GAIA

egunean eguneko liturgia
2018/12/13

Abendualdiko 3. igandea C ABESTIAK 2018-12-16

SARRERA

R/ Alaitasuna lurrean:
badator egunsentia.
Alaitasuna lurrean:
gu salbatzera
dator Jainkoa.

2.-Argiaren Jainko,
bidal zure Semea.
Berak argitu dezala beti
gure barne-ilunpea,
gure bidea.- R/.

SALMOA

Jaunak herria dauka berekin,
bedeinkatzen du bakearekin.

Kanta Jaunari,
egin baititu gauza harrigarriak;
ikus eta eskertu ahal ditzagun,
ireki ditzala gure begiak.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jaunaren espiritua niregan dago,
behartsuei berri ona ematera bidali nau.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
Jauna, sinesten dut,
indartu Zuk
nire

2018/12/12

2018/12/10

ZER EGIN DEZAKEGU? (Lukas 3,10-18)

Abendualdiko 3. igandea C 2018-12-16

Jende askoren kontzientzia astindu zuen Joan Bataiatzailearen predikuak. Basamortuko profeta hura ozenki ari zitzaien esaten berek beren bihotzean sentitzen zutena: aldatu beharra zuten, Jainkoagana itzuli beharra, Mesiasi harrera egiteko prestatu beharra. Batzuek harengana jo zuten, galdezka: Zer egin dezakegu?

Ideiak oso garbi ditu Bataiatzaileak. Ez die proposatzen beren bizitzari jarduera erlijioso gehiago ezartzeko. Ez die eskatzen basamortuan gelditzeko ere, penitentzia eginez. Ez die

2018/12/09

2018/12/09

Berri on bat aski bitxia (Lukas 3,10-18)

Abendualdiko 3. igandea C 2018-12-16

Joan den igandeko testuek agerian jarri ziguten Abendualdiaren ukitu alaia. Eta igande honetan askoz gehiago azpimarratu dute hori bera: «Poztu zaitez Siongo alaba, egizu poz-irrintzi, Israel; alaitu zaitez bihotz-bihotzez, Jerusalem» esanez hasi da lehen irakurgaia (Sofonias 3,14-18a). Horren oihartzun egin da Salmoa: «Deiadar egin poz-pozik, Siongo jendea: Bai handia dela zuen artean Israelgo Santua». Bigarren irakurgaiak (Filipoarrei 4,47) hari berari

2018/12/07

Andre Maria Sotzez Garbia (2018-12-08)

HOMILIA

Anai-arrebok!

Hasteko, neure miresmena agertu nahi nizueke. Jainkoaren eta Elizaren eta mundu osoko gizon-emakumeon eta gu guztiotako bakoitzaren Ama ospatzen dugu: Andre Maria.

Jakina, zentzu eta alde askotatik dugu Ama Andre Maria.

Gogoratu dezagun, lehenik eta behin, Hasiera liburuko pasarte hau: «Elkarren etsai egingo zaituztet hi (sugea) eta emakumea, hire (sugearen) eta haren ondorengotza; honek, emakumeak, burua zapalduko dik eta hik (sugeak) soilik orpotik helduko diok» (Hasiera 5,15).

Zein

2018/12/06

Andre Maria ABESTIAK 2018-12-08

SARRERA

Goiz arrats eta eguerditan,
Ama, goresten zaitugu,
aingeruaren hitzak berak
guk ere esaten ditugu.

Aingeru batek Mariari dio:
“Graziaz betea”,
Jaungoikoaren Semeari
emango diozu sortzea.-R/.

AINTZA

Aintza aintza Aleluia (3) / abestu Jaunari.

Elkar maite izateak / garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan / baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun / maitasunaren hitza / betetzen gabiltza.

Aintza, aintza, Aleluia!! (3)
abestu Jaunari.

SALMOA

Kanta Jaunari kantu berri, / egin baititu hainbat harrigarri.

Ikusi dute lur-muga

2018/12/06

Abendualdiko 2. igandea C ABESTIAK 2018-12-09

SARRERA

Bakea ta justizia
bidali, mundura, Jauna,
zure jaiotzak gugana
bekar poza, zoriona.
Zatoz, Jauna,
zatoz lurrera,
zure herri
hau salbatzera.

SALMOA

Asko lagundu diguzu, Jauna.
Hau da poza guk daukaguna.

Jaunak Siongo atxilotuak erakartzean,
bageunden amets antzean.
Orduan bete zitzaigun ahoa barrez,
geure mihia gorazarrez.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Urra ezazue bidea Jaunarentzat,
zuzendu haren bidexkak;
eta ikusiko dute guztiek
Jaungoikoaren salbamena.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten

2018/12/06

ABENDUALDIKO 2. IGANDEA (C) 2018-12-09

SARRERA

Senideok, abendualdiko 2garren igandea ospatzen dugu gaur. Gaurko irakurgaietan oihartzun handia du «bide egiteak», bidaiari izateak. Jainkoak, profetaren ahoz, hau diosku: zelaitu lurra, «Israel herria seguru ibili ahal dadin». Eta ebanjelioan, Joan Bataiatzaileak hauxe: «Prestatu bidea Jaunari». Bai; kristau-bizitza, Jesusen arabera, harekin batean bide egitea da, bidaiari izatea, erromes izatea. Norbaiti dei egitean, hau esan ohi dio Jesusek: «zatoz, eta jarraitu niri». Jesus bera ibiltari

2018/12/03

BIDE BERRIAK IREKI (Lukas 3,1-6)

Abendualdiko 2. igandea C 2018-12-09

Lehen kristauek, Joan Bataiatzailearen jardueran, Jesusi bidea modu erabakitzailean irekin zion profeta ikusi zuten. Horregatik, mendetan barna, Bataiatzaileak dei bat izaten jarraitzen du; geure artean Jesus onartzeko aukera emango diguten bideak premiatsuki prestatzea eskatzen digun deia da.

Isaias profetagandik hartu duen mezu honekin laburtu du Joanena Lukasek: «Prestatu Jaunaren bidea». Nola entzun genezake irrintzi hori gaurko Elizan? Nola ireki bideak gaur egungo gizon-emakumeok

Page 1 of 129