GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/05/25

Pazkoaldiko 6. igandea C 2019-05-26
HOMILIA

Anai-arrebok!

Munduan ─nola ez?─ gertaera askoren albisteak jaso ditugu joan den aste honetan: aukeratzen hasirik, bi hautatu ditut.

Batetik, Extremaduran gertatua; musulmanek eta katolikoek elkarrekin plazaratu duten agiria; laburtua: «1) bizitzaren kontra doazen jarduera guztiak kondenatzen ditugu: genozidioa, ekintza terroristak, behartutako migrazioak, giza gorputz-atalen trafikoa, abortua, eutanasia…»; «2) kezkatzekoak ditugu halaber munduko krisiaren kausarik garrantzizkoenak; adibidez, giza kontzientzia anestesiatua eta balore erlijioetatik urruntzea; baita indibidualismoaren nagusitasuna

2019/05/24

PAZKOALDIKO 6. IGANDEA C 2019-05-26

SARRERA

Pazkoaldi guztian pazko-zuzia pizturik ikusten dugu. Jesus berpiztuaren sinboloa da: argia da Jesus berpiztu hori mundu osoarentzat. Gure artean dago Jesus, gidari eta argi. Inportantzia handia du kristauarentzat ikusi eta irakurtzen jakiteak.
Gaurko ebanjelioaren arabera, bake-emaile da Jesus berpiztu hori. Jesusena ez da munduak ematen duen bakea. Juduen shalom hura ere munduak ematen duen bakea baino askoz sakonagoa zen. Jesusek ematen digun shalom hau, berriz,

2019/05/23

Pazkoaldiko 6. igandea C ABESTIAK 2019-05-26

SARRERA

Kristo bizi da, bizi, / lehen, orain, beti.

Hilen artetik zaigu / Kristo berriz piztu,
eta heriotzea / piztuz desegin du.
Non duk, heriotzea, / hire garaitzea?-R/.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik / osasunaren iturritik.

Zuek duzue / hartu ta+edango/ ura pozik,
osasunaren / iturritik.- R/.

Eskerrak eta / gorazarre+eman / Jainkoari,
dei egin haren / izenari.-R/

Herriei haren / egin bikainak / ezaguazi,
zabaldu haren / izen handi.-

2019/05/22

Diognetori Gutuna

Kristauak ez dira bereizten gainerako gizon-emakumeengandik, ez bizilekuaz, ez hizkuntzaz, ez bizitzeko moduaz. Hain zuzen, ez dute hiri propiorik, ez hizketa ez-ohizkorik, ez bizitza-modu desberdinik. Beraien doktrina-sistema ez da gizon-emakume jakintsuek beren talentuaz eta espekulazioaz asmatua; ez dute bizi ere irakaspen bat, beste batzuek bezala, giza aginpidean oinarritua.

Hiri greko eta barbaroetan bizi dira, gertatu zaien zoriaren arabera; lurraldeko ohiturak jarraitzen dituzte, nola janzkerari hala bizierari dagokienez; halaz guztiz, bizi-jarrera

2019/05/20

Bost izarreko hotel ote gara?

Pazkoaldiko 6. igandea C 2019-05-26

Joan den igandean bezala, lehen irakurgaia (Eginak) lehen Eliza hartaz mintzo da; bigarrena (Apokalipsia) etorkizuneko Elizaz; ebanjelioa (Joan) gaur egungo gure egoeraz.

Lehen irakurgaia: Iraganeko Eliza (Apostoluen Eginak 15,2.22-29)

Paulok eta Bernabek paganoen artean izan zuten arrakastaren arrazoietako bat, erdaintzera behartu ez izana izan zen. Jokabide honek, ordea, juduen haserrea eragin zuen, baita judaismorik hertsienean hezitako Jerusalemgo kristau-talde batena ere. Jende horrentzat, Abrahamek agindua

2019/05/20

JESUSEN AZKEN DESIOAK (Joan 14,23-29)

Pazkoaldiko 6. igandea C 2019-05-26

Ikasleei agur egiten ari da Jesus. Triste eta koldarturik ikusten ditu. Guztiek dakite azken uneak bizitzen ari direla beren Maisuarekin. Zer gertatuko da Maisua joatean? Norengana jo ahal izango dute? Zein izango dute babesle? Bihotz eman nahi die Jesusek, bere azken desioak azalduz.

Ez dadila gal nire Mezua. Horra Jesusen lehen desioa. Ez dadila ahaztu Jainkoaz eman dien Berri Ona. Bere jarraitzaileek gorde

2019/05/18

Pazkoaldiko 5. igandea C 2019-05-19
HOMILIA

Anai-arrebok!

Mark Twain idazle estatubatuarrak, bere nobeletako batean, Adam aurkeztu digu Lur Paradisuan paseatzen. Miresmenez jarri da Adam Niagara ur-jauziei begira; halako batean, ideia hau ematen dio buruak: «Zenbatez miresgarriagoa izango litzatekeen ur-jauzi hau, ura, goitik behera ordez, behetik gora hasiko balitz!».

Ba, Jesusek, beste gai batean, ura behetik gora doala ikusten eta bizitzen jarri gaitu. Garai batean, norbaitek beste norbaiti kalte egin zionean, eskua esku truk

2019/05/17

PAZKOALDIKO 5. IGANDEA C 2019-05-19

SARRERA

Senideok, Pazkoaldiko bosgarren igandea ospatzen dugu gaur. Lehenengo irakurgaian bada, besteak beste, kontuan hartu beharreko gauza bat. Paulo eta Bernabe misiolari dira. Batetik bestera dabiltza. Baina toki bat uztean, bertan arduradun bat izendatzen dute. Eliza antolatzen edo erakundetzen hasi dela esan nahi du horrek. Arduradun bat. Baina, jakina, kristau-elkartea handitu ahala, arduradun bat gutxi izango da. Honek beste batzuk hartuko ditu bere inguruan: diakonoak, katekistak,

2019/05/17

Pazkoaldiko 5. igandea C ABESTIAK 2019-05-19

SARRERA

Abestu dezagun denok / misterio handiena;
garaiturik heriotza, / piztu da Jesus Jainkoa.

“Aleluia, aleluia, / Hilobitik piztu Jauna” (bis).

Ekaitzaren ondorean / eguzkia agertzen da;
garaiturik heriotza / Jesus ona berpiztu da.-R/.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik / osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko / eta salbatzaile,
lasai nago ni, beldur gabe.- R/

Jainkoa baita nire indarra / (e)ta kemena;
bera, salbatu ninduena.

AINTZA

Aintza zeruan (3), / Jaunari.
Eta

2019/05/16

Harritu nauten albisteetako bat (2019-05-16)

Datorren udazkenean-edo egingo omen dituen medikuntza-espezialitate batzuetako oposizioetarako, proba praktikoak eta teorikoak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egingo direla iragarri du Osakidetzak.

Jaurlaritza Madrileko gobernuari eskumen gehiago eskatzen ari zaion honetan:
Euskal Herrian autonomia eskatzen ari garen honetan:
zer logika du horrelako probak gauzatzeko kanpora jotzeak?
Ez ote da hori, hatz batekin zerbait eskatu, eta bi eskuez «tori» esan, eta geure burua besteren esku uztea?
Ez ote da

Page 1 of 144