GAIA

egunean eguneko liturgia
2014/10/14

JAINKOARENAK DIRA POBREAK
(Urteko 29. igandea A, 2014-10-19)

Jesusek jakin gabe, akordio batera iritsi dira fariseuak, hari behin betiko tranpa jartzeko. Ez datoz berak Jesusekin egotera. Beren ikasle batzuk bidali dizkiote, Herodes Antipasen aldeko batzuekin. Agian, ez dira falta izan azken hauen artean, Erromako zerga-biltzaile boteretsuren batzuk.

Ondo pentsatua dute tranpa: «Zilegi al da ala ez Zesarri zergak ordaintzea?» Ezetz erantzuten badu, Erromaren kontrako matxinotzat sala dezakete. Zerga-ordainketa hori zuzentzat ematen badu,

2014/10/14

Urteko 29. igandea A ABESTIAK (2014-10-19)

SARRERA Jesus munduko argia ( Gora Jainkoa-2 51) (Bened 428)

R/. Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Jesus, Jainko gizona!
Zuri, gure bizia;
hartu, gure Jaun ona,
gu geraden guztia.

R/. Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Gure bihotz barruan,
piztu zure argia;
gaitezen gu munduan
argi Jainkoz betia.

R/. Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza

2014/10/08

Urteko 28. igandea A 2014-10-12
HOMILIA

Anai-arrebok!

Bai Isaiasek, lehen irakurgaian, bai Jesusek, ebanjelioan, eztei-otordu bezala agertu digute Jainkoaren Erreinuko zoria. Beste hitz batez esanda, zeruko zoria.

Gogoan izan behar da, bai Jesusen garaian, bai gaur egun, otorduak inportantzia handia duela gizartean. Besteak beste, gizon-emakumeen arteko loturak eta harremanak estutzeko aukera eman ohi du otorduak.

Jesusek, bestalde, oso gustukoa zuen otorduak bekatariekin eta zerga-biltzaileekin egitea. Segur aski, bere jokabide horrengatik egiten zioten kritikari

2014/10/07

URTEKO 28. IGANDEA A (2014-10-12)

SARRERA

Anai-arrebok, urteko 28garren igandea ospatzen dugu gaur. Aurreko bi igandeetan eta gaurkoan, hiru parabola berezi dakarzkigu liturgiak. Duela 15 egun, hau zen parabola: seme batek «bai» esan eta «ez» egin; beste semeak «ez» esan eta «bai» egin. Joan den igandean, mahastiko langileek mahastiaren jabe bihurtu nahi izan zuten; gaur, berriz, gonbidatuek ez dute joan nahi eztei-otordura.
Parabola horien jatorrian, juduek Jesusi egindako galdera dago,

2014/10/07

GONBITA
Urteko 28. igandea (2014-10-28)

Jesusek oso ondo zekien, Galileako landa-jendeak asko gozatzen zuela herrixketan ospatzen ziren ezteietan. Dudarik gabe, bera ere partaide izan zen haietako batean baino gehiagotan. Zer esperientzia hobeagorik jende harentzat ezteietara gonbidatua izatea baino?, eta auzokoekin mahai berean esertzea baino, ezteietan elkarrekin parte hartzeko?

Txikitan bizi izandakoaren oroitzapen honek ondo asko lagundu zion kasuren batean, Jainkoarekin izandako bere esperientzia era berri eta harrigarri batean komunikatzeko. Jesusen

2014/10/07

Urteko 28. igandea A ABESTIAK 2014-10-28

SARRERA Zure erreinua oihukatzen dugu Jauna (Bened 508)

R/.-Zure erreinua oihukatzen dugu, Jauna,
zure erreinua, zure erreinua, Jauna.

Zuzentasun (e)ta / bakearen erreinu,
bizitza eta egiaren erreinu. R/.

Maitasun eta / graziaren erreinu.
gu guztiongan bizirik den erreinu.-R/.

Munduko ez, ta / munduan den erreinu,
indarra-bide iristen den erreinu.-R/.

Kristorengandik / sorturiko erreinu,
eta amairik inoiz ez duen erreinu.-R/.

AINTZA GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

2014/10/01

HOMILIA
Urteko 27. igandea A (2014-10-05)

Anai-arrebok!

Gaurko Mezako lehen otoitzean, Jainkoaren maitasun handia aitortu dugu. Maitasun hori bera ageri da gaurko lehen irakurgaian; Isaias profetak eskaini digun mahastiaren kantan: «bere mahastiari agertu dion maitasun-kanta» abestuko dut, dio Isaias profetak. «Zer gehiago egin nezakeen neure mahastiaren alde», dio Jainkoak Isaiasen lumaz. Isaias profetak agintekeria, errepresioa, berehalakotasuna… salatu nahi izan ditu. Eta salaketa hori, mahastiaren kanta eder honekin gauzatu du

Jainkoaren maitasun hori bera

2014/09/30

Urteko 27. igandea A ABESTIAK 2014-10-05

SARRERA (Loiola583)

Igandean du sortarazia
Jaun zerukoak argia.
Igandean du maitez egina
munduko lehen eguna

R/.- “Denek batean eskerrak eman
Zeruan eta lurrean” (2).

Igandean du Kristok hasia
piztu beharren Bizia.
Zueri bake! Zuekin nago,
munduak mundu dirauino.-R/.

AINTZA

Aintza, aintza, Aleluia (3).
Abestu Jaunari.
Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun
maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.

SALMOA (Mintzo eta kantu 2014, 10/23)

R/.-Jauna, zure onginahia

2014/09/30

KRISI ERLIJIOSOA
(Urteko 27. igandea A 2014-10-05)

Jainkoak bere herri aukeratuarekin bizi izan duen historia adierazi nahi digu Jesusek «Mahasti-langileen» parabola honetan, ezaugarri alegoriko batzuez baliatuz. Historia tristea da. Jainkoak, hasieratik, maitasun osoaz zaindu zuen bere herri hori. Bere «mahasti kutuna» zuen. Herri eredugarri bihurtu nahi izan zuen, zuzentasunaren eta leialtasunaren eredu. «Argi handi» izango zen beste herri guztientzat.

Alabaina, herri horrek uko egin die eta hil egin ditu, bata bestearen

2014/09/30

URTEKO 27. IGANDEA A (2014-10-05)

SARRERA

Gaur, urteko 27garren igandea ospatzen dugu. Ebanjelioan, joan den igandeko testuinguru bera ageri da. Gogora dezagun: Jesusek, lurreko bere azken egunetan, Jerusalemgo Tenplua garbitu nahi izan zuen, handik merkatariak kanpora botaz; orduan, apaizek eta gainerako agintariek galdetu zioten, haserre: zein aginpidez egiten duzu hori?
Beren artean, esanahiari dagokionez, aski antzekoak diren hiru parabolen bidez erantzun zien Jesusek. Lehena joan den igandean entzun genuen: «aitak bi semeei

Page 149 of 152