GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/10/21

Katakonbetako Ituna Etxe Komunaren alde
Aurpegi amazoniar, behartsu eta zerbitzari,
profetiko eta samariardun Elizaren alde

Guk, Sinodo Pan-Amazoniarreko partaideok, poz hau partekatu nahi dugu: Planetako lurralde erraldoi honetako herri indigena askoren, kilonbolen, ribereinoen, migratzaileen, berorien aldiriko elkarteen artean bizitzearen poza, alegia. Beroriekin esperimentatu dugu txikiengan diharduen Ebanjelioaren indarra. Herri horiekin topo egitea erronka gertatu zaigu, eta biziera sinpleago eta doakoa bizitzera gonbidatu gaitu. Berorien intziri eta malkoak entzuteak eraginik, bihotzez onartzen

2019/10/21

JARRERA ZUZENA (Lukas 18,9-14)
Urteko 30. igandea C (2019-10-27)

Jainkoaren aurrean zuzenak zirela uste zuten eta gainerakoak mespretxatzen zituzten batzuei zuzendu zien Jesusek fariseuaren eta zerga-biltzailearen parabola hau, Lukasen arabera. Tenplura otoitz egitera igo diren bi protagonistek bi jarrera erlijioso ordezkatzen dituzte, jarrera kontrajarriak eta bateraezinak. Baina zein da jarrera zuzena eta zinezkoa Jainkoaren aurrean? Hori da sakoneko galdera.

Legearen betetzaile zorrotza da fariseua, eta bere erlijioa fidelki betetzen du. Bere burua

2019/10/21

NOR NAIZ NI INOR JUZKATZEKO? (Lukas 18,9-14)
Urteko 30. igandea C 2019-10-27

Fariseuaren eta zerga-biltzailearen parabolak, batetik, uko handia eragin ohi du kristau askorengan, fariseuaren kontra, Jainkoaren aurrean harro eta bere buruaz seguru agertu den horren kontra; bestetik, berezko sinpatia-edo sortu ohi du zerga-biltzailearen alde, bere bekatua apal-apal aitortu duen horren alde. Paradoxikoki, kontakizunak sentimendu hau eragin lezake gugan: «Eskerrak, ene Jainko, fariseu hau bezalakoa ez naizelakoa».

Parabolaren mezua zuzen hartu ahal

2019/10/19

Urteko 29. igandea C 2019-10-20 DOMUND
HOMILIA

Anai-arrebok!

Lehen irakurgaia eta ebanjelioa otoitzaz mintzo zaizkigu.

Lehen irakurgaian, Moises da otoitz egiten duena. Baina zer otoitz egiten du? Egiptotik Palestinako bidean kontra egin dieten tribu batekin egin dute topo Moisesek eta beraren taldeak. Jainkoari eskatzen diote, suntsitu dezala tribu etsai hori. Zer iruditzen zaizue? Jainkoak onartuko al du eskari hori? Kontuan har dezagun: Moises Itun Zaharreko gizona da. Itun Zaharrean badute konbentzimendu handi bat:

2019/10/18

URTEKO 29. IGANDEA C 2019-10-20

SARRERA

Jesusek, bere bizitzako otordu nagusia (Azken Afarikoan Lk 22,15-20: Hona nire gorputz-odolak eta Mt 26,26-29) prestatu egin du, gonbidatu egin ditu ikasleak, ospatu egin du, zentzu berri bat eman dio bizitzari, eta bera oroituz otordu hori berregiteko, eguneratzeko, gertaberritzeko agindu digu. Elkartea bildu, Jesusen hitza hots egin, elkartea janaritu eta bidali (misiolari): horra Eukaristia. Bere gorputz edo bere burua eman du eta eskaini du.

2019/10/17

Urteko 29. igandea ABESTIAK 2019-10-20

SARRERA Argiaren seme eta egunaren (Gora Jainkoa-2 54) (Bened 467)

Argiaren jende eta / egunaren oinordeko, (seme)
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu bihotzean.

Aintzaren Aita Jainkoak / argi ditzala goiz-argiz
gure begion itzalak, / ikusaraziz bidea;
azken orduan dezagun, / Seme Nagusia baitan,
eskuratu guretzako / utzi

2019/10/17

2019/10/15

SUFRITZEN ARI DIRENEN DEIADARRA (Lukas 18,1-8)

Urteko 29. igandea C (2019-10-20)

Emakume alargunaren eta eskrupulorik gabeko epailearen parabola hau, beste hainbat bezala, kontakizun irekia da; oihartzun desberdinak eragin ditzake entzuleengan. Lukasen arabera, etsi gabe otoitz egiteko deia da; aldi berean, gonbita da gau eta egun dei egiten diotenei Jainkoak justizia egingo diela konfiantza izatera. Zer oihartzun izan lezake gaur egun gu baitan kontakizun dramatiko honek, beren zoriaren menpe zuzengabeki utziak ditugun hainbeste

2019/10/15

Otoitza, munduaren azkena eta zuzengabekeriak (Lukas 18,1-8)

Urteko 29. igandea C 2019-10-19

Otoitzaz beste ikuspegi bat

Lukasek bere ebanjelioa idatzi zien kristauak ez zeuden oso ohituak otoitz egitera; izan ere, haietako gehienak berrikitan kristau egindako paganoak ziren. Gaur egungo kristau askoren antzera, trumoiak jotzean bakarrik jotzen zuten Santa Barbaragana. Otoitzaren garrantzia adierazten saiatu zen Lukas; hainbat jende aurkeztu du: Elisabet, Maria, aingeruak, Zakarias, Simeon; guztiak ere, gorespen- eta esker-forma desberdinenak jaulkitzen; batez ere,

2019/10/15

USTERIK BAI ORAINO ZUZENTASUNEAN? (Lukas 18,1-8)

Urteko 29. igandea C 2019-10-20

Lukasek parabola labur bat dakarkigu; diosku, Jesusek kontatu zuela, ikasleei adierazteko «beti egin behar zutela otoitz, gogogabetu gabe». Ebanjelariak oso gustukoa du gai hau, eta batzuetan ideia bera errepikatzen du. Jakina denez, gonbit bat bezala hartu izan da beti parabola hau, Jainkoari egiten diogun otoitzari eten gabe eutsi behar diogula esateko.

Alabaina, kontakizunaren edukiari eta Jesusek berak atera duen konklusioari erreparatzen badiegu,

Page 1 of 159