GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/11/20

URTEKO 34. IGANDEA C
KRISTO ERREGE EGUNA (2019-11-24)

SARRERA

Senideok, igandez igande, Nazareteko Jesus izan da gure ospakizunetan erdigune. Jesus izan da burua, bihotza, ahoa, eskuak..
Gaurko jai honetan, Jesus ez da soilik Nazareten jaio eta han bizi izan zen judu hura; ez da soilik Galilean, Samarian eta Judean hitz egiten, jendea sendatzen, jendeari ogia ematen ibili zen judu hura.
Gaurko jai honetan, Jesus Munduko Erregea dela adierazten dugu. Baina haren erregetza

2019/11/20

Urteko 34. ig Kristo Errege ABESTIAK 2019-11-24

SARRERA

Kristo gure Errege adora dezagun
Zeru-lurren jabe aitortu dezagun.

Fede bizi baten denok ernai,
“Zureak gera gu, o Jesus, bai” (2);
ez, beste jaberik ez dugu nahi.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari..

SALMOA

Zure etxera goaz, Jauna,
hauxe da poza daukaguna.

Hura poza nirea, esan zidatenean:
Bagoaz Jaunaren etxera!
Oraintxe gure oinak iritsi dira,

2019/11/20

GURUTZEA LEPOAN (Lukas 23,35-43)

Urteko 34. igandea C KRISTO ERREGEA 2019-11-24

Kristo Errege egunean hots egiten den kontakizunak, gurutzean jostearenak, hau gogoratzen digu Jesusen jarraitzaileei: haren erreinua ez dela aintzaren eta boterearen erreinua, baizik zerbitzuaren, maitasunaren eta erabateko buru-eskaintzarena, gizakia gaitzetik, bekatutik eta heriotzatik libratzeko.

«Gurutzeko garaipena» hots egitera ohituak gara eta horrek arrisku bat du berekin: ahaztaraztekoa Gurutziltzatuak ez duela inolako zerikusirik sasi-triunfalismoarekin. Eta badakigu: honek hustu egiten du edukiaz Jainkoak bere

2019/11/19

Kristo Erregea, Txile, Bolibia, Hong Kong…

Urteko 34. igandea C (2019-11-25)

Titulu honek Kristo Erregearen jai honek gaur egoerarekin duen erlazioa nabarmendu nahi du. Achille Ratti-k, 1922ko otsailean Aita Santu hautatu zutenean eta Pio XI.a izena hartu, Lehen Mundu Gerrate bukatu berriaren esperientzia zuen, baita Errusiar Iraultzarena ere. Hilabete batzuk geroago, Erromaren kontrako martxa antolatu zuen Mussolinik, faxismoaren garaipena ekarriz. Handik urtebetera (1923ko arazoaren 8an) estatu-kolpe bat egiten saiatu zen Hitler Munichen.

2019/11/19

OROITU ZAITEZ NITAZ (Lukas 23,35-43)

Urteko 34. igandea C Kristo Erregea 2019-11-24

Lukasen kontakizunaren arabera, inguruan dituenen iseka eta mespretxu artean bizi izan du Jesusek bere hilzoria. Ematen du, inork ez duela ulertu haren bizitza. Ematen du, inork ez duela atzeman, ez haren buru-eskaintza sufritzen ari direnen alde, ez haren barkazioa errudunen alde. Inork ez du ikusi haren aurpegian Jainkoaren begiratu errukitsua. Ematen du, inork ez duela sumatu haren heriotzan inolako misteriorik.

Agintari

2019/11/16

Urteko 33. igandea C 2019-11-17

HOMILIA (gehigarria)

Anai-arrebok!

Imajina dezagun gaurko ebanjelioaren eszena. Jende bat harriturik dago Tenpluaren edertasunari begira. Eraikin eder-ederra izateaz gain, judaismoaren banku zentrala zen Tenplua: aberastasun handiak zituzten han; gainera, beren moneta propioa txanpontzen zuten han. Tenpluaren barnean gordetzen zuten Itunaren Etxola; honen bitartez modu berezi-berezian ikusten zuten presente Jainkoa.

Jesusek alde batera utzi du Tenpluaren edertasuna. Tenplua suntsitu egingo dutela esan die. Profeten tradizioari lotu zaio Jesus. Profeten ustez,

2019/11/16

Urteko 33. igandea C 2019-11-17
HOMILIA

Anai-arrebok!

Liturgi urtearen azkenetan gaude. Datorren igandea Kristo Errege Eguna. Y gaur hamabost abendualdiaren lehen igandea: liturgi urte berriaren lehen eguna.

Esango litzateke, gure liturgiaren joan-etorriari begira jarrita, amairik gabeko joan-etorri biribiltzat-edo hartzen dugula historia guztia kristauok: bukatzen ez den eta joan-etorri dabilen zerbait biribiltzat. Hala hartzen dute historia erlijio batzuek: jirabira dabilen historia patxadakotzat.

Kristauontzat ez da horrela. Tirandura bat da guretzat historia, tentsio bizi bat. Badatorren

2019/11/15

URTEKO 33. IGANDEA C 2019-11-17

SARRERA

Anai-arrebok, joan den igandean esan bezala, gaurkoan ere gure historiaren azkenari begira jartzen gaituzte irakurgaiek. Alabaina, munduaren azkena, bakoitzarentzat, zeruko Aitaren altzora joatean gertatuko da.
Historiaren azken hori, garai hartan erabili ohi zuten hizkuntzaz agertu digute gaurko irakurgaiek. Hizkuntza apokaliptikoa esaten zaio hizketa-modu horri: irudi, imajina eta sinbolo asko erabiltzen dute. Beraz, gaur egun ez dago zertan hartu hori guztia hitzez hitz. Askoz

2019/11/15

Urteko 33. igandea C ABESTIAK 2019-11-17

SARRERA

R/. Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Jesus, Jainko gizona!
Zuri, gure bizia;
hartu, gure Jaun ona,
gu geraden guztia.

R/. Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Gure bihotz barruan,
piztu zure argia;
gaitezen gu munduan
argi Jainkoz betia.

Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

AINTZA

Aintza zeruan, aintza zeruan,
aintza zeruan
Jaunari.
Eta bakea, eta bakea
lurrean gizonari (2).

SALMOA

Badator

2019/11/11

ALDI ZAILETARAKO (Lukas 21,5-19)
Urteko 33. igandea C 2019-11-17

Gure egun hauetan gertatzen ari diren kanbio sozio-kulturazko sakonak eta erlijio-krisia astindu gogorra ari dira ematen, mendebaldean, kristautasunaren sustraiei; horrek guztiak inoiz baino gehiago eragin beharko liguke argia eta indarra Jesusengan bilatzera, aldi hauek azti eta erantzukizunez bizi ahal izateko.

Errealismorako deia

Inoiz ez die Jesusek bere jarraitzaileei aditzera eman bide erraza, arrakastatsua eta aintzatsua izango dutenik. Ostera, jakinarazi die beren historia luzea

Page 1 of 162