GAIA

egunean eguneko liturgia
2014/09/23

GURE AURRETIK
Urteko 26. igandea A (2014-09-28)

Behin batean, hitz latz hauek bota zizkien Jesusek bere herriko gidari erlijiosoei: «Ziur esan nahi dizuet, zerga-biltzaileek eta emakume prostituituek aurrea hartu dizuetela Jainkoaren erreinurako bidean». Duela urte batzuk egiaztatu nuen Jesusen hitz hauek ez direla ahoberokeria bat.

Lurralde desberdinetako emakume prostituituren talde batek, Ahizpa Oblata batzuk lagun zituztela, gogoeta egin zuten Jesusez; Jesus. Hurbiltze historikoa izeneko liburua zuten laguntzaile. Oraino hunkiturik nauka, arima xume

2014/09/17

Urteko 25. igandea A 2014-09-21
HOMILIA

Anai-arrebok!

Entzun dugun ebanjelioko pasarte honen aurretik, beste pasarte bat dator (Mt 19,27-30): Pedrok galdetzen dio Jesusi: Guk dena utzi dugu. Zein izango da gure saria? Eta Jesusek: «ehun halako jasoko du eta betiko bizia izango ondare». Eta jarraitzen du Jesusek: «orain lehenengo diren asko azkeneko izango dira orduan, eta orain azkeneko direnak lehenengo».

Badirudi, gaur entzun dugun parabola honekin, sariari buruzko pasarte hori argitu nahi

2014/09/16

URTEKO 25. IGANDEA A 2014-09-21

SARRERA

Anai-arrebok, gaurko ebanjelioa mahastiko langileez mintzo zaigu. Ordu desberdinetan joan dira lanera; halere, soldata bera jaso dute denek.
Zer esan nahi du horrek? Elizako bizitzaz emandako irakaspenetakoa da parabola hau ere. Esanahi sakon-sakona du: Jainkoa ez da merkataria, ez tratularia; Jainkoa maitasun hutsa da; ez dago gizakiak zer egingo zain; doan eskaintzen digu bere maitasuna, bere onginahia, bere salbazioa.
Ebanjelioa beti modu probokatzailean mintzo zaigu;

2014/09/16

Urteko 25. igandea A (2014-09-21) ABESTIAK

SARRERA Gora zaitzala lur guztiak (Bened 407)

R/. Gora zaitzala lur guztiak, Jauna;
kanta, aupa dezala
zure izena, Jauna.

1.Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari /
egin eresi haren izen ederrari,
eman gorespen eder berari. R/.

2.-Zatozte eta entzun /
Jainko beldur zaretenak
esango dizkizuet nire alde hark eginak. R/.

AINTZA

Aintza aintza Aleluia (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,

2014/09/16

EZ DESITXURATU JAINKOAREN ONTASUNA
Urteko 25. igandea A (2014-09-21)

Bere ibilbide profetikoan barna, behin eta berriz azpimarratu du Jesusek nola komunikatu behar dugun berak Jainkoaz duen esperientzia: «atzeman ezineko ontasun-misterio» bezala, alegia; gure kalkulu guztiak hausten dituena bezala. Haren mezua hain iraultzailea da, non, hogei menderen ondoren ere, kristau batzuk ez baitira gai hura seriotzat hartzeko.

Jainko On horretaz izan duen esperientzia hori gizon-emakume guztiei kutsatzeko, mahasti-jabe baten jokabide harrigarri batekin konparatu

2014/09/10

Urteko 24. igandea A (2014-09-14
Gurutzearen Gorapena
HOMILIA

Anai-arrebok!

Duela alditxo bat, ez oso luzea, egun gutxiren barruan, bi lagunek galdera bera egin zidaten: zertan jarraitzen dugu geure elizetan gurutze handi horiek mantentzen? Tragikoa eta izugarria iruditzen zitzaien hori.

Gerta daiteke tragikoagoa eta izugarriagoa izatea, gurutze horiek berak baino gehiago, gurutze horren inguruan kristauek egin beharrekoaz, kristauok ikasi eta irakatsi izan duguna izatea. Zer egitera eragiten digu Jesusen gurutzea aintzat hartzeak?

Gaurko ebanjelio-zatia Jesusek

2014/09/10

Urteko 24 ig A 2014-09-14 ABESTIAK
GURUTZE SANTUAREN GORAPENA

SARRERA

Jainko gizon eginari
Agur, ospe, onespena;
“Jesu Kristo erregeri
Esker, otoitz, maitasuna” (2)

Mundu guztiak bete dezala
Jesu Kristoren legea,
mundu guztira heldu dadila
harek dakarren argia.

AINTZA AINTZA ZERUETAN JAUNGOIKOARI (Bened 88) (Peña)

Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza, Zuri, Jauna,
Eta eskerrak Zuri

Eta bakea lurrean
Haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen Zuri, ahuspez, agur,
eskerrak zuri.-R/-

Jainko Jauna, zeruko Errege,

2014/09/09

Urteko 24. igandea A Oharrak (2014-09-14
GURUTZEAREN GORAPENA

SARRERA

Anai-arrebok! Gurutze santuaren gorapena ospatzen dugu gaur. Has gaitezen Avilako Teresa natuaren gogoeta honekin: «Gurutzean daude bizia eta kontsolamendua, gurutzea bakarrik da zerurako bidea».
Gaurko ebanjelioa Joanen liburutik hartu dugu; hain juxtu, Joanen ebanjelioak Jaunaren gurutzea gorapen bezala agertu digu. Ebanjelioaren hasieratik beretik aitortu du hori ebanjelari horrek: «Moisesek basamortuan brontzezko sugea goratu zuen bezala, hala da goratu beharra Gizonaren Semea» (Jn 3,14).

2014/09/04

Urteko 23. igandea A (2014-09-07
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelio honetan bi gai nabarmendu daitezke. Bata: «zure elkarteko batek “bekatu egiten badu” edota “bekatu egiten badu zure kontra”, zoaz eta zentzarazi ezazu…». Bestea: «zuetako bi elkartzen badira zerbait eskatzeko nire izenean, eman egingo die zeruko nire Aitak».

Agian, ordea, bi gai ez, baizik bakarra dela esan beharko genuke. Otoitzarena, bekatu egin duena zentzarazteko bide eta baldintza bezala hartzen bada.

Gaurko testu hau behar bezala ulertu

2014/09/03

GURE ARTEAN DAGO
Urteko 23. igandea A (2014-09-07)

Jesusen hitzak, Mateok dakartzanak, joan-etorri handikoak dira kristau-elkarteen bizitzarako; halaz guztiz, arreta txikia eskaintzen diete askotan iruzkingileek eta predikariek. Hona Jesusen promesa: «Nire izenean bi edo hiru lagun elkartuko diren lekuan, han nagoke ni haien artean».

Jesusek ez ditu buruan ospakizun jende-jendetsuak, Erromako San Pedro plazakoak bezalakoak. Bi edo hiru bakarrik badira ere, han dagoke bera haien artean. Ez da beharrezkoa han hierarkia egotea;

Page 153 of 155