GAIA

egunean eguneko liturgia
2018/01/20

Urteko 3. igandea B 2018-01-21
HOMILIA

Anai-arrebok!

Lehen irakurgaiak eta ebanjelioak bi gauza nagusi aurkezten dizkigute: batetik, Jainkoak gizon-emakume guztien zoriona nahi du, israeldar izan, pagano izan; katoliko edo kristau izan, beste erlijio bateko edo sinesgabe izan; bestetik, munduan ez da bekaturik, gainditu ezin denik; horretarako, Jainkoaren deia entzungo duten Jonas profeta asko behar.

Munduan jende asko da, fededun naiz esateko, Aita Santua nolako den, Gotzaina nolakoa den, Apaiza nolakoa den ikusi behar

2018/01/19

URTEKO 3. IGANDEA B 2018-01-21

SARRERA

Senideok, urteko 3garren igandea ospatzen dugu gaur. Ebanjelioari dagokionez, Markosen ebanjeliora itzuli gara.
Lehenengo irakurgaiak esango digu, paganoek kasu egin diotela Jonas profetaren hitzari, honek bere mezuan sinesten ez badu ere: ez baitu uste, ninivetarrek kasu egingo diotela. Edonola ere, irakurgaiak adierazten digu, Jainkoaren maitasuna ez dela mugatzen judu-herria maitatzera, baizik eta gizon-emakume guztiak egin nahi dituela zorioneko.
Ebanjelioan, berriz, Markosek azpimarratu du, Joan Bataiatzailearen eginkizuna

2018/01/17

Urteko 3. igandea B ABESTIAK 2018-01-21

SARRERA

R/. Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Jesus, Jainko gizona!
Zuri, gure bizia;
hartu, gure Jauna,
gu geraden guztia.

R/. Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Gure bihotz barruan,
piztu zure argia;
gaitezen gu munduan
argi Jainkoz betia.

R/. Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

AINTZA

Aintza zeruetan Jaungoikoari

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei,
hain handi eta

2018/01/15

Jonas, Donald Trump eta Jesus
Urteko 3. ig B 2018-01-21

Joan den igandean, ebanjelioak kontatu zigun nola hasi zen Jesus harremanetan geroago bere ikasle izango zituen batzuekin. Igande honetan Markosen ebanjeliora itzuli gara; hau izango da 2017-2018ko B urte honetan eskuarki entzungo dugun ebanjelioa. Hiru eszenatan, azken biak hertsiki erlazionatuak, Jesusek bere jarduera hasteari eman dion era harrigarria kontatu digu.

1.- eszena: Jesusen hasierako jarduera

Hiru datu dakartza Markosek: 1) jarduteko hasiera-unea; 2)

2018/01/15

POSIBLE DA BESTE MUNDU BAT (Markos 1,14-20)
Urteko 3. Igandea B (2018-01-21)

Ez dakigu ziur zein erreakzio izan zuten Bataiatzailearen ikasleek Herodes Antipasek beren maisua Makeronteko gotorlekuan preso sartu zienean. Badakigu zein erreakzio izan zuen Jesusek. Ez zen ezkutatu basamortuan. Ezta Nazareteko bere familiartekoen artean ere. Galileako herrixketan barna hasi zen mezu berezia eta harrigarria hots egiten.

Markos ebanjelariak honela laburtu du: «Galileara joan zen Jainkoaren Berri Ona aldarrikatuz». Jesusek ez du

2018/01/13

Urteko 2. igandea B 2018-01-14
HOMILIA

Anai-arrebok!

Eguberrialdiko jai handiak fedez eta esperantzaz bizi izan ditugu. Orain, Urtekoa deitzen dugun aldia hasi dugu. Aldi honetan, Jesusek jendaurrean bizi izan duen bizitza ezagutzen, bizitzen eta geure egiten saiatuko gara. Igandez igande, Jesusen bizitzako pasadizo bat aurkeztuko digu liturgiak. Aprobetxa ditzagun igande hauek ebanjelioa hobeto ezagutzeko, eta ezagutuz geure bizitzaren arnasa bihurtzeko.

Gaurko igande hau, bokazio-igandea da. Bai lehen irakurgaian, bai ebanjelioan bokazio berezien pasadizoak

2018/01/11

URTEKO 2. IGANDEA B 2018-01-14

SARRERA

Senideok, Eguberrialdia bukaturik, Urteko aldia hasi dugu. «Urteko» esaten diogu, beste aldi nagusietatik bereizteko: abendualdia, eguberrialdia, garizuma, aste santua eta pazkoaldia ez den aldiari esaten diogu «Urteko».
Urteko aldi hau bi zatitan banatzen dugu; bata, Jesusen Bataiotik Garizumara doana; bestea, Mendekoste igandetik Abendualdira doana.
Gaurko irakurgaiak bokazioaz ari dira nagusiki. Gizaki orok hartu du bere bokazioa. Gizaki nahiz kristau izateak Jainkoak dei egin digula esan nahi

2018/01/09

Urteko 2. igandea B ABESTIAK 2018-01-14

SARRERA

Zein gozo (e)ta eder den
guztiok elkartu
eta denok batera
Jainkoa goratu.

Gora bihotzak eta
guztiok egin kantu
Jainkoak bere eskuz
salbatuko gaitu.

AINTZA

Aintza zeruan (3),
Jaunari,
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari (2).

SALMOA

Hemen nator ni,
hemen, Jauna,
egin dezadan
zuk esana.

Itxaron dut Jaunagan, itxaron,
makurtu zait eta nire oihua badu entzun.
Ahoan eresi berri bat ipini dit,
gure Jainkoarentzat gorespen.-R/.

ALELUIA

R/. Aleluia, aleluia, aleluia.
Liburuan nitaz hau

2018/01/09

Errefuxiatuak 2018-01-14 (Arratiako elizatik hartua)
https://youtu.be/X1KFZAOTHoQ

Jainko Aita bakarrak
gu gara eginak,
zorion bila gabiz (2)
bideak bardinak.

Gure antzeko dabez
amets ta ezinak
errefuxiatuak (2)
eta etorkinak.

Jesus ume txiki
ekarri gogora
Herodesen beldurrez (2)
ihes Egiptora.

Antzera datozenak
ez bota kanpora,
onartu ta elkartu (2)
gaur gure ondora.

(Etorkinaren eta Errefuxiatuaren Mundu Ekitaldia. Goiburua: Onartu, babestu eta integratu etorkinak eta errefuxiatuak). Vatikanoak 20 neurri nabarmendu ditu, NBEren (ONUren) Batzar Nagusiak 2018ko irailean onartuko

2018/01/08

Lehen profeta eta lehen ikasleak (Joan 1,35-42)
Urteko 2. igandea B (2018-01-14)

Joan den igandean Jesusen Bataioaren pasadizoa irakurri genuen. Markosen ebanjelioa irakurtzen jarraitu bagenu, segidakoa Jesusen tentazioena izango genuen. Baina, zapping liturgiko harrigarri batean, ebanjelioaz aldatu eta Joanen testu bat irakurriko dugu igande honetan. Laugarren ebanjelioak ez dakar Jesusen Bataiorik. Halere, esan digu, Joan bataiatzen ari zen lekura joan zela Jesus, eta han harremanetan hasi zela geroago bere ikasle izango

Page 1 of 100