GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/03/22

Garizumako 3. igandea C ABESTIAK 2019-03-24

SARRERA (Bened 283. or.)

Deika naukazu, / Jauna, zu zaitut, / beti lagun;
erruki nitaz, / nire oihua, / “arren entzun” (2).
Gizakumeok, / noiz arte zauzte bihotz gogor?
Uskeri zale / gezurretara hain erorkor!

SALMOA

Erruki hutsa dugu Jauna; / errukia ta maitasuna.

Ene arima, / goretsazu Jauna,
nire barne osoak / haren izen deuna.
Ene arima, / goretsazu Jauna,
eta ez ahaztu /

2019/03/19

Hiltzeko hiru era eta salbatzeko bat bakarra (Lukas 13,1-9)
Garizumako 3. igandea C 2019-03-24

Gaurko ebanjelioa Lukasek bakarrik dakar, ez du ordezkorik ez Mateogan, ez Markosengan. Eta pasartea banatzean ikus ditzakegun hiru zatietan gai bera da erdigune, oso egokia Garizumarako: bihotz-berritzea.

Hiltzeko hiru era

1)Pilatok asasinaturik; 2) dorre batek azpian harturik; 3) bihotz-berritzeari uko eginik.

Dena galilear Jesusi albistea emateko itxurazko asmoarekin hasi da: zer egin dien erromatar prokuradoreak beste galilear batzuei, nola erail

2019/03/19

BERANDUEGI IZAN AURRETIK (Lukas 13,1-9)
Garizumako 3. igandea C 2019-03-24

Aski denbora joana zen Jesus Nazaret bere herrian agertu zenetik profeta bezala, pobreei Berri Ona hots egiteko Jainkoaren Espirituak bidalitakoa bezala. Aspertu gabe jarraitzen du bere mezua errepikatzen: Jainkoa hurbil da jada, bidea urratuz, mundua gizon-emakume guztientzat gizatasun handiagoko bihurtu nahiz.

Baina errealista da. Jesusek badaki Jainkoak ezin duela mundua aldatu guk nahi izan gabe. Horregatik ari da jendeagan bihotz-berritu nahia esnatzen:

2019/03/17

San Joseren Festaburua. Eliza osoaren Zaindaria. Matxoaren 19a.

Ebanjelioen arabera, Daviden ondorengotzat eman ohi dugu Jose, Jesus jaio zen Daviden leinukotzat… .(Ik. Mat 1,80; 13,55).

Batez ere, ordea, bere fedeagatik dugu Jose gogoan, bere leialtasunagatik eta, zailena eta sinesgaitzena zirudienean ere, Jainkoaren nahia betetzeko agertu zuen zaletasunagatik.

Zer izan zen Joseren bizitza, Jesusekin bat etorri eta bat egitea baizik? Haren santutasuna bere bihotzean txertatu nahi izatea baizik?

Ebanjelioak gizon zintzoa deitzen dio Jose

2019/03/17

San Jose 2019-03-19
HOMILIA

Anai-arrebok!

Homilia hau prestatzeko hainbat autoreren orrialdeak irakurri behar izan ditut. Eta ba al dakizue zein ideia nagusiren gelditu naizen? Honekin: Jose, Jainko Aitaren irudi edo imajina Jesusen begietan. Alegia, Jainkoa Aitatzat hartu duenean, Jose ikusteak lagundu dio Jainko Aita zer eta nolakoa den. Abba esan dio Jesusek Jainko Aitari. Baina hitz hori zeruko Aitari esan aurretik, Jose bere aitari esan dio abba. Joserengan ikusi duena esan dio

2019/03/16

Garizumako 2. igandea C 2019-03-17
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelioan, zerutik datorren hitz hau entzun dugu: «Neure Semea dut hau, hautatua, entzun iezaiozue».

Bestalde, Garizumako bigarren igande honen bezperan, Vatikano II. kontzilioaren gogoeta irakurri ohi dugu irakurgaien liturgian: «Munduan bizi dugun gaur egungo eboluzioa dela-eta, gero eta jende gehiagok planteatzen ditu edota sakontasun handiagoz hausnartzen ditu gizakiaren arazorik funtsezkoenak: Zer da gizakia? Zein da oinazearen zentzua, gaitzaren eta heriotzaren zentzua, hainbat eta hainbat aurrerapen

2019/03/15

San Joseren Festaburua. Eliza osoaren Zaindaria. Matxoaren 19a.

Ebanjelioen arabera, Daviden ondorengotzat eman ohi dugu Jose, Jesus jaio zen Daviden leinukotzat… .(Ik. Mat 1,80; 13,55).

Batez ere, ordea, bere fedeagatik dugu Jose gogoan, bere leialtasunagatik eta, zailena eta sinesgaitzena zirudienean ere, Jainkoaren nahia betetzeko agertu zuen zaletasunagatik.

Zer izan zen Joseren bizitza, Jesusekin bat etorri eta bat egitea baizik? Haren santutasuna bere bihotzean txertatu nahi izatea baizik?

Ebanjelioak gizon zintzoa deitzen dio Jose

2019/03/14

SAN JOSE (2019-03-19)

SARRERA

Gaur Nazareteko Joseren jaia ospatzen dugu. Gizon jatorra eta zintzoa. Zerbitzari leiala. Jesusen eta Mariaren «aingeru guardakoa». Jose, haren etsenplua, haren xumetasuna, haren apaltasuna: geure bizitzarako etsenplu eta jarraibide izan beharko genituzke. Pozez bete beharko gintuzke ezaugarri horiek gu bezalako pertsona batek bizi izanak. Jesusez eta Mariaz arduratu zen bezalaxe arduratzen da gaur gutako bakoitzaz, zerutik, Aitaren altzotik. Ospakizun honek berotu dezala gure bihotza eta bete gaitzala esperantzaz.

2019/03/14

San Jose eguna ABESTIAK 2019-03-19

SARRERA

Zein gozo (e)ta eder den
guztiok elkartu
eta denok batera
Jainkoa goratu.
Gora bihotzak eta
guztiok egin kantu
Jainkoak bere eskuz
salbatuko gaitu.

AINTZA

Aintza zeruan (3),
Jaunari.
Eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari (2).

SALMOA

Jauna zure maitasuna abestuko (Gora J.-2 71 eta 81)

R/. Jauna, zure maitasuna abestuko dut
betiren beti.

Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti,
zure leialtasuna adieraziko gizaldiz gizaldi.
Esana baituzu: “Maitasuna betiko dut

2019/03/14

GARIZUMAKO 2. IGANDEA C 2019-03-17

SARRERA

Senideok, Garizumako 2. igandea ospatzen dugu gaur. Jesus nor eta zein den bila ibiltzeko aldia da Garizuma. Gizakia eta unibertsoa zer diren bilatzeari utzi gabe.
Lehenengo irakurgaiak esango digu Jainkoak berak hitz egin diola Abrahami. Bi gauza agindu edo hitzemateko: batetik, ondorengo handia emango diola, eta, bestetik, lurralde berezia emango diola. Ondorengo handi horrek salbatuko den jende-talde handia adierazten du. Lurralde horrek, berriz,

Page 4 of 141