GAIA

egunean eguneko liturgia
2018/06/20

Ekainaren 24ª Joan Bataiatzailea ABESTIAK 2018

SARRERA

Argiaren seme eta
egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok
Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak
gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea
sortu digu bihotzean.

AINTZA

(Apaizak) Aintza zeruetan
Jaungoikoari.

Aintza, Zuri, Jauna, eta eskerrak Zuri.

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen Zuri, ahuspez, agur,
eskerrak zuri.

Aintza, zuri, Jauna, eta eskerrak zuri.

Jainko Jauna,
zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna;
Jauna,
Seme bakar,

2018/06/19

JOAN BATAIATZAILEAREN JAIOTZA (2018-06-24)

SARRERA

Senideok, Joan Bataiatzailearen eguna ospatzen dugu gaur, jaioteguna. Jesusen garaiko jendearen artean, inor gutxiri aitortu diote Joani bezalako osperik juduek eta kristauek. Ezta Paulori eta Pedrori ere.
Lau ebanjelioetan, hainbat aldiz ageri da Joan; beti ere Jesusekin erlazionaturik. Flavio Josefok berak, lehen mendearen azken aldian bizi izan zen judu historialari hark, garai hartako beste pertsonaiei baino orrialde gehiago eskaini zizkion Joani; gainera, garai hartako profetarik handiena zela

2018/06/19

Joan Bataitzailearen jaioteguna (2018-06-24

José Román Flecha Andrés / PALABRA DEL SEÑOR –Salamanca
Aurkezpena: Antonia Castro Panero / Euskaraz: D. Amundarain / Musika: M’invocherà e io l’esaudirò.

Zortzigarren egunean haurra erdaintzera joan ziren, eta Zakarias izena ezarri nahi zion jendeak, aitaren izena bera. Baina amak esan zuen: «Ez, Joan izango du izena».
Esan zioten: «Familian ez duzue inor izen horretakorik».
Eta aitari keinuka galdetu zioten, zein izen ezarri

2018/06/18

Nor da hau? Nor gara gu? (Markos 4,35-40)
Urteko 12. igandea B 2018-06-24

Liturgian Markosen ebanjelioa idazleak idatzi zuen bezala irakurriko bagenu, eta ez saltaka, ez estropezuka, ez etenka, ohartuko ginateke Jesusen herrikoitasun hazkorrak hiru erreakzio oso desberdin eragin zituela: mesfindantza beraren familian, ukoa lege-maisuengan, onarpena beraren familia berrian («hauek dira nire anaia, nire arreba eta nire ama»). Bere familia berri hori, parabolen kapituluan eskolatu du Jesusek (parabola horietatik bi bakarrik

2018/06/18

ZERGATIK ZARETE HAIN BELDUR? (Markos 4,35-41)
Urteko 12. igandea B 2018-06-24

Jesus eta haren ikasleak doazen itsasontzia ekaitz batek jo du, Galileako aintziran udako egun batzuetan ezustean eta harro sortzen diren ekaitz haietako batek. Markosek pasadizo hori deskribatu du, une zailak bizi dituzten kristau-elkarteen fedea esnatzeko.

Kontakizuna ez da istorio lasaigarri bat, gaur egungo kristauak kontsolatzeko, Jainkoaren babesa aginduz, Elizari historian patxadan ibiltzeko aukera emateko. Jesusen dei erabakitzailea da, une zailetan berarekin

2018/06/16

Urteko 11. igandea B 2018-06-17
HOMILIA

Anai-arrebok!

Bai Jesusen garaian, bai gaur, jakintsuek hizkera jasoa erabiltzen dute, munduaz, gizadiaz, gizakiaz, Jainkoaz… hitz egiteko. Munduko jenderik gehienak ezin ulertu izaten duen hizkera jasoa. Jesus, aldiz, hizkera xumeaz baliatu izan da. Egneroko bizitzan gertatzen diren gauzez baliatzen da munduaz, gizakiaz, Jainkoaz… bere mezua emateko. Batez ere parabolak edo ipuinak erabili izan ditu.

Gaurkoan ere, bi parabola entzun ditugu. Bata, arbola edo landare heldu bihurtzen

2018/06/15

URTEKO 11. IGANDEA B 2018-06-17

SARRERA

Senideok, Urteko deitzen dugun aldi honetan, Jesusek JAINKOAREN ERREGETZA edo ERREINUA deitzen duen hori sakontzen joango gara. Mateok, ZERUETAKO ERREGETZA esaten du, Jainkoaren Erregetza esan ordez; bere judu entzuleei hobeto egokitzeko.
Jesusek, esapide horrekin zer adierazi nahi duen errazteko, parabolen bidez hitz egingo digu geuri ere. Ipuin horien bidez, askoz ere errazago ulertuko dugu zer den Jainkoaren Erregetza, baldin eta igandez igande esaten diguna, entzuteaz

2018/06/13

Urteko 11. igandea B ABESTIAK 2018-06-17

SARRERA

R/.-Argiaren lehen xirrinta
zuregandik sortu baita,
denak, Jauna, gaiten bil
eta zure aintza daigun kanta.

Zuk emanik dugu bizia,
Zuk emanik eguzkia.
Kantuz jaiki, mundu guztia;
Jauna baitan bozkaria.-R/.

AINTZA

Aintza ta aintza
zuri, Jauna,
bai zeruetan,
bai lur honetan.

Goresten zaitugu zu,
zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri,
Aita zerukoa.- R/.

SALMOA

R/.-Eskerrak Jaunari,
haren maitasuna betikoa baita.

On da Jaunari eskerrak ematea,
eta zure izenari, Goi-goiko,
eresi egitea;
goizean iragartzea
zure

2018/06/11

Enigma, mostaza hazia eta zedro arbola (Markos 4,26-34)
Urteko 11. igandea B 2018-06-17

Joan den igandeko ebanjelioan ikusi genuen, nola ari zen eratzen elkarte txiki bat Jesusen inguruan: beraren familia: anai-arrebak eta ama. Pasarte haren segida-segidan, parabola-sail bat dakar Markosek, Jesusek kontatua. Irakurleak aspalditik espero zuen zerbait da; izan ere, ebanjelariak askotan errepikatu du Jesus irakasten ari dela, baina zer irakasten duen adierazi gabe. Diskurtso luze horretatik (34 txatal), bi parabola

2018/06/11

APAL-APAL ETA KONFIANTZAZ (Markos 4,26-34)
Urteko 11. igandea B 2018-06-11

Jesusek kezka handia bizi zuen bere jarraitzaileak halako batean etsipenean eroriko ote ziren, pentsatuz; hain zuzen, mundua gizatarrago eta zoriontsuago egiteko beren ahaleginek arrakastarik ez zutela ikustean. Ez ote zuten bertan behera utziko Jainkoaren erreinua? Eutsiko ote zioten zeruko Aitarekiko konfiantzari? Nolanahi ere, honek izan beharko lukete gauzarik garrantzizkoena: ez ahaztea sekula, nola lan egin.
Galileako nekazarien esperientziatik jasotako etsenpluez baliatuz,

Page 1 of 112