GAIA

egunean eguneko liturgia
2018/10/19

URTEKO 29. IGANDEA B (2018-10-21) domund

SARRERA

Senideok, urteko 29garren igandea ospatzen dugu gaur. Isaiasen lehen irakurgaia Jainkoaren zerbitzariaz mintzo zaigu; gaurko ebanjelioko Jesus bera iradokitzen edo sujeritzen digu zerbitzari horrek: zerbitzari hori gizadia zuzen egiteko eta salbatzeko iturburu da.
Ebanjelioa, berriz, bi jarrera kontrajarriz mintzo zaigu: gerora apostolu apal izango diren Santiagok eta Joanek lehen postuak eskatu dizkiote Jesusi; bere burua erabat apaldu eta bere bizia gugatik emateko prest ageri den

2018/10/17

Urteko 29. igandea B ABESTIAK 2018-10-21

SARRERA

Apostoluak mendi gainean / Jesusek bildu zituen.
Han azken hitzak esan ondoren, / Aitarengana igo zen.

R/.- Kristo sartu da zeruetan: / Gauden kantuz bat,
poz handitan, Kristo baitan.
Aitarengana zaigu joan, / dagoen argira bildu gaitzan.

Jaunak eskuak altxatu eta / benedikatu zituen;
igo zenean, hari begira / zeru aldera bazeuden.- R/.

Galilearrak, zertan zaudete / zeru aldera begira?
Berri etorri behar zaizue / gaur

2018/10/17

Garaile ala zerbitzari? (Markos 10,35-45)

Urteko 29. igandea B 2018-10-21

Gaurko honen aurreko igandeetako irakurgaietan ikasleei irakasten ikusi dugu Jesus, gai desberdinen inguruan (haurrak, dibortzioa, aberastasunak etab.). Gaurko honetan bere azken irakaspena eman die Jerusalemera nekaldirako igo aurretik.

Jesusek zer pentsatzen duen

Nekaldia eta piztuera hirugarrenez iragarriz hasi da dena, pasarte hori irakurtzen ez bada ere; halaz guztiz, oinarrizkoa da hori segidakoa ulertu ahal izateko. Jesusek beste behin errepikatu die ikasleei, apaiz nagusiek eta

2018/10/15

2018/10/15

2018/10/15

2018/10/15

ZUEK HORRELAKORIK EZ (Markos 10,35-45)

Urteko 29. Igandea B 2018-10-21

Jerusalemera igoz doazela, hiriburuan espero dion dolorezko zoriaren berri emanez doa Jesus ikasleei. Hauek ez diote ulertzen. Beren artean eztabaidatuz doaz lehen postuen inguruan. Santiago eta Joan, biak lehen orduko ikasleak, Jesusi hurbildu zaizkio, zuzenean eskatzeko, egun batean esertzeko modua egin diezaien «bata bere eskuinean eta bestea bere ezkerrean».

Hatsa erdi galdurik ageri da Jesus: «Ez dakizue zer ari zareten eskatzen». Ematen du,

2018/10/13

Urteko 28. Igandea B 2018-10-14

HOMILIA

Anai-arrebok!

Ikusgarria da gaurko ebanjelioko galdera hau: «Zer egin behar dut betiko bizia lortzeko?» Korrika etorri eta gazte aberats batek Jesusi egin dion galdera da.

Jesusek Moisesen legeko manamendu batzuk aipatu dizkio: ez hil, ez egin adulteriorik, ez lapurtu, ez egin gezurrezko testigantzarik, ez egin iruzurrik tratuan, ohoratu aita eta ama. Eta gazteak erantzun: Gazte-gaztetik bete ditut horiek guztiak.

Jesusek barru on bat ikusi du gazte horrengan, eta maitasunez

2018/10/12

2018/10/12

Page 1 of 123