GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/07/03

URTEKO 14. IGANDEA (2015-07-05)

SARRERA

Joan den igandean, fedeak duen indarraz hitz egin ziguten irakurgaiek: emakume odol-jariodunaren eta Jairoren fedearen indarraz. Gaurkoak, berriz, sinesteak dituen zailtasunez mintzo zaizkigu, eta halakoen aurrean gizakiak izan ohi duen jarreraz.
Sinesteko zailtasunak. Fedeak beti eta nonahi izan ditu eta izaten ditu zailtasunak. Zein dira, ordea, gaur eguneko zailtasunak?
Batzuk aipatuko ditugu. Batetik, axolarik eza dago: mementokoak ez diren arazoen aurrean, bost axola niri beste arazoak. Oraingo

2015/07/01

Urteko 14. igandea B ABESTIAK (2015-07-05)

SARRERA

Goazen elkarturik, piztuta fedea,
argitan zabalik, maitasun bidea.

Entzun dezagun apaltasunez,
entzun dezagun Jaunaren Hitza.
Bere Hitzetan, gure egia,
gure indarra, gure bizitza.

AINTZA

“Aintza ta aintza
zuri Jauna,
bai zeruetan,
bai lur honetan” (2).

Goresten zaitugu zu,
Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.

SALMOA Mintzo eta Kantu Urtekoa 2015 7/62

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.

Zugana jasotzen ditut begiak,
Zeruan errege zaren horrengana.

Nola morroien begiak nagusien eskuetara

2015/06/30

EZ GUTXIETSI PROFETA
Urteko 14. igandea B (2015-07-05)

Kontakizun honek ez du harritzeko indar-faltarik. Jesus preseski bere herrian gutxietsi zuten, beste inork ez bezala ezagutzen zutela uste zutenen artean. Nazaretera iritsi da Jesus, ikasleak lagun dituela, eta inor ez zaio bidera atera; beste toki batzuetan gertatzen den ez bezala da han. Herriko gaixorik ere ez diote aurkeztu senda dezan.

Hara joan denean, harridura baizik ez du sortu. Ez dakite norengandik duen hain

2015/06/30

Sinesgabetasunaren misterioa
Urteko 14. igandea B (2015-07-05)

Joan den igandean, bi fede-eredu aurkeztu zizkigun Markosen ebanjelioak: odol-jarioa zuen emakumearena eta Jairorena. Gaur kontrako jarrera bat dakarkigu: Nazareteko jendearena; beren fede-faltaz Jesus txunditu egin dute.

Arrakasta Kafarnaumen

Interesgarria da konparatzea, Nazareten gertatua ebanjelioaren hasieran gertatuarekin: larunbatean oraingoa ere, Kafarnaumen, Jesus sinagogan ari da eta jendeak galdegiten du, zur eta lur: «Zer da hau? Irakaspen berria da, aginpidez emana. Espiritu likitsei ere agintzen die eta

2015/06/26

San Pedro eta San Paulo ABESTIAK 2015-06-29

SARRERA

Jaungoikoaren / hegalen pean / “zer bakean!” (bis)
Indar guztiak / dituenaren / “itzalean!” (bis).

Jaunari diot: / Nire geriza / zure baitan;
bihotz guztiaz / nago Jaunaren eskuetan.

AINTZA ZERUAN

Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak / garbitzen du bihotza / Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza / Jainko berak eman digun / maitasunaren Hitza
betetzen gabiltza.

SALMOA

Txasta ezazue / ta

2015/06/26

San Pedro eta San Paulo (ekainaren 29a)
HOMILIA

Anai-arrebok!

San Pedroren eta San Pauloren jaia ospatzen dugu. Bi apostolu handi. Jesusen eta Jesusen asmoaren bi maitemindu suhar eta bero. Jesusengatik eta Jesusek eman zien egitekoarengatik bizia emateko gai izan ziren.

Jesus hil ondoren, Jerusalemgo lehen kristauek zailtasun handiak bizi izan zituzten, judu eta Jerusalemgo erromatar agintariekin. 36. urtean Esteban hil zuten; hilketa hartan parte hartu zuen Saulok, gerora Paulo izango zenak.

Ondoren bakealditxo

2015/06/26

SAN PEDRO ETA SAN PAULO (2015-06-29)

SARRERA

San Pedroren eta San Pauloren jaia ospatzen dugu gaur. Oso jai atsegina: Pedro, hasiera batean gizon ahula baina ausarta; gero, erabat Kristori eta jendeari emana. Paulo, hasieran kristauen pertsegitzailea; gero, buru-belarri Kristori emana.
Haien fedea, testigantza eta Kristorekiko maitemina gogoratzeak poztu gaitzala, eta indartu Jesusi bete-betean jarraitzeko.

LEHENENGO IRAKURGAIA Eginak liburutik (12,1-11)

Herodes Agripa erregearen garaian zen. Kristauak ugaltzen ari ziren. Juduek ezin eraman zuten hori. Herodesek,

2015/06/26

URTEKO 13. IGANDEA B (2015-06-28)

SARRERA

Senideok, Urteko 13garren igandea ospatzen dugu gaur. Sinesten duenarentzat, heriotza loalditxo bat da, esnatzeko aukera ematen duena. Horixe esan dio Jesusek Jairori, hilberria den neskatoaren aitari; hasia baitzen Jesusengan sinesten, Sinagogatik urruntzearekin batera.
Lehen kristauek ere horrela ikusten zuten heriotza. Izan ere, nekropoliari, hau da, hildakoen herriari, zimiterio deitzen zioten, hau da, lo-leku.
Baina Jairoren alaba hil zelako negarrez eta lantuka ari zen jendeak ez zuen

2015/06/26

Urteko 13. igandea B 2015-06-28
HOMILIA

Anai-arrebok!

Sufrimendu edo ezbehar handi bat izaten dugunean, eta, ohiko bidetik, aterabiderik ikusten ez dugunean, edozein aterabide iruditzen zaigu on. Itsasoan hondatu den barkuko nabigatzaileak edozein egur-puskari botatzen dio eskua. Nork ez du ikusi bere bizitzan horrelako jokabide bat, pertsona batengan edo besteagan? Kasu bat baino gehiago kontatuko nuke; baina, badaezpada, isil ditzadan, dagokion pertsonaren belarrietara iritsiko den beldurrez. Ez nioke inori mina eta atsekabea handitu

2015/06/25

Urteko 13. igandea B ABESTIAK 2015-06-28

SARRERA Argiaren jende eta egunaren (“seme” ordez “jende”)
(Gora Jainkoa-2 54) (Bened 467)

Argiaren jende eta / egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean;
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu bihotzean.

Aintzaren Aita Jainkoak / argi ditzala goiz-argiz
gure begion itzalak, / ikusaraziz bidea;
azken orduan dezagun, / Seme Nagusia baitan,
eskuratu guretzako / utzi zuen ondarea.

AINTZA

“Aintza, aintza

Page 135 of 158