GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/03/30

OSTEGUN SANTUA B Abestiak (2015-05-02)

SARRERA

Zein gozo (e)ta eder den
anaiok elkartu
eta denok batera
Jainkoa goratu.

Gora bihotzak eta
guztiok egin kantu
Jainkoak bere eskuz
salbatuko gaitu.

AINTZA

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu,
bedeinkatua zu.
Gorespen zuri,
ahuspez agur,
eskerrak zuri.
Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita
guztialduna. R/.

Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna,

2015/03/25

EZAUGARRI GORENA
Erramu Igandea (2015-03-29) Markos 14,1–15,47

Jesusek indarkeriazko azkena barruntatua zuen. Ez zen pertsona gexala. Bazekien zer zetorkiokeen Jainkoaren Erreinuaren egitasmoari atxikirik jarraitzen bazuen. Ezinezkoa zen «pobreentzat» eta «bekatarientzat bizitza duin baten bila» hain errotik jo eta ez eragitea erreakziorik inolako aldaketarik komeni ez zitzaion jendeagan.

Jakina, Jesus ez da suizida bat. Ez dabil gurutzean josi dezaten bila. Ez zuen opa izan sekula sufrimendurik, ez beretzat, ez besteentzat. Horren aurka jardun

2015/03/25

ERRAMU IGANDEA B (2015-03-29)

SARRERA (Prozesioa baino lehen)

Ongi etorri, senideok. Aste Santuko ospakizunak hastera goaz. Gure erramu-adarrak eskuan ditugula, Jesus Jerusalemen sartu zela gogoratu eta gertaberritu nahi dugu: Jesus asto gainean sartu da hirian, eta jendea Jesusi goraka eta goraka ari da. Guk ere goratu egin nahi dugu, harengan sinesten dugulako; sinetsiz, egun hauetan hark egin zuen gurutze-bidea eta pìztuera berritu nahi ditugulako. Haren gurutze-bidea eta piztuera geure gurutze-bide eta piztuera

2015/03/25

Erramu igandea B / José Luis Sicre / 2015-03-29

Igande honetan Jesusen Nekaldia irakurtzen da Markosen ebanjeliotik (14,1–15,47). Oso luzea delako, bi arreta-puntu iradokitzera mugatuko naiz (Jesus eta haren ikasleak) eta nekaldiaz lau irakurketa posible eskaintzera.

Bi arreta-puntu

Nor da Jesus?

Markosen 15. kapituluari kontraste handia nabari zaio aurreko (13. eta 14.) biekiko. Azken bi hauetan, arerio-mota askoren aurrez aurre ageri da Jesus, eztabaida desberdinetan, eta erraz gainditzen dituela. Ondoren, arerioek, maila intelektualean gaindituak

2015/03/25

Erramu igandea B (2015-03-29) ABESTIAK

SARRERA (ermita-atarian)

Bihotz batez elkarturik
Zugana gatoz, Jauna,
Zugana gatoz, Jauna.

Emaguzu zure argi,
Grazi ta maitasuna,
Entzun, arren, Jauna.

PROZESIOKOAN

R/.- Kristo gure Errege / adora dezagun
zeru-lurren jabe / aitortu dezagun

Fede bizi baten / denok ernai,
Zureak gara gu, / o Jesus, bai,
zureak gara gu, / o Jesus bai,
ez beste jaberik / ez dugu nahi-. R/.

SALMOA

Nire Jainkoa / non zaude zu, / nola

2015/03/21

Garizumako 5. igandea B (2015-03-22)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Garizumako azken igandea dugu gaurko hau. Datorren igandea Erramu igandea izango dugu. Gaurko ebanjelioan argi eta garbi nabari da Aste Santuaren hurbiltzea: Gari-aleak, lurrera erori eta hiltzen ez bada, ez du fruiturik ematen, esan digu Jesusek.

Jentil edo pagano batzuk hurbildu dira Jesusen ikasle Felipegana, eta esan diote: «Jesus ikusi nahi genuke». Felipek beste ikasle bati agertu dio jentil horien gogoa: Andresi. Eta biak joan dira

2015/03/19

Garizumako 5. igandea B ABESTIAK (2015-03-22)

SARRERA

Basamortuan zehar dabila
Jainko herria erromes;
argi, bake (e)ta maitetasuna
dakarten zeruen galdez.
Agindu lurra Jainkoak dio
emango kateen ordez;
penak utzita goza dadien
bizi berri baten pozez.

Zure pozetan goaz, Jerusalem berri;
fedeak Zu baitan du bere zimentarri.
Maitasunak Zu zaitu bere berogarri:
piztu itxaropena zeure herriari.

SALMOA

Bihotz garbia nigan sortu,
arnas bizkorra
barne muinetan emaguzu.

Erruki zakizkit, Jainko,
duzun maitasun handiaz,
suntsi ezazu

2015/03/19

GARIZUMAKO 5. IGANDEA B 2015-03-22

SARRERA

Anai-arrebok, joan den igandean bezala, gaurko ebanjelioa ere, Biziaz mintzo zaigu; letra handiko Biziaz; baina gaurkoak beste ikuspuntu bat dakar. Gaurko honen arabera, letra handiz idazten den Bizia,heriotza onartuz bakarrik eskura daiteke. Ez da ezinbestekoa heriotza fisikoa; baina bai «ni» faltsuaren heriotza, egoismoaren heriotza.
Bestalde, gora jasoko nautenean, jende guztia nigana erakarriko dut, dio Jesusek. Adierazi nahi du, ezen inportanteena ez dela mezu eder bat agertzea,

2015/03/18

Larrimina eta otoitza
Garizumako 5. igandea B (2015-03-22)

Lehen irakurgaiak jarrera sakon baikorra du, Jainkoaren eta herriaren artean itun edo elkargo berri bat iragartzen duelarik. Dena era errazean gertatuko da, kasik modu mirarizkoan, ahalegin berezi baten beharrik gabe, nola Jainkoaren kasuan, hala gurean. Aitzitik, beste bi irakurgaiek irudi guztiz bestelakoa eskaintzen digute: Jainkoaren eta herriaren arteko itun edo elkargo berriak sakrifizio latza eskatuko dio Jesusi. Larrimina dakarkion sakrifizioa da, eta Aitari

2015/03/17

GURUTZILTZATUAK ERAKARRI
Garizumako 5. igandea 2015-03-22 Joan 15,20-33

«Greko»-talde bat, paganoak seguruenik, Jesusengana hurbildu da, eskari miresgarri hau eginez: «Jesus ikusi nahi genuke». Horren berri eman diotenean, Jesusek solasaldi biziaz erantzun die, bere bizitzaren zentzu sakona laburtuz. Iritsia da ordua. Guztiek, judu eta greko, sumatu ahal izango dute laster haren bizitzak eta haren heriotzak biltzen duten misterioa: «Ni, lurretik jasoko nautenean, guztiak erakarriko ditut neugana».

Jesus gurutzean jaso eta Golgota mendian gurutzean

Page 133 of 149