GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/07/28

KRISTAUTASUNAREN BIHOTZA
Urteko 18. igandea B (2015-08-02)

Jesusen premia du jendeak, eta haren bila dabil. Badu hark jendea erakartzen duen zerbait; artean, ordea, ez daki zehazki zergatik eta zertako dabilen Jesusen bila. Ebanjelariaren arabera, bezperan gosea asetzeko ogia eman dielako dabil bila haietako asko.

Haiekin hizketan hasi da Jesus. Badira hastetik argitzea komeni den gauzak. Ogi materiala oso garrantzitsua da. Jesusek berak irakatsi die Jainkoari eskatzen «eguneroko ogia» pertsona guztientzat. Alabaina, gizakiak

2015/07/25

Urteko 17. igandea B (2015-07-26)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Aurten, oro har, Markosen ebanjelioa ari gara entzuten igandeetako Mezan. Halere, badira salbuespen batzuk. Esaterako, gaur hasita, bost igandetan Joanen ebanjelioko seigarren kapitulua entzungo dugu.

Gaurko pasartean, seinale handi bat dakarkigu Joanek: Jesusek bost ogi eta bi arrain ugaldu ditu, bere ondoren joan den jendeari jaten emateko. Bost mila gizonezko aipatzen ditu Joanek.

Seigarren kapitulu hau irakurtzen hasi orduko, hitz berezi bat aipatzen digu testuak: «jende askok

2015/07/24

SANTIAGO EGUNA (2015-07-25)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Santiagoren eguna ospatzen dugu gaur. Joanen anaia zen Santiago. Santiago Handia esaten diogu, apostoluen artean beste Santiago bat ere izan zelako: Jesusen anaia, Jerusalemeko gotzaina; hau ere martiria.

Izaera berezia agertu zuten bi anaiek, Santiagok eta Joanek, ebanjelioan. Odolbero ziren. Arrantzale. Jesusek dei egin zienean, berehala utzi zituzten, bai familia, bai lanbidea, Jesusi jarraitzeko. Behin batean, Samariatik igarotzean, bertakoek ez zioten ostaturik eman nahi izan Jesusen taldeari. Orduan

2015/07/22

URTEKO 17 IGANDEA B (2015-07-26)

SARRERA

Senideok, urteko 17. igandea ospatzen dugu gaur. Gaur hasita, bost igandetan, Markosen ebanjelioa utzi eta Joanen ebanjelioko 6. kapitulua irakurriko dugu. Gaurkoan, ogiaren eta arrainen ugaltzea entzungo dugu.
Oso gogoan izan beharko genuke hau. Joanek ez du azpimarratzen Jesusen errukia ugaltze hori egiteko orduan. Gose fisikoaren bidez, jendeak duen gose espirituala adierazi nahi du. Gaurko miraria, hain zuzen, seinale bat da: Biziaren ogia da Jesus.
Aldi

2015/07/22

Urteko 17. igandea B ABESTIAK 2015-07-26

SARRERA

Kristorekin guk fede bera,
Bataio bera, bera Jainkoa,
jaunen Jauna, guztien Aita.

Gorputz batean zati asko,
bihotzez bat, Espiritua
bat eman digu Jainkoak.
Hargatik, gora diogu…

AINTZA

Aintza aintza Aleluia (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun
maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.

Aintza, aintza, Aleluia!! (3)
abestu Jaunari.

SALMOA

Bai dohatsu,
gau ta+egun
Jaunaren legea
hausnartzen duena.

Bai dohatsu
gaiztoaren asmoari jarraitzen ez zaiona,

2015/07/21

Santiago apostolua ABESTIAK 2015-07-25

SARRERA

Apostoluak mendi gainean
Jesusek bildu zituen.
Han azken hitzak esan ondoren,
Aitarengana igo zen.

Kristo sartu da zeruetan:
Gauden kantuz: bat / poz handitan,
Kristo baitan.
Aitarengana zaigu joan,
dagoen argira bildu gaitzan.

Galilearrak, / zertan zaudete
zeru aldera / begira?
Berriz etorri / behar zaizue
gaur igoa den / antzera.

Kristo sartu da zeruetan:
Gauden kantuz: bat / poz handitan,
Kristo baitan.
Aitarengana zaigu joan,
dagoen argira bildu gaitzan.

2015/07/21

SANTIAGO APOSTOLUA (2015-07-25)

SARRERA

Senideok, Santiago apostolu eta martiriaren jaia ospatzen dugu. Dakizuenez, Jesusek, jendaurreko bere bizitza hasi orduko, hainbat jende aukeratu zuen. Era berezian «eskolatu» nahi zituen, laguntzaile berezi izan zitezen. Hamabi apostolu aukeratu zituela esan ohi dugu. Beti bezala, «hamabi» zenbaki hori sinbolikoa da: Israelgo hamabi leinuak adierazten ditu. Esan nahi du, Israel osoari hots egin behar diotela Berri Ona Jesusen jarraitzaileek.
Aukeratu berezi horietarik bat, Santiago izan zen; Santiago

2015/07/21

Jesus hitzaldi bat prestatzen (2015-07-26)
Urteko 17. igandea B

Penintsulan jasaten ari garen hirugarren bero-boladari, zapping liturgikoa dela medio, bost igande gehitzen dizkiogu, San Joanen ebanjelioari eskainiak: bizi-ogiaren hitzaldia, ogiak eta arrainak ugaltzearen mirariaren segidan.

Kasu bitxi bat

Gauza bitxia da, Joan ebanjelaria kontakizun batean bat etortzea Sinoptikoekin (Mateo, Markos, Lukas). Ogiak eta arrainak ugaltzearen hau da kasu gutxi horietako bat; halere, kontuan hartu behar dira Joanen ñabardura propioak. Data da lehenengoa: «Hurbil

2015/07/21

GURE BEKATU NAGUSIA
Urteko 17. igandea B 2015-07-26
 
Ogiak ugaltzearen pasadizoak oso harrera ona izan zuen Jesusen jarraitzaileen artean. Ebanjelari guztiek gogorarazi digute. Segur aski, biziki erasan zien Jainkoaren gizon hura jendetza handi hura, jatekorik gabe gelditu zen hura, elikatzeaz arduratu izanak.
Joanek dakarrenaren arabera, Jesus bera izan da berari entzutera etorri den jendetza haren goseaz konturatu dena. Jendea gose da; zerbait egin beharra du harentzat. Horrelakoa da Jesus.

2015/07/18

Urteko 16. igandea B 2015-07-19
HOMILIA

Anai-arrebok!

SARRERA

Gaurko irakurgaiak, lehena eta ebanjelioa, artzain onaz mintzo dira.

Lehena, Jeremiasen pasarte bat da; garaiko artzainez mintzo da: jendea elkartu ordez, sakabanatu egiten dute; egoera hori konpontzeko, Jainkoak bere esku hartuko du jendearekiko ardura. Gaurko ebanjelioan, beterik ageri da Jainkoaren promes hori: artzain on-ona da Jesus.

Ebanjelioan, Jesusek bere artzaintza nola betetzen duen agertu digu Markosek. Bere ikasleak basamortura eraman nahi ditu, buruan pilatu zaizkien arazoak

Page 133 of 158