GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/06/09

HAZI TXIKIAK
Urteko 11. igandea B 2015-06-14

Albiste txarrek itorik bizi gara. Irratiak eta telebistak, albiste-emaileek eta erreportariek albiste-piloa botatzen digute gainera: gorrotoa dela, gerla, gosea eta indarkeria dela, eskandalu handiak eta txikiak direla. «Sentsazionalismoaren saltzaileek» ez dute aurkitzen nonbait gauza jatorragorik gure planeta honetan.

Albisteek, zabaltzeko, duten egundoko abiadurak zur eta lur uzten gaitu eta nahasirik. Zer egin dezake batek honelako sufrimendu honen aurrean? Gero eta informatuago gaude gizadi osoa jotzen

2015/06/06

Urteko 10. igandea B CORPUS (2015-06-07)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Corpus Christi eguna ospatzen dugu gaur. Jesusen gorputz-odolen eguna. Hobeto esan, Jesusek bere burua gizon-emakume guztioi eman izanaren eguna. Guk «gorputza» terminoaz euskaratu dugun eta grekoz «soma» terminoaz eman duten hebreerazko terminoak «pertsona osoa» adierazten du: gorputza, arima, espiritua. Halaxe da. Jesusek ez digu ema, ez bere «gorputza», ez bere «arima», ez bere «espiritua». Jesusek bera den guztia eman digu.

Zer esan nahi du, ordea,

2015/06/05

URTEKO 10. IGANDEA (B) 2015-06-07
CORPUS

SARRERA

Gaur CORPUS eguna ospatzen dugu. Jesusen gorputz-odolen eguna. Jesus, mundura etorria; Jesus, munduan Jainkoaren ikusmoldea hitzez eta egintzez irakasten aritua; Jesus, bere bizia gure askatasunerako eman duena; Jesus, hilda gero gure artean jarraitzen duela adierazteko, bere bizitza osoaren seinaletzat, bere gorputz-odolen seinaletzat, ogia eta ardoa utzi dizkiguna.
Ogian eta ardoan, gurutzean hil zen hura aitortzen dugu; soldaduak saihetsa zulatu zionean, odola eta ura isuri zituen

2015/06/05

Urteko 10. igandea B CORPUS (2015-06-07)
Abestiak

SARRERA

Bihotz batez elkarturik,
“Zugana, gatoz Jauna!” (2)
Emaguzu zure argi,
grazi (e)ta maitasuna.
Entzun arren Jauna!

Aldarean aurkitzen da,
“kristau-alaitasuna” (2).
Emaguzu zure argi,
grazi (e)ta maitasuna.
Entzun arren Jauna!

AINTZAGLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu,
bedeinkatua zu.
Gorespen zuri,
ahuspez agur,
eskerrak zuri.

2015/06/03

Odola eta ogia
Corpus Christi jaia B (2015-06-07)

Jai hau 1246an hasi ziren ospatzen, Belgikan. Eta bi mende geroago lortu zuen jendaurreko bere hedapenik handiena, 1447; hain juxtu, Nikolas V.a aita santuak Erromako kaleak zeharkatu zituenean Ostia Santua prozesioan eramanez. Bi helburu ditu: Eukaristiaren debozioa sustatu, eta ogian eta ardoan Jesu Kristoren presentzia jendaurrean aitortu. Irakurgaiek, alderdi bi hauei garrantzia kendu gabe, kristauak Jainkoarekin duen konpromisoari erreparatzen diote, Kristoren gorputz-odolen sakrifizioarekin

2015/06/03

JAUNAREN AFARIA (Corpus Christi)
Urteko 10. igandea B (2015-06-07)

Ikerketa soziologikoek ezin ukatuzko datuz nabarmentzen dute: mendebaldeko gure elizetako kristauak alde batera uzten ari dira igandeko meza. Ospakizun hori, mendetan barna moldatuz joan den eran, ez da gai haien fedea elikatzeko, ezta Jesusen elkartearekin lotura egiteko ere.

Hau da, ordea, gauzarik harrigarriena: meza «galtzen» uzten ari garela eta gertaera horrek ez duela sorrarazten gure artean inolako erreakziorik. Halere, ez ote da eukaristia

2015/05/30

Urteko 9. igandea B HIRUTASUNA (2015-05-31)
Homilia

Anai-arrebok!

Hirutasun Santuaz hitz egitea ez zaigu gertatzen, askotan, oso gauza atsegina. Txikitan kaskoan sartu ziguten huraxe bakarrik etortzen zaigu burura: Hiru pertsona, baina Jainko bakarra. Eta orduko galdera bera datorkigu gaur ere: zer da hori?, nolatan izan daiteke hiru pertsona izan eta halere bat bakarra izatea? Mahomak ere Koran liburuan horrelaxe hartu zuen Hirutasun Santuaz teologiak agertzen digun irakaspen guztia; Mahomarentzat, kristauok Jainko bakarra

2015/05/29

HIRUTASUNA (Urteko 9. ig. B, 2015-05-31)

SARRERA

Senideok, Pazkoaldia bukaturik, Hirutasun Santuaren eguna ospatzen dugu gaur. Egia esateko, jai hori etengabe ospatzen dugu geure bizitzan: «Aitaren» egitean, «Aintza» esatean, «Aintza zeruetan Jainkoari» abestean etab. Bereziki, bataiokoan: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuak izan gara. Halaz guztiz, egun berezia eskaini nahi izan diogu Hirutasunari katolikoek. Guztientzat, poz-arrazoi izan behar du jai honek.
Jakina, ezin dugu ulertu Hirutasuna bere baitan zen den.

2015/05/28

Urteko 9. igandea B HIRUTASUNA
Abestiak (2015-05-31

SARRERA (Bened 423)

Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

Bakearen lokarriz Espiritu bat bizi behar dugunok,
abestuz aitortzen dugu:

Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

Espiritu batean gorputz bat garen guztiok,
abestuz aitortzen dugu:

Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

Kristorengan itxaropen bakar bat bizi behar dugunok,
abestuz aitortzen

2015/05/27

Hirutasun Santuaren Festaburua B (2015-05-31)
(Urteko 10. igandea)

Urte liturgikoa Abendualdiarekin eta Eguberrialdiarekin hasten da; azken honetan, Aitak bere Semea mundura bidali izana ospatzen da. Segidako igandeetan Jesusen jarduera eta mezua gogoratzen ditugu. Zerura igotzean, bere Espiritua bidali digu, joan den igandean ospatu genuen gertaera. Eta hor ditugu Aita, Semea eta Espiritu Santua. Hirurak jai bat berean ospatzeko aukera dugu: Hirutasun Santuaren Festaburua. Jai hau aski berandu sortu zen gure Elizan:

Page 137 of 158