GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/05/13

Katekesia Joanen elkartean
Pazkoaldiko 7. igandea B (2015-05-17)
(Apostoluen Eginak 1,15-17.20a.20c.26;
Joanen Lehen Gutuna 4,11-16;
Joanen ebanjelioa 17,11b-19)

Joanen Gutuna eta Ebanjelioa egun berean irakurtzea tortura-modu sotil bat da. Nahiz eta idazki biak grekoz idatzi ziren, oso urrun daude logika arruntetik. Imajina dezagun Joanek bere elkartearekin egindako elkarrizketa hau.

Joan: Jainkoak hainbeste maite izan bagaitu, zer behar dugu egin guk? Esan nizuen joan den egun batean.
Elkartea: Batak bestea maitatu.
Ondo

2015/05/13

KONFIANTZA ETA ERANTZUKIZUNA

Markosen jatorrizko ebanjelioari halako batean eranskin bat gehitu zioten, Jesusen azken agindu hau jasotzen duena: «Zoazte mundu osora eta hots egin ebanjelioa kreazio guztiari». Ebanjelioa ezin gelditu da ikasleen talde koxkorrera mugaturik. Irten beharra du eta lekualdatu beharra, «mundu osora» iritsi eta Berri Ona jende guztiari aldarrikatzeko, «kreazio guztiari».

Inondik ere, hitz hauek gogotsu entzun zituzten orduan, lehen kristauak bete-betean zabaltzen eta haien elkarteak Inperio osoan biderkatzen ari ziren

2015/05/09

Pazkoaldiko 6. igandea B (2015-05-10)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Pazkoaldiko 6. igandea. Pazkoa. Jesusen heriotza eta piztuera. Gugatik bizia eman zuen Jesusena: 33 urte inguru zituela. Gu askatzeko, gu salbatzeko, guri bidea erakusteko.

Misterio handia. Ez pentsa ikasleek ere berehalako batean ulertu ziotela Jesusi. Piztu aurretik ez. Piztu ondoren ere, asko kostatu zitzaien. Gaurko lehen irakurgaiak argi uzten digu.

Hasiera hartan, Pedro etab. judu-talde bat bezala bizi ziren. Juduen tenplura joaten ziren otoitz egitera. Juduen legeak

2015/05/08

Pazkoaldiko 6. igandea B ABESTIAK (2015-05-10)

SARRERA

Piztu da Kristo, aleluia.
Gu baitan dago, aleluia!

Jainkoak baitu
gaur Kristo piztu, aleluia!
Bere indarrez
piztuko gaitu, aleluia, aleluia!

Piztu da Kristo, aleluia.
Gu baitan dago, aleluia!

Gure gorputza
baitu egoitza, aleluia!
Orain berekin
gaitu bat egin, aleluia, aleluia!

Piztu da Kristo, aleluia.
Gu baitan dago, aleluia!

BATAIAOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko
eta salbatzaile,
Lasai nago ni, beldur gabe.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jainkoa

2015/05/08

PAZKOALDIKO 6. IGANDEA B (2015-05-10)

SARRERA

Anai-arrebok, pazkoaldia bukatzen ari gara. Datorren igandean Jaunaren Igokundea ospatuko dugu. Gaur hamabost, berriz, Mendekoste; hau da, Espiritu Santuaren etorrera. Utz diezaiogun Jesus berpiztuaren Espirituari oso-osorik hartu eta bete gaitzan. Zer da niretzat Kristo berpiztua?
Joan den igandeko ebanjelioaren jarraipena da gaurkoa: ni naiz mahatsondoa, zuek aihenak. Kristaua mahatsondoari lotua egote hori zer den argitzen jarraitzen du Jesusek, Joan ebanjelaria dela medio. Eta lotura horren eredutzat,

2015/05/05

MAITASUNETIK DESBIDERATU GABE
Pazkoaldiko 6. igandea B (2015-05-10)

Joan ebanjelariak agur-hitzaldi luzea jarri du Jesusen ahoan, eta bizitasun bereziz jaso ditu horretan funtsezko ezaugarri batzuk, mendetan barna ikasleek gogoan hartu beharrekoak, Jesusi eta haren egitasmoari leialak izan nahi badute. Jakina, gaur egun ere bai.

«Iraun nire maitasunean». Horra lehenengo gauza. Kontua ez da erlijio batean bizitzea, baizik eta Jesusek digun maitasunean bizitzea, Aitagandik hartu duen maitasunean. Kristau izatea ez da lehenik

2015/05/01

Pazkoaldiko 5. igandea B ABESTIAK (2015-05-03)

SARRERA

Abestu dezagun denok
misterio handiena;
garaiturik heriotza,
piztu da Jesus Jainkoa

“ALELUIA, ALELUIA!
HILOBITIK PIZTU, JAUNA” (2).

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko
eta salbatzaile,
lasai nago ni, beldur gabe.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jainkoa baita nire indarra
(e)ta kemena;
bera, salbatu ninduena.

AINTZA GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean
haren

2015/05/01

PAZKOALDIKO 5. IGANDEA B 2015-05-03

1.- Alegoria, irudia, imajina

Senideok, gaurko ebanjelioak alegoria edo irudi polit bat dakarkigu: Jesus da mahatsondoa eta gu aihenak.
Jesusek esandako hitz batzuk harturik, irudi polit hau moldatu du ebanjelariak, guri Jesusen mezu mamitsu bat eskaintzeko.
Beraz, ez dugu pentsatu behar, ebanjelioan entzun dugun irudi hori Jesusek berak esana dela. Baina, Jesusek berak esana ala ebanjelariak moldatua, Jesusena da mezua, ebanjelariak Jesus nola ikusten duen adierazi nahi

2015/05/01

PAZKOALDIKO 5. IGANDEA B 2015-05-03

SARRERA

Anai-arrebok, Pazkoaldiko bosgarren igandea ospatzen dugu gaur. Biziaz ari dira gaurko irakurgaiak. Bizi ahal izateko, Jesus da mahatsondoa; gu, berriz, aihenak gara. Mahatsondotik datorkie bizia aihenei. Aihena ihartu egiten da mahatsondotik aparte.
Bai, benetako bizia, betiko bizia, Jesusengandik datorkigu. Baina bizi honek, mundu honetan gauden bitartean, kimatu beharra izaten du, inausi beharra, fruitua emango badu.
Esanahitsua da ebanjelariak darabilen segidako hizketa hau: «Zuek garbi

2015/04/29

Pazkoaldiko 5. igandea B (2015-05-03)
Nekazaria, mahatsondo eta aihenak

Anekdota bat eta aholku bat

Duela uste batzuk, adiskide batek gaurkoa bezalako igande batean Malagako La Axarquían predikatu behar izan zuen. Gizonezkoek egunero tabernara joateko ohitura zuten han, kopa bat ardo hartzera. Leku aproposa mahatsondoaz eta aihenez hitz egiteko. Alabaina, meza bukatzean, galdetu zioten jakin-minez: «Aizu, zer da mahatsondoa?» Herri hartan mahatsondoari, «vid» ez, baizik «cepa» deitzen diote. Ez zuten ezer ere ulertu.

Page 139 of 158