusi ditut. Bakarrik, seiehun eta hogeita bost euroan daude…
Jauzi bat egin du Judasek.
−Seiehun eta hogeita bost euro! Burutik al zaude, Susana? Jantzirik daramatzadan hauek hogeita hamar ordaindu nituen!
−Ba, zapatekin bat datorren poltsa, mila eta laurehun eta berrogeita

2019/09/23

AXOLARIK EZA BAZTERTU (Lukas 16,11-31)

Urteko 26. igandea C 2019-09-29

Lukasen arabera, Jesusek «ezin izan zarete Jainkoaren eta diruaren zerbitzari» oihu egin zuenean, entzuten ari zitzaizkion eta diruaren adiskide ziren fariseu batzuek «barre zegioten». Alabaina, Jesusek ez du atzera egin. Handik gutxira, parabola bihotz-urratzaile bat esango du, aberastasunen esklabo direnek begiak ireki ditzaten.

Odola darion egoera bat deskribatu du Jesusek hitz gutxitan. Gizon aberats bat eta eskale behartsu bat elkarrengandik hurbil bizi dira;

2019/09/21

Urteko 25. igandea C 2019-09-22

HOMILIA

Anai-arrebok!

Lehen irakurgaian, Amos profeta gogor mintzo da dirudunen diru-zalekeriaz. Gaurko pasarte honetan, nolabait esateko, dendariez ari da. Hainbeste jai izatearen kontra ari dira dendari hauek. Jai horietan ezin baitute negoziorik egin.

Ebanjelioak parabola bat dakar. Gaur egun bezala, Jesusen garaian ere bazen jende ustelik; bere karguaz baliatzen zenik dirua egiteko. Parabolaren arabera, horixe ari zen egiten administratzaile bat. Baina azkenean zepoan erori zen. Nagusiak jakin zuen bere

2019/09/19

2019/09/19

Urteko 25. igandea C ABESTIAK 2016-09-22

SARRERA

Eskerrak, Jauna, / damazkizugu
guregana / zarelako,
bai eta ere / zeure biziaz
bizitu gai / tuzulako.
Eman zaguzu / goiko indarra
gu zurekin / bat egoteko,
senideak di / tugun pertsonak
maite ahal i / zateko,
Zuk erakutsi / dizkiguzunak
gizartean / betetzeko.

AINTZA

Aintza zeruan, / aintza zeruan, / aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, eta bakea, / lurrean gizonari
eta bakea, eta bakea, / lurrean

2019/09/17

DIRUA (Lukas 16,1-13)
Urteko 25. igandea C 2019-09-22

OHARRA: Aste honetan nonbait izango naizelako, garaiz doazkizu 25. igandekoak

Jesusek ezagutu zuen gizartea gurea ez bezalakoa zen oso. Jerusalemgo familia boteretsuek eta Tiberiades inguruko lurjabe handiek soilik metatu zezaketen urrezko eta zilarrezko monetarik. Landa-jendeak doi-doi eskura zezakeen brontzezko edo kobrezko monetaren bat, nolanahi ere balio eskasekoak. Jende asko dirurik gabe bizi zen, produktuak trukatzera mugatzen zen, bizitze hutseko erregimenari loturik.

Gizarte horretan, maiztasun harrigarriz

2019/09/16

EZ DA SOILIK KRISI EKONOMIKOA

Urteko 25. igandea C 2019-09-22

«Ezin izan zarete Jainkoaren eta Diruaren zerbitzari». Jesusen hitz hauek ezin ahaztu ditugu momentu hauetan haren jarraitzaile sentitzen garenok; izan ere, Jesusek Gizadiari egin dion oharpenik larriena da. Dirua, idolo absolutu bihurtua, da etsai handia Jainkoak nahi duen mundu zuzenago eta anai-arreba artekoago bat eraiki ahal izateko.

Tamalez, Aberastasuna, gure mundu globalizatu honetan, egundoko boterea duen idolo bilakatu da; irauteko, gero eta biktima

Page 4 of 159