GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/10/14

2019/10/13

2019/10/12

Urteko 28. igandea C 2019-10-13
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelioa ere, Kafarnaumetik Jerusalemerako bidean gertatutako mirari batez mintzo zaigu. Esan nahi da, Jesusek ez dituela mirariak egiten besterik gabe, ez dituela egiten asmo sakon bat betetzeko baizik: ikasleak eta gainerako jendea egiazko bidean jarri nahi du. Mirariak egin, azken betean, fedearen beharra agertzeko egiten ditu. Ez da gelditzen gaitz fisiko bat sendatzearekin. Errepara diezaiogun gaurko ebanjelioko azkenari: «zeure fedeak salbatu zaitu» esan dio

2019/10/11

URTEKO 28. IGANDEA C 2019-10-13

SARRERA

Joan den astean, urriaren 5ean, larunbatean, eskerrak emateko eguna ospatu genuen liturgian. Gaur ere, lehenengo irakurgaian eta ebanjelioan, modu berezian ageri da Jainkoari eskerrak emate hori. Bestalde, iganderoko Eukaristia bera eskerrak emateko ospakizuna dugu.
Aldi berean, ordea, esan behar da: eskerrak ematea bera bezain inportantea dela Jainkoa goratzea, Jainkoa aintzatzea: «Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari», dugu; bai ederra! Halaxe ageri da gaurko ebanjelioan

2019/10/08

SENDATZEA (Lukas 17,11-19)

Urteko 28. igandea C 2019-10-13

Ezaguna da pasadizoa. Jesusek hamar lepradun sendatu ditu eta apaizengana bidali, beren familiara itzultzeko baimena eman diezaieten. Horretan amaitzen ahal zen kontakizuna. Baina, ez; haietako baten erreakzioa nabarmendu nahi izan du ebanjelariak.

Behin sendatuz gero, lepradunak ezkutatu egin dira eszenatik. Ez dakigu ezer haietaz. Ematen du ez dela ezer gertatu haien bizitzan. Halaz guztiz, haietako batek «sendatua ikusi du bere burua» eta konturatu da ezen

2019/10/08

Urteko 28. igandea C ABESTIAK 2019-10-13
SARRERA

Eskerrak Jauna damazkizugu (Gora J.2,102)

Eskerrak, Jauna, / damazkizugu // guregana / zarelako,
bai eta ere / zeure biziaz // bizitu gai / tuzulako.
Eman zaguzu / goiko indarra // gu zurekin / bat egoteko,
senideak di / tugun pertsonak // maite ahal i / zateko,
Zuk erakutsi / dizkiguzunak // gizartean / betetzeko.

AINTZA

“Aintza aintza Aleluia” (3) / abestu Jaunari.

Elkar maite izateak / garbitzen du

2019/10/08

2019/10/08

Aita Santuaren hitzaldia 2019-10-07
Sinodoan Amazoniaz

Arreba eta anaiak, egunon!
Ongi etorri guztiok eta eskerrik asko prestaketan egin duzuen lanagatik: guztiek egiten dute hainbesteko lana, Puerto Maldonadoko une hartatik gaur arte. Mila esker.

Sinodoa… gaztelaniaz hitz egingo dut, hobeto.

Amazoniari dagokion Sinodoak, esan dezakegu, lau maila dituela: maila pastorala, maila kulturala, maila soziala eta maila ekologikoa. Lehena, maila pastorala, dugu funtsezkoa: dena du hartzen bere baitan. Kristau-bihotzaz hurbildu behar dugu Amazoniaren errealitatea eta

2019/10/07

«Gaiztoak», baina esker oneko

Urteko 28. igandea C (2019-10-13)

Bi «gaizto» esker oneko

Igande honetako irakurgaiak erraz ulertzekoak dira, eta Jainkoarekin esker oneko izatera dei egiten digute. Itun Zaharrekoak eta ebanjelioak antzeko pertsonaiak dituzte protagonista: kasu bietan atzerritar bat. Siriarra da lehena, eta siriarren eta israeldarrek harremanak gaur bezain txarrak ziren orduan. Bigarrena samariarra da; gaur egun palestinarra esatea bezala da hori. Hori gutxi bailitzan, nola siriarra hala samariarra leprak joak dira.

Naaman siriarra

2019/10/07

SINETSI ESKERTU GABE (Lukas 17,11-19)

Urteko 28. igandea C 2019-10-13

Samaria inguruan hamar lepradunen talde bat sendatu izana kontatuz hasi da gaurko kontakizuna. Baina, oraingo honetan, Lukas ez da luzatu sendatzearen xehetasunak deskribatzen, baizik eta lepradunetako batek, sendaturik sentitzean, zein erreakzio izan duen agertu du. Arduratsu deskribatu ditu haren urrats guztiak; kristau ez gutxiren ohikeriazko fedeari astindu bat eman nahi dio horrela.

Jesusek eskatu die lepradunei apaizengana joateko, gizartean integratzeko baimena emango dien

Page 2 of 159