GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/09/05

Urteko 23. igandea B 2015-09-06

SARRERA

Anai-arrebok! Gaurko ebanjelioak nork bere buruari galdera hau egitera garamatza: «Zer espero duzu Jainkoagandik?» Gaitzetik libra nazala? Sendatzen lagundu nazala? Hipoteka ordaintzeko laguntza eman diezadala?
Okerrena, zer eskatu ez jakitea izango litzateke. Halere, Jainkoak ez luke etsiko. Gaurko ebanjelioan Jesusek sendatu duen gormutua ez da gauza izan bere gisa Jesusengana joateko. Lagun edo familiarteko batzuek eraman dute Jesusengana. Eta Jesusek sendatu du.
Ikasleei asko kostatu zaie

2015/09/04

Urteko 23. igandea B ABESTIAK 2015-09-06

SARRERA Jesus munduko argia (Gora Jainkoa-2 51) Bened 428

Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Jesus, Jainko gizona!
Zuri, gure bizia;
hartu, gure Jaun ona,
gu geraden guztia.

Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Gure bihotz barruan,
piztu zure argia;
gaitezen gu munduan
argi Jainkoz betia.

Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

AINTZA AINTZA ZERUETAN JAINKOARI (Gora Jainkoa-7,14)

R/.-Aintza zeruetan Jainkoari,

2015/09/04

Omenaldia Teresa andreari 1910-1997

2.- “Uste dut munduak gaur ez duela burua sano. Uste dut munduak gaur hainbeste sufritzen badu, etxean eta familia-bizitzan maitasuna txikia delako dela. Ez dugu astirik geure haurrentzat, ez dugu astirik besteentzat.
Ez dugu astirik batak bestearekin gozatzeko”. “Maitasuna sukaldean hasten da; maitasuna sukaldean bizi ohi da; horregatik da gaurko egunean halako sufrimendua eta halako zorion-falta… Ematen du jende guztiak bizi duela presa izugarri hori, garapen handiosak

2015/09/04

Urteko 23. igandea B 2015-09-06
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko irakurgaietan, alderdi asko ageri dira eta mami mamitsuak. Igandeko irakurgaien iruzkin edo komentarioak egiten dituztenek beren lanari ezartzen dioten izenburuak irakurri besterik ez. Hona adibide batzuk:
● Vicente Martinez: Goi-mailako jatorria duen eskalea. Liburu Santuek, lurreko zereginetan buru-belarri murgildurik agertzen dizkigute Isaias profeta eta Jesus. Biek agertzen dute beren erlijiotasuna –beren bizitza– marjinatuari, behartsuari, baztertuari hurbilduz; beren burua pobre eginez, beren pobretasunaz gu aberasteko.

2015/09/01

GURE GORRERIA SENDATU
Urteko 23. igandea B (2015-09-06)

Israelgo profetek sarritan erabili ohi zuten «gorreria» hitza metafora probokatzailetzat, herriak Jainkoari bere bihotza itxi eta eragozpenak jarri izana adierazteko. Herriak «baditu belarriak baina ez du entzuten», esaten ari zaio Jainkoa gorreria hitz horren bidez. Horregatik, profeta batek bihotz-berritzeko deia egin die guztiei, hitz hauekin: «Jende gorra, entzun eta aditu».

Alde horretatik, ebanjelioetan kontatzen diren gorren sendatzeak «bihotz-berritzearen kontakizun» bezala har daitezke; hain zuzen

2015/08/28

Urteko 22. igandea B (2015-08-30)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Joanen ebanjelioa utzirik, Markosekin jarraituko dugu. Garrantzizkoa da Jesusen gaurko proposamena: bihotzera itzuli behar du pertsonak; bihotzera, norberaren barne-txoko sakonera. Horixe da gaurko ebanjelioaren muina.

Adierazpen hori egiteko, fariseuek agertu duten jarreraz baliatu da Jesus. Badakigu: fariseuak legearen betetzaile zorrotzak ziren. Une honetan Jesus bizi den inguruan, Galileako aintziraren inguruan, jendea ez da hain estua lege hori betetzeari dagokionez. Baina Jesusen berri entzunik, Jerusalemgo fariseu batzuk

2015/08/27

URTEKO 22. IGANDEA B (2015-08-30)

SARRERA

Senideok, bost astetan San Joanen ebanjelioko seigarren kapitulua entzun dugu. Gaur San Markosen ebanjeliora itzuliko gara.
Urteko 22garren igande honetako Hitzaren liturgia egiazko erlijioa zer den adieraztera datorkigu. Erlijioaren eta Hitza betetzearen artean, erlijioaren eta bihotzaren artean ,zein erlazio izan behar duen argitu nahi digu. Deuteronomio liburuko lehen irakurgaiak hau eskaintzen digu: batetik, Moisesek Legeaz egin duen laudorioa; bestetik, Lege hori bete beharra. Bigarren irakurgaian, Santiagok

2015/08/26

Urteko 22. igandea B ABESTIAK 2015-08-30

SARRERA

Argiaren jende eta / egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu bihotzean.

Aintzaren Aita Jainkoak / argi ditzala goiz-argiz
gure begion itzalak, / ikusaraziz bidea;
azken orduan dezagun, / Seme Nagusia baitan,
eskuratu guretzako / utzi zuen ondarea.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari
eta

2015/08/26

Larunbata, 2015ko abuztuaren 22a
GUTUNA ERROMAKO GOTZAINARI

Teologo-talde bat, 20 lagun, elkartu da. Aita santuari gutun bat sinatu duen milioi erdi bat lagunen eskaria «osatu nahiz»: berriro ezkondu diren dibortziatuei jaunartzea ez baimentzeko eskatuz milioi erdi horrek gauzatu duena «osatu nahiz». Teologoek erregutzen diote aita santuari, adoretsu joka dezala, errukiari lehentasuna ematen lider izanez, Ebanjelioaren Espirituari erantzunez, eta beren sostengua eskaintzen diote.

ERRUKIAREN
JUBILEU URTE
BEREZIA

2015eko abenduaren 8tik
2016ko azaroaren 20ra

«Jubileu urte

2015/08/25

EZ LOTU ITXUKI GIZA TRADIZIOEI
Urteko 22. igandea B (2015-08-30)

Ez dakigu ez non ez noiz gertatu zen liskar hau. Soilik, Jesusek bizi duen giroa iradoki nahi du ebanjelariak: lege-maisuek, tradizioen betetzaile estu diren horiek, maitasunaren Profeta den Jesusek beren bizitzan sarrarazi nahi lukeen berritasunari itsuki uko egiten dioten horiek inguraturik bizi duen giroa.

Fariseuek haserre begi ematen dute nola ari diren jaten Jesusen ikasleak esku lohiekin. Ezin jasan dute: «zergatik ez

Page 135 of 163