GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/10/17

2019/10/15

SUFRITZEN ARI DIRENEN DEIADARRA (Lukas 18,1-8)

Urteko 29. igandea C (2019-10-20)

Emakume alargunaren eta eskrupulorik gabeko epailearen parabola hau, beste hainbat bezala, kontakizun irekia da; oihartzun desberdinak eragin ditzake entzuleengan. Lukasen arabera, etsi gabe otoitz egiteko deia da; aldi berean, gonbita da gau eta egun dei egiten diotenei Jainkoak justizia egingo diela konfiantza izatera. Zer oihartzun izan lezake gaur egun gu baitan kontakizun dramatiko honek, beren zoriaren menpe zuzengabeki utziak ditugun hainbeste

2019/10/15

Otoitza, munduaren azkena eta zuzengabekeriak (Lukas 18,1-8)

Urteko 29. igandea C 2019-10-19

Otoitzaz beste ikuspegi bat

Lukasek bere ebanjelioa idatzi zien kristauak ez zeuden oso ohituak otoitz egitera; izan ere, haietako gehienak berrikitan kristau egindako paganoak ziren. Gaur egungo kristau askoren antzera, trumoiak jotzean bakarrik jotzen zuten Santa Barbaragana. Otoitzaren garrantzia adierazten saiatu zen Lukas; hainbat jende aurkeztu du: Elisabet, Maria, aingeruak, Zakarias, Simeon; guztiak ere, gorespen- eta esker-forma desberdinenak jaulkitzen; batez ere,

2019/10/15

USTERIK BAI ORAINO ZUZENTASUNEAN? (Lukas 18,1-8)

Urteko 29. igandea C 2019-10-20

Lukasek parabola labur bat dakarkigu; diosku, Jesusek kontatu zuela, ikasleei adierazteko «beti egin behar zutela otoitz, gogogabetu gabe». Ebanjelariak oso gustukoa du gai hau, eta batzuetan ideia bera errepikatzen du. Jakina denez, gonbit bat bezala hartu izan da beti parabola hau, Jainkoari egiten diogun otoitzari eten gabe eutsi behar diogula esateko.

Alabaina, kontakizunaren edukiari eta Jesusek berak atera duen konklusioari erreparatzen badiegu,

2019/10/14

2019/10/13

2019/10/12

Urteko 28. igandea C 2019-10-13
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelioa ere, Kafarnaumetik Jerusalemerako bidean gertatutako mirari batez mintzo zaigu. Esan nahi da, Jesusek ez dituela mirariak egiten besterik gabe, ez dituela egiten asmo sakon bat betetzeko baizik: ikasleak eta gainerako jendea egiazko bidean jarri nahi du. Mirariak egin, azken betean, fedearen beharra agertzeko egiten ditu. Ez da gelditzen gaitz fisiko bat sendatzearekin. Errepara diezaiogun gaurko ebanjelioko azkenari: «zeure fedeak salbatu zaitu» esan dio

2019/10/11

URTEKO 28. IGANDEA C 2019-10-13

SARRERA

Joan den astean, urriaren 5ean, larunbatean, eskerrak emateko eguna ospatu genuen liturgian. Gaur ere, lehenengo irakurgaian eta ebanjelioan, modu berezian ageri da Jainkoari eskerrak emate hori. Bestalde, iganderoko Eukaristia bera eskerrak emateko ospakizuna dugu.
Aldi berean, ordea, esan behar da: eskerrak ematea bera bezain inportantea dela Jainkoa goratzea, Jainkoa aintzatzea: «Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari», dugu; bai ederra! Halaxe ageri da gaurko ebanjelioan

2019/10/08

SENDATZEA (Lukas 17,11-19)

Urteko 28. igandea C 2019-10-13

Ezaguna da pasadizoa. Jesusek hamar lepradun sendatu ditu eta apaizengana bidali, beren familiara itzultzeko baimena eman diezaieten. Horretan amaitzen ahal zen kontakizuna. Baina, ez; haietako baten erreakzioa nabarmendu nahi izan du ebanjelariak.

Behin sendatuz gero, lepradunak ezkutatu egin dira eszenatik. Ez dakigu ezer haietaz. Ematen du ez dela ezer gertatu haien bizitzan. Halaz guztiz, haietako batek «sendatua ikusi du bere burua» eta konturatu da ezen

2019/10/08

Urteko 28. igandea C ABESTIAK 2019-10-13
SARRERA

Eskerrak Jauna damazkizugu (Gora J.2,102)

Eskerrak, Jauna, / damazkizugu // guregana / zarelako,
bai eta ere / zeure biziaz // bizitu gai / tuzulako.
Eman zaguzu / goiko indarra // gu zurekin / bat egoteko,
senideak di / tugun pertsonak // maite ahal i / zateko,
Zuk erakutsi / dizkiguzunak // gizartean / betetzeko.

AINTZA

“Aintza aintza Aleluia” (3) / abestu Jaunari.

Elkar maite izateak / garbitzen du

Page 1 of 158