GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/08/19

Zenbat, nola eta zein salbatuko dira (Lukas 13,22-30)

Urteko 21. igandea C 2019-08-25

Mendetan, israeldarrek ez zuten izan kezka-gai beste bizitzan salbatuak edo gaitzetsiak izatearen gaia. Heriotzaren ondoren, guztiak, on eta gaizto, aberats eta behartsu, zapaltzaile eta zapaldu, lurrazpiko mundura, Sheol-era, jaisten ziren beraien ustez; han ez pena eta ez loria existituko ziren, itzal bailiran. Jainkoaren zuzentasunaren problema, jende onaren sariarena eta gaiztoaren zigorrarena, planteatzen zutenek erantzuten zuten sariaren eta zigorraren arazo

2019/08/19

KONFIANTZA, BAI, ARINKERIA, EZ (Lukas 13,22-30)
Urteko 21. igandea C 2019-08-25

Gizarte modernoa gero eta indar handiagoz ari da ezartzen biziera jakin bat, berehalakoaren pragmatismoak markatua. Ozta-ozta dute interesik bizitzako galdera handiek. Ez dugu jada ez ziurtasun sendorik, ez konbentzimendu sakonik. Apurka apurka, izaki hutsal ari gara bihurtzen, topikoz beteriko, unean uneko ongizatea eta segurtasuna baino harago, gure eguneroko bizitza arnastu lezaketen barne-funtsik eta idealik gabeko.

Guztiz esanguratsua da behatzea kristau ez

2019/08/17

Urteko 20. igandea C 2019-08-18
HOMILIA

Anai-arrebok!

Latza izan zen Jeremias profetaren bizitza. Behin baino gehiagotan utzi nahi izan zuen alde batera Jainkoak eman zion egitekoa. Baina ezin. Barruak aurrera jarraitzeko eskatzen zion.

Gaurko lehen irakurgaian ageri da Jeremiasek jasan zuen bizitza latzaren adibide bat. Israel herriaren hiriburua zen Jerusalem. Babiloniarrek noiz inbadituko zain dago. Bertako buruzagiak itsuturik daude. Uste dute, Egiptoren laguntzarekin hondatuko dutela babiloniarren gudarostea. Jeremiasek begiak irekitzeko eskatzen dio herriari:

2019/08/14

URTEKO 20. IGANDEA C (2019-08-18)

SARRERA

Anai-arrebok, urteko 20garren igandea ospatzen dugu gaur. Ebanjelioan, Jesusek esan digu, ez dela etorri bakea ekartzera, baizik sua. Jesusek ez gaitu engainatu nahi. Berak bizi izan duena, hura bizi beharko du haren ikasleak.
Baina zer esan nahi du Jesusek aipatzen duen suaren metafora horrek? Bi esanahi izan ditzake. Batetik, metalak garbitu eta fintzeko erabili ohi den sua; alde horretatik, esan nahiko luke, ikasleak probak bizi beharko

2019/08/14

MEZA URTEKO C 20 IGANDEA 2019-08-18
Abestiak

SARRERA

Argiaren seme eta / egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu bihotzean.

Aintzaren Aita Jainkoak / argi ditzala goiz-argiz
gure begion itzalak, / ikusaraziz bidea;
azken orduan dezagun, / Seme Nagusia baitan,
eskuratu guretzako / utzi zuen ondarea.

AINTZA

Aintza zeruan, aintza zeruan, / aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, eta bakea,

2019/08/14

Andre Maria Zeruratua 2019-08-15
HOMILIA

Anai-arrebok!

Andre Mariaren zeruratzea ospatzen dugu. Andre Mariaren piztuera. Andre Maria, orduaz gero, Kristorekin erabat eta betiko bat eginik bizi da. Kristo bezala, mundu honetako gure arazoetan partaide bizi da. Ebanjelioak esaten digu, Jainko Aitaren asmoa bere-bere egin zuela Kristok; horregatik zeruko Aitak piztu egin zuela Kristo. Era berean esan behar dugu Mariaz ere: bere Semearen asmoa bere-bere egin duelako, piztu egin du Maria zeruko Aitak bere

2019/08/12

SU EMAN (Lukas 12,49-53)
Urteko 20. igandea C 2019-08-18

Aski ugari dira, ongizatearen munduan sakon erroturik, kristautasuna honela ikusten duten kristauak: legea eta ezarritako ordenua mantentzeaz arduratu beharko lukeen erlijio bezala, ezertan aldatu gabe.

Horregatik, arrotz gertatzen zaie Jesusi entzutea, ez immobilismora eta kontserbatismora gonbidatzen duten esaerak, baizik gizartea sakon eta errotik eraldatzera: «Munduari su ematera etorri naiz eta ai sutan balego jada… Uste al duzue munduari bakea ekartzera etorri naizela? Ez

2019/08/12

2019-08-15 Andre Maria Zeruratua ABESTIAK
2019/08/15
Andre Mariaren zeruratzea ABESTIAK 2015-08-15

SARRERA (Bened 552)

Guztiok bat eginda, / bihotza poz gainezka,
abes dezagun bada / Mariren ontasuna. / Andre Maria.

Zeru-talde guztiak / kantuz lehiatzen dira,
zu beti jasotzera / ahal duten goienera. / Andre Maria.

Santuen Erregina / gure arrenak entzun,
zu zaitugula lagun / zerura jo dezagun. / Andre Maria.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari

2019/08/12

«Gizon hau ez da ari herriaren ongiaren bila,
baizik haren zoritxarraren bila»

Urteko 20. igandea C 2019-08-18

Titulu hau gaurko lehen irakurgaitik (Jeremias 38,4-6.8-10) hartu dut. Jerusalemgo agintariek Jeremiasez esaten dutena da. K.a.587an gaude. Hiriak urtebete darama Babiloniako armadak setiaturik, jendea goseak hiltzen ari da eta errenditzeko eskatzen ari da profeta. Abertzale nazionalisten ustez, herria desanimatzen dihardu profetak, herriaren zoritxarraren bila.

Horixe bera uste izango zuen jende askok Jesusek ebanjelioan (Lukas

2019/08/12

SURIK GABE EZIN Lukas 12.49-53
Urteko 20. igandea C 2019-08-18

Estilo garbiro profetikoan, ezohiko hitz hauez laburbildu du Jesusek bere bizitza osoa: «Munduan sua piztera etorri naiz, eta ai balego jada sutan!». Zertaz mintzo da Jesus? Haren hizkera enigmatiko horrek erantzuna norabide desberdinetan bilatzera eraman ditu exegetak. Nolanahi ere, Jesusen misteriora suharkiago eta grinatsuago hurbiltzera gonbidatzen gaitu «suaren» irudi horrek.

Jesusek bere barruan duen sua Jainkoarekiko grina da eta sufritzen ari direnekiko

Page 1 of 152