GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/03/25

Gurasoren eta semeren lau istorio (Lukas 15,1-3.11-32)

Garizumako 4. igandea C 2019-03-31

Joan den igandean, bihotz-berritzeaz ari zela, Jesusek kontatu zigun nola mahastizain batek salbatu nahi zuen fruiturik ematen ez zuen pikondo bat, jabeari urtebeteko epe bat eskatuz. Esan genuen, pikondo hartan geure burua ikusi beharko genukeela eta eskerrak eman beharko genizkiokeela mahastizainari guri zutik eusteko ahaleginagatik. Igande honetako ebanjelioak ere bihotz-berritzea du erdigune, baina ikuspuntu oso desberdin batetik joz: jabea aita

2019/03/25

BETI BESOAK ZABALIK (Lukas 15,1-3.11-32)
Garizumako 4. igandea C 2019-03-31

Hainbat jenderentzat, ez gutxirentzat, Jainko beste edozer gauza da, bizitzan poza ezartzeko gai izatea izan ezik. Hura gogora ekartzeak oroitzapen txarrak ekarri ohi dizkio: izaki mehatxari eta zorrotz baten ideia sortzen dio, bizitza are gogaikarriago, deserosoago eta arriskutsuago bihurtzen dion ideia.

Pixkana, hura alde batera utziz joan izan dira. Fedea halakoen baitan «hertsaturik» gelditu da. Gaur egun, ez dakite sinesten duten ala

2019/03/23

Garizumako 3. igandea C (2019-03-24)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Zein da gaurko hiru irakurgaien gai nagusia? Bihotz-berritu zaitezte ala Jainkoa errukitsua da. Gaurko salmoa kontuan hartuko bagenu, balantzak bigarren aukerara joko luke: «Jainkoa gupidatsua da eta errukiorra». Halere, ondo-ondotik jarraitzen dio bigarrenak: «bihotz-berritzen ez bazarete, galduko zarete; Jainkoaren errukiaren ondorioa da gizakiaren bihotz-berritzea. Jainkoak maite gaituelako gara gu maitatzeko gai.

Baina zertan ageri da Jainkoa gupidatsua eta errukiorra dela? Eta zertan datza bihotz berritzea?

Lehenik eta

2019/03/22

GARIZUMAKO 3. IGANDEA C 2019-03-24

SARRERA

Senideok, Garizumako hirugarren igandea ospatzen dugu gaur. Gaurko gai nagusia, irakurgaietan, bihotz-berritzeko deia dugu: konbertsioa. «Bihotz-berritzen ez bazarete, guztiok galduko zarete», entzungo dugu ebanjelioan.
Lehenengo irakurgaian, berriz, Moisesi Jainkoak egindako deia dator: «neure herria libratu nahi dut» esan dio Jainkoak, «eta zure beharra dut horretarako».
Horra bihotz-berritzearen muina: Jainkoaren lankide bihurtu, mundua askatzeko, mundua salbatzeko, mundua zorionera eramateko.
Gauza guztien gainetik Jainkoaren errukia nabari da: batetik,

2019/03/22

Garizumako 3. igandea C ABESTIAK 2019-03-24

SARRERA (Bened 283. or.)

Deika naukazu, / Jauna, zu zaitut, / beti lagun;
erruki nitaz, / nire oihua, / “arren entzun” (2).
Gizakumeok, / noiz arte zauzte bihotz gogor?
Uskeri zale / gezurretara hain erorkor!

SALMOA

Erruki hutsa dugu Jauna; / errukia ta maitasuna.

Ene arima, / goretsazu Jauna,
nire barne osoak / haren izen deuna.
Ene arima, / goretsazu Jauna,
eta ez ahaztu /

2019/03/19

Hiltzeko hiru era eta salbatzeko bat bakarra (Lukas 13,1-9)
Garizumako 3. igandea C 2019-03-24

Gaurko ebanjelioa Lukasek bakarrik dakar, ez du ordezkorik ez Mateogan, ez Markosengan. Eta pasartea banatzean ikus ditzakegun hiru zatietan gai bera da erdigune, oso egokia Garizumarako: bihotz-berritzea.

Hiltzeko hiru era

1)Pilatok asasinaturik; 2) dorre batek azpian harturik; 3) bihotz-berritzeari uko eginik.

Dena galilear Jesusi albistea emateko itxurazko asmoarekin hasi da: zer egin dien erromatar prokuradoreak beste galilear batzuei, nola erail

2019/03/19

BERANDUEGI IZAN AURRETIK (Lukas 13,1-9)
Garizumako 3. igandea C 2019-03-24

Aski denbora joana zen Jesus Nazaret bere herrian agertu zenetik profeta bezala, pobreei Berri Ona hots egiteko Jainkoaren Espirituak bidalitakoa bezala. Aspertu gabe jarraitzen du bere mezua errepikatzen: Jainkoa hurbil da jada, bidea urratuz, mundua gizon-emakume guztientzat gizatasun handiagoko bihurtu nahiz.

Baina errealista da. Jesusek badaki Jainkoak ezin duela mundua aldatu guk nahi izan gabe. Horregatik ari da jendeagan bihotz-berritu nahia esnatzen:

2019/03/17

San Joseren Festaburua. Eliza osoaren Zaindaria. Matxoaren 19a.

Ebanjelioen arabera, Daviden ondorengotzat eman ohi dugu Jose, Jesus jaio zen Daviden leinukotzat… .(Ik. Mat 1,80; 13,55).

Batez ere, ordea, bere fedeagatik dugu Jose gogoan, bere leialtasunagatik eta, zailena eta sinesgaitzena zirudienean ere, Jainkoaren nahia betetzeko agertu zuen zaletasunagatik.

Zer izan zen Joseren bizitza, Jesusekin bat etorri eta bat egitea baizik? Haren santutasuna bere bihotzean txertatu nahi izatea baizik?

Ebanjelioak gizon zintzoa deitzen dio Jose

2019/03/17

San Jose 2019-03-19
HOMILIA

Anai-arrebok!

Homilia hau prestatzeko hainbat autoreren orrialdeak irakurri behar izan ditut. Eta ba al dakizue zein ideia nagusiren gelditu naizen? Honekin: Jose, Jainko Aitaren irudi edo imajina Jesusen begietan. Alegia, Jainkoa Aitatzat hartu duenean, Jose ikusteak lagundu dio Jainko Aita zer eta nolakoa den. Abba esan dio Jesusek Jainko Aitari. Baina hitz hori zeruko Aitari esan aurretik, Jose bere aitari esan dio abba. Joserengan ikusi duena esan dio

2019/03/16

Garizumako 2. igandea C 2019-03-17
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelioan, zerutik datorren hitz hau entzun dugu: «Neure Semea dut hau, hautatua, entzun iezaiozue».

Bestalde, Garizumako bigarren igande honen bezperan, Vatikano II. kontzilioaren gogoeta irakurri ohi dugu irakurgaien liturgian: «Munduan bizi dugun gaur egungo eboluzioa dela-eta, gero eta jende gehiagok planteatzen ditu edota sakontasun handiagoz hausnartzen ditu gizakiaren arazorik funtsezkoenak: Zer da gizakia? Zein da oinazearen zentzua, gaitzaren eta heriotzaren zentzua, hainbat eta hainbat aurrerapen

Page 1 of 139