GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/03/05

GARIZUMAKO 3. IGANDEA B 2015-03-08

SARRERA

Senideok, Garizumako orain arteko hiru igande hauetan, Jainkoak egindako hitzarmenez hitz egin digu lehenengo irakurgaiak: lehenengo igandean, Noerekin egindako hitzarmenaz; bigarrenean, Abrahamekin egindakoaz; hirugarren honetan, gaur, Moisesekin egindakoaz.
Zuzen hitz eginda, Jainkoak ezin du egin hitzarmenik inorekin. Gauza bat da gizaki batzuek, beren kultura mailaren arabera, Jainkoaz izan dezaketen esperientzia eta beste bat, oso desberdina, Jainkoa zer den kontuan hartzea. Maitasun hutsa da Jainkoa; baldintzarik

2015/03/03

TENPLU BERRIA
Garizumako 3. igandea B / Joan 2,13-25 / 2015eko martxoaren 8a

Lau ebanjelariek dakarte Jesusen keinu probokatzaile hau: «animalia-saltzaileak» eta «diru-trukatzaileak» tenplutik botatzearen keinua. Ezin du jasan Jesusek bere Aitaren etxea kultutik bizi den jendez betea. Jainkoa ezin erosia da «oparien» bidez.

Joanek, ordea, lau ebanjelarietarik azkenak, Jesusen eta juduen arteko elkarrizketa dakar, zeinetan Jesusek era handiosean baieztatzen baitu, tenplua suntsitua izango delarik, «hiru egunean eraikiko duela berak». Inork ez

2015/02/27

Garizumako 2. igandea B (2015-03-01)
ABESTIAK

SARRERA

Jaungoikoaren / hegalen pean,
“zer bakea” (2)!
Indar guztiak dituenaren
“itzalean” (2).
Jaunari diot:
“Nire babesa / zure baitan;
bihotz guztiaz /
nago Jaunaren / eskuetan”.

SALMOA

Ibiliko naiz
zure aurrean,
bizi direnen
lur zabalean.

“Ni bai dohakabe” nioen arren,
baneukan itxaropen.
Jaunaren begietan balio handikoa
haren zintzoen herioa.

Ibiliko naiz
zure aurrean,
bizi direnen
lur zabalean.

EBANJELIO AURREKOA

Aintza, Jesus, zuri beti:
zu zara gure argi.

Hodei distiratsutik
Aitaren ahotsa entzun

2015/02/26

Garizumako 2. igandea B (2015-03-01)
HOMILIA

Anai-arrebok, Garizumako 2. igandean Jesusen ANTZALDATZEAREN kontakizuna entzuten eta hausnartzen dugu; urte batean Mateoren ebanjeliokoa; beste batean Lukasen ebanjeliokoa; aurten Markosen liburukoa. Pasadizo hau hiru ebanjelioetan kontatu izanak lehen ikasleentzat gauza oso inportantea izan zela adierazten du. Halaxe hartu du gure Elizaren tradizioak ere.

Meza honetako Oharpenetan entzun dugunez, Itun Zaharreko sinbolo asko ageri dira ebanjelio honetan. Pentsa: Mendi garai batera igotzea dela, Pedrok eraiki nahi

2015/02/26

Jesusen garaipena aurretiaz
Garizumako 2. igandea B (2015-03-01)
Jesusen antzaldatzea

Garizumako 1. igandea, Jesusen tentazioei eskaini ohi zaie beti. Eta 2. igandea antzaldatzeari. Ulerterraza da arrazoia: Pazkorako prestaketa-aldia da Garizuma, eta ez Aste Santurako bakarrik, Jesusen heriotza gogoratzeko bakarrik hartzen bada; piztuera ere barne da. Jesusen garaipena aurretiaz agertzen digun gaurko pasadizo honek aste hauek egoki fokatzen lagunduko digu.

Testuingurua

Jesusek iragarri du, ezen asko sufritu beharko duela, ukatua izango dela, hilko dutela

2015/02/26

GARIZUMAKO 2. IGANDEA B 2015-03-01

SARRERA

Senideok, Garizumako bigarren igandea ospatzen dugu gaur. Jesusen Antzaldatzearen igandea da: Jesus dirdaitsu agertu zaie ikasleei. Eta, Moises eta Elias, Testamentu Zaharreko bi gizon handi haiek, han zeudela, ahots bat entzun zuten ikasleek: «Nire Seme maitea da hau. Entzuiozue».
Oso argi dago mezua: Jesusi entzun behar zaio, Testamentu Zaharreko Legea eta Profetak ulertu nahi badira. Moisesek eta Eliasek ordezkatzen dituzten Legeaz eta Profetez ari gara.

2015/02/25

EZ NAHASTU JESUS BESTE INOREKIN
Garizumako 2. igandea / Markos 9,2-10 (2015-03-01)

Ebanjelariak dioenez, Jesusek Pedro, Santiago eta Joan berekin hartu eta mendi batera eraman ditu aparte, eta «antzaldatu egin da haien aurrean». Gurutzeko dolorezko bere zoriaz hitz egin izan dienean, aurka gogorkienik egin diotenak dira hiru horiek.

Gainera, ideia zoro horiek Jesusi burutik kentzen saiatu da Pedro. Santiago eta Joan anaiak Mesiasen erreinuan lehen postuen eske joan zaizkio Jesusi. Hain juxtu,

2015/02/21

Garizumako 1. igandea B (2015-02-22)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Garizuma hasi dugu. Garizuma bizitzeko, osagai tradizionalak ditugu hiru hauek: otoitza, baraua, penitentzia. Baina garizuma ez litzateke ezer izango, beste osagai bat begi-bistan izango ez bagenu: PAZKOA. Garizuma PAZKOrako bidea da. Beste hitz batzuekin esanda, Garizuma Israel herri berriaren basamortua da. PAZKOa, berriz, promes egindako lurraldea da.

Gaurko irakurgaiek, era askotan adierazten digute esandako hori. Betiere, sinboloez baliatuz.

Lehenengo irakurgaiak, osagai asko gogoratzen dizkigu. Lehenik eta

2015/02/20

Garizumako 1. igandea B ABESTIAK (2015-02-22)

SARRERA

Deika naukazu,
Jauna, zu zaitut
beti lagun;
erruki nitaz,
nire oihua,
“arren entzun” (2).

Gizakumeok
noiz arte zauzte
bihotz gogor?
Huskeri zale
gezurretara
hain erorkor!

SALMOA (Mintzo eta Kantu B 2015-4 Garizuma 4/14)

Leiala zara zintzoekin,
Ituna gorde dutenekin.

Erakutsi niri, Jauna, zeure bideak,
adierazi zeure bidexkak.
Eraman nazazu zeure egi bidetik, eta argitu,
zu baitzara nire Jainko salbatzaile,
zu zaitut egun osoan neure itxarobide- R/.

EBANJELIO AURREKOA(Mintzo eta

2015/02/19

GARIZUMAKO LEHEN IGANDEA B 2015-02-22

SARRERA

Anai-arrebok, Garizumako lehen igandea ospatzen du gaur Elizan. Sei aste barru Pazkoa ospatuko dugu. Gaur, ebanjelioak Jesusen esperientzia baten berri emango digu: Jainkoa Aitarekin topo egitea. Gerora, kristau asko eta askorengan errepikatuz joan den esperientzia da. Loiolako Ignazio santuak, adibidez, berea kontatzen digu: Behin batean elizara zihoan, Manresa inguruan. Bidean, geldialditxo bat egin zuen ibai ertzean. Han zegoela, adimenaren begiak ireki zitzaizkion. Ez zen mirakuluzko ikuskaria.

Page 138 of 152