GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/01/05

2019/01/05

Jaunaren Epifania B (2019-01-06)

HOMILIA

Anai-arrebok!

Jaunaren epifania edo agerpena ospatzen dugu gaur. Eguberri-egunean, Jesus artzainei agertu izana ospatu genuen; gaur paganoei agertu izana: magoek, Jesusenagana konbertitu diren jentil edo pagano guztiak ordezkatzen dituzte. Tartean, gu geu ordezkatzen gaituzte.

Esanahi handikoa da Edith Steinen esaldi hau, federako egin duen bidea adierazten duena: «Jainkoa egia da. Egiaren bila dabilena, Jainkoaren bila dabil, jakinaren gainean ala ez». Edith hau filosofoa zen, judu-jatorrikoa, ateoa; kristau bihurtu zen,

2019/01/04

EPIFANIA (C) edo AGERPENA 2019-01-06

SARRERA

Senideok, Epifania ospatzen dugu gaur; alegia, Jesus mundu osoarentzat agertu izana. Kontuan hartzeko detailea da beste hau: Lukasen arabera Jesus haurra artzainei agertu zaie lehenengo; Mateoren arabera, berriz, pagano batzuei, Ekialdeko mago batzuei (ez dira erregeak).
Berez, Ekialdeko Elizan Eguberriari ematen zioten Epifania izena. Mendebaldeko Eliza, erromatarra alegia, Epifania jaia 5garren mendean hasi zen ospatzen. Azken batean, Eguberri jaiaren ezaugarrietako bat da Epifania hau ere:

2019/01/02

Epifania Agerkundea C ABESTIAK 2019-01-06

SARRERA

Argiaren jende eta / egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu bihotzean.

Aintzaren Aita Jainkoak / argi ditzala goiz-argiz
gure begion itzalak, / ikusaraziz bidea;
azken orduan dezagun, / Seme Nagusia baitan,
eskuratu guretzako / utzi zuen ondarea.

AINTZA ZERUETAN JAUNGOIKOARI (Bened 88) (Peña)

APAIZAK: Aintza zeruetan Jaungoikoari.
DENEK: Aintza, Zuri, Jauna, Eta eskerrak Zuri

Eta

2018/12/31

Andre Maria Jainkoaren Ama 2019-01-01

HOMILIA

Gaur jai asko ospatzen ditugu batean. Nagusiki Jesusena: Jesusi izena jarri izana; izan ere, Hasiera liburuan (17,12) datorrenez, jaio ondoko zortzigarren egunean, haur mutikoa erdaindu beharra zuten juduek, eta, horrekin batean, izena jartzea egiten zuten. Halere, urtean joan urtean etorri, egun berean hainbeste jai pilatu direlako, Jesusen izena ospatzea, urtarrilaren 3ra aldatu du Elizak. Horrenbestez, gure artean gehienik nabarmendu ohi dena Andre Mariaren jaia da: Andre

2018/12/31

2018/12/30

KONTAKIZUN TXUNDIGARRIA (Mateo 2,1-12)

Jaunaren Epifania C 2019-01-06

Jesusen aurrean jarrera oso desberdinak har daitezke. Hiru lagun-taldek izan duten erreakzioaz mintzo zaigu magoen kontakizuna. Batetik, pagano batzuk Jesusen bila dabiltza, izar baten argi txiki batek gidaturik. Bestetik, Tenpluko erlijioaren ordezkariak ageri dira, haurraren arazoa bost axola zaiela. Hirugarren, Herodes errege boteretsua, soilik arriskua ikusten du Jesusengan.

Magoak ez dira Israel herri aukeratuko kide. Ez dute ezagutzen Israelgo Jainko bizia. Ez dakigu ezer, ez

2018/12/30

Magoak gu geu gara (Mateo 2,1-12)

Jaunaren Epifania C (2019-01-06)

Lehen ebanjelioaren idazlea (Mateo), segur aski, Siriako Antiokian bizi da; urteak daramatza esperientzia oso berezi bat bizitzen: Jesus judua den arren, judurik gehienek ez dute onartu Mesiastzat; bestetik, gero eta pagano gehiago ari da txertatzen kristau-elkartean. Zenbaitek era gizatar hutsean interpreta lezake gertaera arraro da: konbertitzen diren paganoak jende oso jainkozale dira, juduen sinagogari oso lotuak; baina ez dira ausartzen azken urratsa

2018/12/29

Familia Santuaren Jaia C (2018-12-30)

HOMILIA

Anai-arrebok!

Familia Santuaren jaia ospatzen dugu gaur. Bi alderdi ospatzen ditugu jai honetan, liturgiari jarraituz. Lehenok eta behin, Eguberria ospatzen jarraitzen dugu; bestetik, familiak nolakoa izan behar duen pentsatzera eragiten digu.

Lehenengo gauza: Eguberrialdiko jaia da. Eguberriko misterioaren alderdietako bat bizitzeko aukera da. Andre Maria eta Joserengandik jaio den haurrak familia baten beharra izan du. Jesusek, Mariak eta Josek familia bat eratu dute.

Haur hori erabat pobre jaio da,

2018/12/28

MARIA JAINKOAREN AMA (C) 2019-01-01

SARRERA

Senideok, gizon egin den Jainkoaren misterioa ospatzera, geure bizi egitera, bildu gara beste behin. Misterioa esatean, kontuan har dezagun zer esan nahi den: mundua salbatzeko, Jainkoak betidanik izan duen asmoa esan nahi du misterio hitzak. Eta misterio hori Jesusengan gauzatu dela ospatzen dugu, eta gugan gauzatzen ari dela. Jesus etorri arte erdi-ezkutuan zegoen asmo hori; baina bizi-bizi agertu da Jainkoaren Semea gizon egitean. Horixe da

Page 4 of 135