GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/08/19

ZERGATIK GELDITU ELIZAN?
Urteko 21. igandea B 2015-08-23

Azken urte hauetan analisi eta azterketa asko egin izan da kristau-elizek gizarte modernoan bizi duten krisiaz. Irakurketa hori beharrezkoa da zenbait datu hobeto ulertzeko, baina ez da aski gure erreakzioa zein izan behar duen bereizteko. Joan ebanjelariak dakarren pasadizo honek lagundu diezaguke krisi hori ebanjelio-sakontasun handiagoz interpretatzeko eta bizitzeko.

Ebanjelariaren arabera, honela laburbildu du Jesusek taldean indartzen ari den krisia: «Esan dizkizuedan hitzak espiritu

2015/08/14

Urteko 20. igandea B (2015-08-16)
HOMLIA

Anai-arrebok!

Lau igande daramatzagu San Joanen ebanjelioko seigarren kapitulua irakurtzen. 17. igandean Jesusek eskaini zien, eta eskaintzen digun, seinale handia entzun genuen: bost ogiena; 18. igandean Jesusen erregu hau entzun genuen: ogi materialaren ardura utzi gabe, betiko bizia ematen duen ogiaz arduratzeko; 19. igandean, joan den igandean, Jesusen esan hau entzun genuen: «neu naiz zerutik jaitsi den ogia».

Gaurkoan urrats bat gehiago egin du Jesusek bere

2015/08/14

Andre Maria zeruratua (2015-08-15)
HOMILIA

Lukas 1,39-56
Jesusen jarraitzaile leiala
Ene bihotza pozten da Jaun Salbatzaileagan

Anai-arrebok!

Andre Maria zerura jaso izana ospatzen dugu. Gogora dezagun: Andre Mariak Jainkoaren Semeari lurrera etortzeko bidea egin dio bere sabelean erne, bederatzi hilabeteren ondoren jaiotzea eskaini, haurtzaroan zaindu, bizitzako zailtasunetan lagun izan eta, semea berpiztu ondoren, lurrean haren egitekoa gauzatzen saiatu zelarik.

Jesus horrek, berriz, bere Amari, lur honetan berean zerutar bizitzen lagundu dio: Aita ezagutzen, Aitaren

2015/08/12

URTEKO 20 IGANDEA B (2015-08-16)

SARRERA

Anai-arrebok! Jesusek biziaren ogiaz egindako hitzaldia entzuten jarraituko dugu gaurko ebanjelioan. Hona zer azpimarratzen duen gaurko pasarte honek: Jesusek bere burua eskaini eta eman duela gizadia bizi dadin. Hain zuzen, horren sinbolo edo seinalea da anai-arreben mahaian partekatzen dugun eukaristi ogia. Eukaristia ez da soilik bizi ahal izateko ogia jatea; gainera, heriotzaraino eskainia izan den ogia da. Ez da soilik Jesus jatea; gainera, haren asmo osoa

2015/08/12

Urteko 20. igandea B ABESTIAK 2015-08-16

SARRERA

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu bihotz barnez pobreak,
haiena baita Zeruetako Erreinua.
Dohatsu otzan eta eztiak, agindutako lurraz
baitira jabetuko.

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu nigarretan direnak,
gozotasuna izango dute Jaunagandik.
Dohatsu zuzen-gose direnak,
hoien goseak
bere asea izango du.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA Mintzo eta Kantu Urteko 2015

2015/08/12

Andre Mariaren zeruratzea ABESTIAK 2015-08-15

SARRERA (Bened 552)

Guztiok bat eginda,
bihotza poz gainezka,
abes dezagun bada
Mariren ontasuna.
Andre Maria.

Zeru-talde guztiak
kantuz lehiatzen dira,
zu beti jasotzera
ahal duten goienera.
Andre Maria.

Santuen Erregina
gure arrenak entzun,
zu zaitugula lagun
zerura jo dezagun.
Andre Maria.

AINTZA GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora

2015/08/11

?
?
2015-08-08

Kaixo, ?!

Egunsentia guztiok genian ezagutzen. Baina Lazkao Txiki handiak kantatu zuenean, xarma BERRI eta zoragarria ikusi genioan betiko egunsentiari: lehen ikusten ez genuen xarma, begi-bistako gertatu zitzaiguan Lazkao Txikiren argiz.

«Egunsentiari
Goizian goiztar jeikitzen banaiz
kanporatutzen naiz beti.
Ta ikusten zaitut zabaltzen goruntz
eguzkiaren aldeti.
Eguzkiaren edertasuna
hortxen dator sortaldeti.
Egunan haurtzaro besteik etzera
bihotzeko egunsenti.

Argi polit bat badatorkigu
erdi zurizko urdiña.
Gure jainkuak zeru goitatik
mirabe antzo

2015/08/11

ANDRE MARIAREN JASOKUNDEA (2015-08-15)
Adssumpta = Jainkoak beragana hartua

Jerusalemen hasi ziren jai hau ospatzen, K.o. 5. mendearen bukaeran, «Dormitio» izenpean. Geroago, Erromako Elizak bere egin zuen «Assumptio» izenpean. Andre Maria, gorputz eta arima, “jainkotu”, zeruratu izana.

Gizadiari, azken esperantzaren ziurtasuna adierazten dion irudia eta testigantza kontsolatzailea da: festa bizia. Andre Mariaren aintza dirdaitsu eta bete hau, Kristok anai-arreba egin gaituen gizon-emakume guztien zoria da; Kristok eta Andre Mariak bezala, haragi zerutar

2015/08/11

GOSE IZATEA DA GARRANTZIZKOA
Urteko 20. igandea B (2015-08-16)

Joan ebanjelaria oso hizkuntza gogorraz baliatu da, Jesu Kristorekiko batasuna janaritu beharra dugula azpimarratzeko. Horrela bakarrik sumatuko dugu hura gure baitan bizi dela. Joanen arabera, ezinbestekoa da Jesus jatea: «Ni jango nauena nire bidez biziko da».

Hizkuntza, ordea, are bortitzagoa bihurtu da, Jesusen haragia jan eta haren odola edan behar dela dioenean. Gordin-gordina da testua: «Nire haragia benetako janaria da, eta nire odola

2015/08/07

Urteko 19. igandea B (2015-08-09)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Jesusen hitzek eskandalua sortu dute Kafarnaumen, juduen artean. «Neu naiz bizia ematen duen ogia», esan dielako. Batez ere, zeruko Aitaren Semea dela esan dielako.

Galilearrak dira Joan ebanjelariak judu deitzen dituen horiek. Horrela, juduen ohiturak, juduen legeak, juduen pentsaera oztopo direla adierazi nahi du Joanek, Jesus aintzat hartzeko orduan.

Juduek ezaguna zuten, Moisesek basamortuan israeldarrei emandako mana. Ezaguna zuten Elias profetari ere Jainkoak ogia eman ziola basamortuan.

Baina

Page 131 of 158