GAIA

egunean eguneko liturgia
2014/12/16

SAN PRUDENTZIO ELKARTEKO PENITENTZIA (2014-12-20)
LARUNBATA (ik. San Prud B Abendu 2014-12-20)
SARRERA: Oharpena

ABESTIA

●Sinesten du, Jauna, sinesten dut!
Bihotz barrenean gorderik zaitut;
nahigabean ere hauxe-esango dizut:
Sinesten dut, Jauna, sinesten dut!
●Itxaro dut, Jauna, itxaro dut!
Zugan uste duenik uzten ez duzu.
Poz ta-atsekabean dei egingo dizut:
Itxaro dut, Jauna, itxaro dut!
●Maite zaitut, Jauna, maite zaitut!
Naizen oso-osoa zuri damaizut.
Zurekin zerura bizitzera nahi dut:
Maite zaitut, Jauna,

2014/12/10

Eguberrietarako prestaketa hiru ekitalditan
Abendualdiko 3. igandea B

Abendualdiko hirugarren igandeko liturgiak, Eguberriak hurbil direla kontuan izanik, pozik bizitzeko gonbita dakarkigu. Lehen irakurgaiko protagonistak dio: «Pozaren pozez nago Jaunarekin, alai dut arima neure Jainkoarekin» (Is 61,10). Paulo santuak ere gauza bertsua eskatzen die tesalonikarrei: «zaudete beti pozik» (1 Ts 6,16). Joan Bataiatzailea seriosegia da pozaz hitz egiteko, baina mundua blaituko duen argiaren testigantza dakar; hori ere atseginerako arrazoia da. Datu komun

2014/12/10

ZELAITU JESUSENGANAKO BIDEA
Abendualdiko 3. igandea B (2014-12-14)

«Bada zuen artean ezagutzen ez duzuen bat». Jesusez esan ditu hitz horiek Joan Bataiatzaileak; bataiatuak izateko, Jordan ibaira doan jende artean baitabil hura, oraino jendaurrean agertu ez bada ere. Hain juxtu, bere kezka guztia «bidea zelaitzea» du Joanek, jende hark Jesusengan sinetsi ahal dezan. Horrela aurkeztu ohi zuten Bataiatzailearen imajina lehen kristau-belaunaldiek.

Baina Bataiatzailearen hitzek halako moduan daude emanik, non, geure burua kristau

2014/12/10

ABENDUALDIKO 3. IGANDEA B 2014-12-14

SARRERA

Anai-arrebok, Abendualdiko hirugarren igandera iritsi gara. Gaurko irakurgaien giroa poza eta alaitasuna da. Garai batean, GAUDETE deitzen genion igande honi; hain zuzen, Sarrerako kantua hitz horrekin hasten zen eta hasten da: «Poztu zaitezte Jaunagan beti! Berriro diotsuet, poztu zaitezte… Hurbil da Jauna» (Flp 4,4-5).
Hona, beraz, poz horren arrazoia: «Hurbil da Jauna». Geure artean dugu Jauna. Noiznahi datorkigu bisitan.
Hona zer dioten hiru irakurgaiek

2014/12/10

Abendualdiko 3. igandea B ABESTIAK 2014-12-14

SARRERA

Alaitasuna lurrean:
badator egunsentia.
Alaitasuna lurrean:
gu salbatzera dator Jainkoa.

Jainko zuzen, zintzo,
gutaz, arren, erruki:
agindu zenu(e)n Salbatzailea,
zure seme-alaboi,
arren, bidali.

SALMOA (Mintzo eta Kantu 2014 abendualdia 1/56)

Bedeinkatua Jauna,
gure Jainkoa.

Handiesten du nire arimak Jauna,
pozaren pozez daukat neure barruna,
Jainkoa baita nire salbamena,
ikusi baitu mirabe honen ezereztasuna.

Bedeinkatua Jauna,
gure Jainkoa.

ALELUIA (Mintzo eta Kantu 2014 abendualdia 1/57)

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jaunaren espiritua niregan dago,
behartsuei berri

2014/12/04

Abendualdiko 2. igandea B 2014-12-07
HOMILIA

Duela gutxi gertatua. Urtetan aurrera noala eta, galdezka nire lanetan txanda zeinek egingo ote lidakeen. Besteak beste, esperantza handirik gabe izan bada, pertsona bati planteatu diot, eta hurbiletik ikusi nahi lukeela zer egiten dudan. Ustekabean, bizia.

Egiaztatua, beste behin, bizia edozein lekutan dela bizia. Esaterako, zenbait urte-arotan, zeinek esan Aralar mendia berde-berde ikusi behar dugunik? Baina aski da euri pixka bat baino gehixeago egitea, eta hor

2014/12/03

Abendualdiko 2. igandea B ABESTIAK 2014-12-07

SARRERA

Alaitasuna lurrean:
badator egunsentia.
Alaitasuna lurrean:
gu salbatzera dator Jainkoa

Jainko zuzen, zintzo,
gutaz, arren, erruki:
agindu zenu(e)n Salbatzailea,
zure seme-alaboi,
arren, bidali.-R/.

SALMOA (Mintzo eta Kantu 2014 B abendualdia 1/35)

Jauna, zure onginahia
erakuts iezaguzu,
zure salbamena
emaguzu.

Entzungo dut Jaunak dioen Hitza:
“Bakezkoa da Jainkoaren Hitza”.
Hurbil zaie haren beldur direnei salbamena:
gure lurrean haren aintza biziko da.- R/.

ALELUIA (Mintzo eta Kantu 2014 Abendualdia 1/36)

Aleluia, aleluia, aleluia.

Urra

2014/12/03

Jesusen hiru bide
Abendualdiko 2. igandea. B 2014-12-07

Bide poetikoa (Isaiasen irakurgaia)

K.a. 540. urte inguruan, juduek kasik 50 urte zeramatzaten erbestean, Babilonian. Urte latzak, sufrimendu handikoak, askatasun- eta aberrira itzultzeko antsiaz gogortuak. Albiste on horixe adierazi du profetak. Alabaina, bidearen luzeak, gozorik gabeko zonatan barna ibili behar izateak, jende asko izutu lezake, eta desanimatu bideari ekitetik. Orduan, ahots misteriotsu batek agindua eman dio, ez jakin zeini, Jaunari bidea prestatzeko. Ez doakie

2014/12/03

GEURE BEKATUAK AITORTU
Abendualdiko 2. igandea B 2014-12-07

«Jainkoaren Seme Jesu Kristoren Berri Onaren Hasiera». Horra Markosen ebanjelioaren hasiera itzaltsu eta pozgarria. Baina, segidan, bat-batean eta besterik gabe, bere Mesias eta Jauna onartu ahal izateko herri guztiak beharrezkoa duen premiazko bihotz-berritzeaz hasi da.

Basamortuan profeta desberdin bat agertu da. «Jaunari bidea prestatzera» dator. Horixe du Jesusi egin behar dion zerbitzu handia. Haren deia ez doakio lagun bakoitzaren kontzientziari soilik. Lagun bakoitzaren bihotz-berritze

2014/12/03

ABENDUALDIKO 2. IGANDEA B 2014-12-07

SARRERA

Joan den igandeko irakurgaiek zain-zain bizitzeko, adi eta esna-esna egoteko eskatzen ziguten. Jarrera hori modu berezian bizi izan duten batzuez mintzo zaizkigu gaurko irakurgaiak: profetez. Beren burua garaturik eta beren betera iritsia dutelarik, gai izaten dira profeta horiek herri baten bizimoduak hondamendia edo zoriona dakarrela sumatzeko.
Hain zuzen, abendualdiko irudi giltzarri dira profetak. Beren egitekoa ez dute etorkizuna iragartzea. Besteei zer esan behar dien

Page 151 of 158